Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Życie kulturalne w reportażach Mirosława Dereckiego (i in.)

Opowieść o ludziach lubelskiej kultury przez reportaże Mirosława Dereckiego i innych dziennikarzy. 

Mirosław Derecki
Mirosław Derecki (Autor: Burdzanowska, Iwona (1960- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

Życie kulturalne 1944-1948

1944

Mirosław Derecki, Unikalna fotografia (Lublin: 21–23 lipca 1944 r.), „Kamena” 1986, nr 15, s. 3, 5, ilustr. [Witold Zarychta i zdjęcie jego autorstwa].

1945

Mirosław Derecki, Słudzy poetów, kochankowie malarzy, „Kamena” 1974, nr 1, s. 12, 13, ilustr. [Lubelska Szkoła Dramatyczna Eleonory Frenkiel-Ossowskiej].

1946

Mirosław Derecki, Od „Płomyka” do „Świerszczyka”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 121, s. 4, ilustr. [10. wydanie „Płomyka” jest poświęcone Lubelszczyźnie].

1947

Mirosław Derecki, Upadek cyrku Kazimiero, [w:] Weekend wspomnień, Lublin 1998, s. 40. [Pierwszy cyrk po wojnie rozstawia namioty w Lublinie.]

Życie kulturalne 1949-1955

1949

Mirosław Derecki, Hamulcowi, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 248, s. 5 [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Lublinie].

1952

Mirosław Derecki, „Olut” i „pani Zosia”. Środowisko lubelskie (17), „Kamena” 1983, nr 23, s. 4, 5 [Aleksander Aleksy i Zofia Modrzewska].

1953

Mirosław Derecki, Gwiazda Syberii, [w:] „Okolica artystów", książka na prawach maszynopisu, Lublin 1990.

1954

Mirosław Derecki, Pierwsze spotkanie z „Kameną”, „Kamena”, 1983, nr 2, s.10.

1955

Mirosław Derecki, Środowisko lubelskie (2). Życie klubowe i towarzyskie, „Kamena”, 1983, nr 3, s. 5, 9. [Klub „Nora”].

Życie kulturalne 1956-1969

1956

Franciszek Piątkowski, Legenda tamtych lat, „Zdanie” nr 5/1985. [Irena Szczepowska-Szychowa]

1957

Mirosław Derecki, Środowisko lubelskie (18). Wśród plastyków, „Kamena”, 1983, nr 24, s. 6. [Grupa „Zamek”]

1958

Derecki Mirosław, Za teatralnym parawanem [w:] „Okolica artystów", książka na prawach maszynopisu, Lublin 1990,s.126.

1959

Mirosław Derecki, Środowisko lubelskie (6). Między ‘Sexem’ a ‘Czartem’[AG6] , „Kamena”, 1983, nr 9, s. 8. [kabaret „Sex”; kabaret „Czart”]

1960

Mirosław Derecki, Lubelskie lata Edwarda Stachury, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2009 [Edward Stachura].

1961

Mirosław Derecki, Bibliofil, „Kamena” 1961, nr 13–14, s. 10 [Jan Bidacha – miłośnik i kolekcjoner książek, dzierżawca kiosku u zbiegu Alei Racławickich i ul. Godebskiego w Lublinie].

1962

Romuald Wiśniewski, Śladami Anny Langfus, Kamena nr 11 (344), 15 czerwca 1966. s.6 [Anna Langfus; Nagroda Goncourtów]

1963

Mirosław Derecki, Środowisko lubelskie (12) „Kondzio”, „Kamena”, 1983, nr 16, s. 8-9. [Konrad Bielski; „Most nad czasem”]

1964

Mirosław Derecki , W stronę młodych, „Kamena” 1964, nr 17–18, s. 29, 32 [„Kamena” jako organ aktywu kulturalnego czterech wschodnich województw: białostockiego, kieleckiego].

1965

Mirosław Derecki, Pasja do teatru czyli Rozhin i inni , „Kamena” 1967, nr 22, s. 3, 10, fot. [Andrzej Rozhin i Teatr Gong 2].

1966

Zdzisław Kazimierczuk, Pożegnanie taboru, Wydawnictwo Lubelskie 1968.

1967

Mirosław Derecki, Jak zostać Aznavourem (lub Juliette Greco), „Kamena” 1967, nr 3, s. 1, 11, fot. [Radiowa Giełda Piosenki w warszawskiej „Rivierze”; Kazimierz Grześkowiak].

1968

Mirosław Derecki, Życzenia dla Operetki, „Kamena” 1968, nr 7, s. 10 [20 lat Operetki Lubelskiej].

Życie kulturalne 1970-1979

1970

Mirosław Derecki, Aremi znaczy Karo, „Kamena” 1970, nr 15, s. 6, 7, fot. [rozmowa z Markiem Zdrojewskim – kierownikiem Chatki Żaka, iluzjonistą].

1971

Mirosław Derecki, Młoda „stajnia” Kazimierza Brauna, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 31, s. 4, fot. [Kazimierz Braun; inwazja aktorów na Teatr im. J. Osterwy na początku lat 70. XX wieku].

1974

Mirosław Derecki, Odejście Rozhina, „Kamena” 1974, nr 19, s. 6 [Andrzej Rozhin, Teatr Gong 2].

1978

Mirosław Derecki, Młode spojrzenie na teatr, Z cyklu: Nasze dyskusje, „Kamena” 1978, nr 6, s. 1, 7, ilustr. [rozmowa o współczesnym teatrze z: J. Leonkiewicz (Teatr Lalki i Aktora), S. Lipcem, R. Kruczkowskim, M. Nieśpiałowską (Teatr im. J. Osterwy) i A. Nowak (Teatr Muzyczny)].

1979

Mirosław Derecki, Życie blisko Sztuki, „Kamena” 1979, nr 18, s. 6, fot. [rozmowa M. Dereckiego z Mieczysławem Gruszczyńskim – lubelskim aktorem i kinooperatorem].

Życie kulturalne 1980-1982

1980

Paweł Chromcewicz, Ślad, „Sztandar Ludu” 24, 25, 26. XII. 1985 r. [Jan Popek].

1982

Mirosław Derecki, Pani Maria, [W:] Okolica artystów, książka na prawach maszynopisu, Lublin 1990.

s.260 [Maria Bechczyc-Rudnicka]

Życie kulturalne 1983-1989

1983

Mirosław Derecki, Pochwała „Bariery”, „Kamena”, 1983, nr 14, s. 11 [Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera”].

1985

Mirosław Derecki, Powrót. Rozmowa z dyrektorem Teatru im. J. Osterwy Andrzejem Rozhinem, „Kamena” 1985, nr 12, s. 5, portr. Na str. Tyt.

1986

Mirosław Derecki, 60 tytułów. Rozmowa z dyrektorem Wydawnictwa Lubelskiego – Ireneuszem Cabanem, „Kamena” 1986, nr 6, s. 8.

1987

Mirosław Derecki Mirosław, Folklor to nie wszystko, „Kamena” 1987, nr 4, s. 10, fot. [rozmowa z Mieczysławem Ciesielskim – dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie].