Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Znaki garncarskie na dnach naczyń z XIII i XIV wieku

Znaki garncarskie na fragmentach den naczyń glinianych: znak koła ze szprychami (z lewej), znak zwężających się dwóch prostych linii (środkowy) oraz znak krzyża (z prawej).

 

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Datowanie

XIII - XIV wiek

Lokalizacja

ulica Bramowa

Opis zabytku

Pojawienie się odmiennych, niż kształt krzyża znaków garncarskich  pozwala przypuszczać, że mieszkańcy Lublina używali naczyń pochodzących z kilku warsztatów garncarskich. Garncarze chcąc „podpisać” swoje produkty sygnowali ich dna różnymi znakami. Były one jednocześnie znakiem jakości, a być może podstawą „reklamacji” w przypadku problemów z produktem. Różne znaki garncarskie wskazują również rozwój średniowiecznego garncarstwa.

 
Opracował: Jacek Jeremicz
Podmiot udostępniający zabytek: Rafał Niedźwiadek, firma Archee

 

Zdjęcia

Słowa kluczowe