27 Kwiecień
WYDARZENIA
1943.04.27Transport Żydów do KL Lublin - 27 kwietnia

Do KL Lublin przybył transport liczący 3496 mężczyzn, kobiet i dzieci żydowskich z likwidowanego getta warszawskiego.

1942.04.27Liczba zgonów - 27 kwietnia

W Więzieniu Gestapo na Zamku zmarł Moszek Jachimowicz.

1942.04.27Liczba Żydów zastrzelonych w getcie na Podzamczu - 27 kwietnia

Ostatnia Posługa zabrała z terenu getta na Podzamczu ciała 3 Żydów. Zostali oni najprawdopodobniej zastrzeleni w trakcie akcji likwidacyjnej, którą Niemcy zakończyli 15 kwietnia.

1940.04.27Reasumpcja uchwały dotyczącej przyznania pensji Jakubowi Tenenbaumowi

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu postanowiono o reasumpcji uchwały dotyczącej przyznania pensji urzędnikowi Jakubowi Tenenbaumowi i przekazaniu sprawy do rozstrzygnięcia przez Prezydium.

1940.04.27Uchwała o utworzeniu Wydziału Finansowego

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu podjęto uchwałę o utworzeniu Wydziału Finansowego, na czele którego miała stanąć Komisja w składzie: 1/ Dawid Dawidsohn, 2/ Dawid Edelsztajn, 3/ Dawid Hochgemajn, 4/ Aron Jankiel Kantor, 5/ Jakub Kelner, 6/ Nachman Lerner oraz 7/ Icek Lewinsohn. Nowy Wydział powstał na bazie zlikwidowanej Komisji Kontrybucyjnej.

1940.04.27Wybór członków Komisji Wydziału Pracy Przymusowej Mężczyzn

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu wybrano Komisję nadzorującą z ramienia Rady funkcjonowanie Wydziału Pracy Przymusowej Mężczyzn, w skład której weszli: 1/ Bencjan Tenenbaum, 2/  Aleksander Lewi, 3/ Josef Goldsztern, 4/ Josef Wajselfisz oraz 5/ Ajzyk Bursztyn.

1792.04.27Rozporządzenie magistratu w sprawie porządku w cyrkule podzameckim

Magistrat lubelski zwrócił się do prokuratora policji cyrkułu podzameckiego, aby w swoim rejonie przy pomocy urzędu ławniczego pilnował regularnego kontrolowania kominów, wywożenia gruzu oraz gnojów, a także czyszczenia ulic przez mieszkańców do których należą miejsca zaniedbane. Nieposłuszni mieli być kierowani do sądów miejscowych.

1792.04.27Rezolucja w sprawie kominów w mieście żydowskim

Magistrat lubelski wydał rezolucję, w której powołując się na prawo oraz ordynację Komisji Policji, mocą której ma sobie nad całym miastem oddany zarząd w sprawach policyjnych, powierzył opiece kominiarza Majewskiego wszystkie kominy w mieście żydowskim, zalecając mu aby czyścił je co miesiąc, a gdyby znalazł takie, które grożą niebezpieczeństwem, natychmiast zgłaszał to prokuratorowi policji sądu miejscowego podzameckiego.

1792.04.27Obwieszczenie magistratu lubelskiego w sprawie gier hazardowych

Magistrat wydał obwieszczenie do mieszkańców miasta, w którym nakazał aby w żaden z mieszczan w domu swoim nie organizował gier hazardowych karcianych oraz pod jakimkolwiek pozorem nie utrzymywał muzyki. Domy szynkowne latem miały być otwarte nie dłużej jak do godziny 10, natomiast zimą do godziny 9.

1791.04.27Sesja Rady Miejskiej w sprawie tzw. prawa o miastach

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej oraz pozostałych ordynków na magistracie lubelskim postanowiono, że uważając potrzebę w interesach publicznych miasta tegoż Lublina z powodu prawa na sejmie teraźniejszym favore miast w Koronie i w Litwie będących zapadłego, należy wysłać do Warszawy delegata w osobie Franciszka Reynbergera, pisarza wójtowsko-ławniczego, któremu udzielono połnomicnictwa do podejmowania wszelkich decyzji oraz obecano je zatwierdzić.

1724.04.27Sprawa Szmujłowicza przeciwko Sobieszczańskiemu - 27 kwietnia 1724 r.

Żyd Jakub Szmujłowicz, obywatel Horodła, manifestuje, iż był gotowy odebrać od ur. [urodzonego - red.] Aleksandra Sobieszczańskiego kwotę 300 grzywien i skwitować go, zgodnie z dekretem urzędu grodzkiego lubelskiego z 27 III 1724 r., ale Sobieszczański wspomnianej sumy nie zapłacił.
 


 

1713.04.27Sprawa Giermana przeciwko Żydowi z Zamościa

Ur. [urodzony - red.] Stefan Szumowski, administrator dóbr końskowolskich zaświadcza, że jesienią poprzedniego roku Żyd z Zamościa wziął od kupca końskowolskiego Giermana 148 łokci sukna, po 12 złp łokieć, mając częściowo zapłacić znajdującym się w Zamościu winem. Ponieważ jednak Gierman po wino nie pojechał, sukno do tej pory nie jest zapłacone.
 

1711.04.27Sprawa Nosonowiczów

Żyd lubelski Lejzor Nosonowicz, syn zmarłego Nosona Wulfowicza i Leji Szmojłowiczówny, zapisuje drogą donacji [darowizny - red.] Moszkowi Nosonowiczowi i jego żonie Firli swoją część dziedziczną domu drewnianego leżącego między synagogą lubelską a domem Żyda Józefa Łęczyńskiego przy ul. Żydowskiej w Lublinie.
 

1705.04.27Sprawa Tobiaszowicza przeciwko Markowiczowi i Ickowiczowi

Żyd lubelski Chona Tobiaszowicz protestuje przeciwko Żydom Lewkowi Ickowiczowi i Abramowi Markowiczowi, że ci oszukali go, dając najpierw w zastaw pod pożyczkę uprząż konną, która - jak się okazało - była własnością ur. [urodzonego - red.] Czarneckiego z chorągwi Baworowskiego, a następnie informując Czarneckiego, gdzie ta uprząż się znajduje. Chona musiał ją zwrócić, ponosząc przy tym straty przekraczające 100 złp.
 

1703.04.27Sprawa podatku wojskowego Żydów lubelskich i łukowskich

Oblata [wpis do ksiąg urzędowych - red.] laudum sejmiku lubelskiego z 17 IV 1703 r., m.in. nakładającego na Żydów województwa lubelskiego i ziemi łukowskiej podatek na wojsko w wysokości 10 tys. złp.
 

1700.04.27Sprawa Moszkowej
Oblata [wpis do ksiąg urzędowych - red.] zeznania Chasi Moszkowej, teściowej Żyda Rachmila, złożonego 20 IV 1700 r. przed pisarzem synagogi lubelskiej Boruchem i szkolnikiem lubelskim Irszem, że ,,całe swe życie” mieszkała w domu u zięcia, nie ma do niego żadnej pretensji i chce, by do niego należały wszystkie rzeczy, jakie po niej pozostaną.
 
1696.04.27Sprawa lubelskiego kolegium jezuickiego i seniorów lubelskiego ziemstwa żydowskiego

Relacja o złożeniu pozwu z 27 III 1696 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla seniorów [przedstawicieli przed władzami państwowymi - red.] ziemstwa lubelskiego: Icka Jakierowicza z Janowca, Marka Moszkowicza z Bełżyc, Eliasza Aronowicza z Łukowa, Józefa Judzicza ze Zwolenia i Jowela Wolfowicza z Opola. Jacek Wierzbicki, rektor lubelskiego kolegium jezuickiego, oraz Andrzej Smarzewski, jezuicki prokurator generalny, pozywają w sprawie zwrotu sumy 2 tys. złp i prowizji od niej, którą to sumę Wierzbicki 31 XII1691 r. lokował u seniorów ziemskich z przeznaczeniem na kleryków seminarium, ale ziemstwo z warunków kontraktu się nie wywiązywało.
 

1696.04.27Sprawa lubelskiego kolegium jezuickiego i seniorów lubelskiej gminy żydowskiej - 27 kwietnia 1696 r.

Relacja o złożeniu pozwu1 z 27 III 1696 r. do trybunału koronnego dla seniorów [przedstawicieli przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej: Józefa Nuchowicza, Jakuba Chaimowicza, Icka Kalmanowicza, Lewka Majerowicza, Wolfa Szeftelowicza, Michała Ickowicza, Naftala Izraelowicza, Eliasza Izraelowicza, Samuela Ickowicza, Samuela Markowicza, Eliasza Jakubowicza, Litmana Ickowicza, Izraela Izraelowicza i Jakuba Eliaszowicza. Prowincjał jezuitów Walenty Kweck oraz prokurator generalny Andrzej Smarzewski pozywają w sprawie niewywiązania się gminy ze spłaty sumy 4343 złp, którą byli winni na mocy zobowiązania z 13 XII1688 r. i którą po dekrecie urzędu grodzkiego zobowiązali się 4 VII 1695 r. spłacić do 1 1 1696 r., czego nie uczynili.
 


 

1690.04.27Sprawa Burbińskiego przeciwko Niemyskiemu, Gałęzowskiemu oraz Sajkowiczowi

Relacja o złożeniu pozwu [jedna z kopii została złożona w kamienicy Sajkowicza przy ul. Żydowskiej w Lublinie - red.] z 22 IV 1690 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Wojciecha Niemyskiego, stolnika podlaskiego, podstarościego i Jana Gałęzowskiego, pisarza grodzkiego lubelskiego oraz dla Żyda Icka Sajkowicza, syndyka [przedstawiciela w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej. Ur. [urodzony - red.] Stefan Burbiński pozywa w sprawie kasaty wydanego 20 IV 1690 r.b. w grodzie lubelskim dekretu wieczystej banicji [utraty praw publicznych - red.] w związku z dopuszczeniem się przez Burbińskiego najścia na domy żydowskie, pobiciem Żydów i innymi wiolencjami [aktami przemocy - red.].
 

1689.04.27Sprawa Głuskiego przeciwko Chaimowiczowej - 27 kwietnia 1689 r.

Żyd Chaim Moszkowicz, plenipotent [pełnomocnik - red.] arendatorki w Opolu Sendli Chaimowiczowej, manifestuje, że Chaimowiczowa gotowa była zadośćuczynić dekretowi urzędu grodzkiego w jej sprawie z Tomaszem Głuskim, podstolim lubelskim, dotyczącej zaległego szelężnego za rok 1681, ale ze względu na obłożną chorobę nie mogła się stawić w terminie. Załączona relacja woźnego, poświadczająca po wizji w Opolu chorobę Sendli.
 


 

1682.04.27Sprawa między Żelisławskim a Pejsakowiczem

Jerzy Żelisławski, skarbnik kijowski, kwituje Icka Pejsakowicza, syndyka [reprezentanta interesów gminy w sprawach publicznych - red.] Żydów lubelskich, oraz wszystkich sukcesorów zmarłego Żyda lubelskiego Pejsaka Majerowicza ze zwrotu zastawionych niegdyś u Majerowicza rzeczy oraz uwalnia ich od podjętych w tej sprawie kroków prawnych.

1671.04.27Sprawa Rusieckiego przeciwko Żydom gminy śniatyńskiej

Relacja o złożeniu pozwu [pozew złożony w Śniatyniu w domu Żyda Łachmana] z 9 III 1671 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Żydów: Łachmana, arendarza śniatyńskiego, i jego służącej Paraszki, Gutmana, arendarza śniatyńskiego, i jego famulusa [sługi - red.] chłopa Stefana, Matysa, faktora [pełnomocnika do spraw finansowo-majątkowych - red.] podkomorzego krakow­skiego i administratora soli należącej do powiatu śniatyńskiego [Jana Karola Czartorys­kiego], oraz dla wszystkich seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] i całej gminy żydowskiej w Śniatyniu. Jan Rusiecki, skarbnik halicki, pozywa w sprawie łamania przez Żydów dawnych i świeżo odnowionych konstytucji sejmowych, zabraniających im utrzymywania u siebie w charakterze służby ludności chrześcijańskiej obydwu płci.

 


 

1671.04.27Sprawa Rusieckiego przeciwko seniorom gminy kołomyjskiej

Relacja o złożeniu pozwu [pozew złożony w domu Żyda Lewka w Kołomyi] z 9 III 1671 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy w Kołomyi: Abrahama Rudego i jego służącej Paraszki, Lewka Drapa i jego służącej Maryśki, Marka Sulama i jego służącej Maryśki. Jan Rusiecki, skarbnik halicki, wójt królewskiego miasta Kołomyi, pozywa w sprawie łamania przez Żydów prawa kościelnego i państwowego poprzez utrzymywanie w charakterze służby ludności chrześcijańskiej obojga płci, za co prawo przewidywało karę 100 grzywien.

  

1668.04.27Sprawa Jaroszyńskiej i seniorów lubelskiej gminy żydowskiej

Ur. [urodzona - red.] Zofia Jałoszyńska kwituje seniorów [przedstawicieli gminy żydowskiej przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej: Izaaka Doktorowicza, Józefa Jakubowicza, Icka Moszkowicza i Arona Józefowicza z sumy 450 złp, którą na podstawie skryptu dłużnego, wpisanego do akt wojewodzińskich lubelskich 2 VIII 1666 r., pożyczyli od jej zmarłego niedawno małżonka Aleksandra Jaroszyńskiego.
 

1667.04.27Sprawa Gabrielowicza, Nossadyniego oraz Kiernera

Żyd lubelski Fajbus Gabrielowicz zeznaje, że w związku z niespłaconym długiem zaciągniętym w 1663 r. puszcza w użytkowanie Antoniemu Nossadyniemu z małżonką oraz Andrzejowi Kiernerowi, kupcom lubelskim, swoją kamienicę przy ul. Żydowskiej, położoną między domami Moszka Kantora i Dawida Łapsa, naprzeciwko synagogi.
 

1660.04.27Sprawa Berowicza i Sługockiego

Żyd lubelski Moszko Berowicz roboruje [zatwierdza urzędowo - red.] skrypt dłużny wystawiony przez siebie 27 IV na rzecz Zbigniewa Sługockiego, podsędka chełmskiego i podstarościego lubelskiego, w którym przyznawał Sługockiemu sumę dłużną 877 złp.
 

1648.04.27Sprawa Borowskiego przeciwko Abramowiczowi -27 kwietnia 1648 r.

Dekret urzędu grodzkiego w sprawie z pozwu Zbigniewa Borowskiego, pisarza grodzkiego horodelskiego, poborcy podatkowego lubelskiego, przeciwko Żydowi Chomie Abramowiczowi z Ostrowa, dotyczącej nierozliczonego czopowego za okres X 1646 - X 1647. Po złożeniu przez Żyda przysięgi na rodał w synagodze lubelskiej, że sumy 180 złp w Ostrowie nie wybrał, urząd uwolnił go od jej spłacania. Podobnie uwolnieni zostali Żydzi parczewscy Juda Slomowicz i Boruch Irszowicz, od których Borowski domagał się sumy 94 złp 20 gr.

1648.04.27Sprawa Łachmanowicza przeciwko Złockiemu - 27 kwietnia 1648 r.

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu Żyda lubelskiego, kupca Izraela Łachmanowicza przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Krzysztofowi Złockiemu, dotyczącej napadu Złockiego na Żyda na ul. Rybnej, podczas jarmarku lubelskiego, dotkliwego pobicia i poranienia oraz kradzieży 160 złp. Ponieważ strona pozwana zarzucała niewłaściwość forum sądowego dla rozpatrywania tego zatargu, urząd zgodził się na odesłanie sprawy do trybunału koronnego.

1633.04.27Sprawa przywileju królewskiego dla Żydów lubelskich z 1633 r.

Abraham i Boruch Markowicz, syndycy [reprezentanci interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] przywilej króla Władysława IV dla Żydów lubelskich wystawiony w Krakowie 21 III 1633 r., konfirmujący wszystkie wcześniejsze przywileje, swobody i wolności, które uzyskali oni od poprzednich monarchów oraz starostów.

1600.04.27Sprawa Doktorowicza przeciwko Kiełczewskiemu (27 kwietnia 1600 r.)

Mojżesz Doktorowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, protestuje przeciwko staroście wschowskiemu Wacławowi Kiełczewskiemu, że ten nie wywiązał się z zawartego 28 VIII 1599 r. kontraktu na dostawę 100 beczek soli. Sól ta miała być dostarczona Sanem i Wisłą do Kazimierza i zdeponowana w bezpiecznym miejscu. Kiełczewski nie zabezpieczył jednak transportu należycie, przez co sól namokła i skamieniała, narażając Doktorowicza na znaczne szkody.