Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

ZS Ekonomicznych im. Vetterów w Lublinie

Kontynuuje tradycje Prywatnego Gimnazjum Męskiego im. Vetterów , Bernardyńska 14.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia

Tradycja działalności szkół Vetterów nawiązuje do początków szkolenia handlowego w Polsce.

  • 1860 r. w Zgromadzeniu Kupców miasta Lublina powstaje myśl o założeniu szkoły handlowej.
  • 5 sierpnia 1866 r. - szkoła rozpoczyna swoją działalność jako 4-klasowa Szkoła Niedzielno-Handlowa.
  • 5 września 1906 rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ul. Bernardyńskiej. Budynek ten został wybudowany dzięki wsparciu Towarzystwa Pomocy dla Szkoły Handlowej, w którym działali m. in. August i Juliusz Vetterzy.
  • 1928 r. - szkoła przyjmuje imię Augusta i Juliusza Vetterów. Imię to zostało utrzymane po II wojnie światowej dla wszystkich instytucji, które działały w gmachu Zgromadzenia Kupców

Adres

Dzielnica:
przed wojną: Śródmieście
obecnie: Śródmieście

ul. Bernardyńska 14,
20-950 Lublin

http.://vetter.zse.lublin.pl

Kontakt

tel. 81 532 53 13 (sekretariat)
email: sekretariat@vetter.zse.lublin.pl

Dyrekcja

Dyrektor: Marzenna Modrzewska-Michalczyk
Wicedyrektor: Małgorzata Żytomirska, Dorota Sokołek

Patroni

August i Juliusz Vetterowie – synowie Karola Vettera, lubelscy handlowcy, społecznicy
i filantropi zasłużeni dla rozwoju gospodarczego Lublina i regionu na przełomie XIX i XX w. Obok pomyślnej działalności przemysłowej obydwaj pełnili cele dobroczynne.