Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Żmigród 8 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Żmigród 8.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: 145

Numer w 1928 roku: Żmigród 8

Numer obecny: Żmigród 10

 

Kalendarium

1934 – naprawa tynków zewnętrznych
19 listopada 1936 – sporządzenie Ankiety
10 marca 1947 – wezwanie do usunięcia pryzmy lodu zmagazynowanej na posesji
17 października 1949 – prośba Administracji o przyspieszenie wznoszenia ubikacji ogólnej i remontu domu

Historia

W Ankiecie z 1936 roku odnotowano istnienie jednopiętrowego (z mieszkalnym poddaszem), murowanego domu mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi (murowaną komórką, drewnianą szopą, murowaną stajnią-garażem). W dokumencie podano, że dom jest „rzekomo postawiony przez księcia Józefa Poniatowskiego”. W budynku znajdowały się 2 mieszkania czteropokojowe z kuchnią, 3 mieszkania trzypokojowe z kuchnią, 1 mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i dwa mieszkania dwuizbowe, Lokale nie posiadały łazienek.

W 1947 roku na omawianej działce znajdowała się pryzma lodu zmagazynowana do celów gospodarczych przez Feliksa Winiarczyka. Z uwagi na ryzyko podmywania fundamentów przez wodę z topniejącego lodu, nakazano jego usunięcie i zmagazynowanie w przeznaczonej na ten cel piwnicy, w miejscu oddalonym od budynków.

W dokumentacji z 1950 roku czytamy: „Tymczasem sytuacja mieszkańców domu (67 osób) jest b. ciężka i z upragnieniem od roku oczekują na ogólną ubikację, gdyż dom nie jest skanalizowany. Stara ubikacja jest jednym rumowiskiem (ściany walące się, brak podłogi) i pułapką dla odwiedzających, a w cieplejszej porze rozsadnikiem bakterii chorobotwórczych. Naszym zdaniem niedopuszczalne jest tolerowanie nadal takiego stanu rzeczy i to w dodatku w śródmieściu. W związku z powyższym prosimy o wydanie polecenia jak najszybszego przystąpienia do budowy omawianej ubikacji i remontu domu”.

Mieszkańcy

W 1936 roku:

Właściciel: Stefan Meissner, syn Napoleona, zam. Warszawa, Aleja 3-go Maja 2 m. 39

Zarządca nieruchomości: Faustyna Krokowska, zam. Lublin, Narutowicza 34

Dozorca: Marianna Kwietniewska

W 1940 roku:

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

 

 

Zawód

Liczba osób zamieszkałych

na parterze

na piętrze

na poddaszu

w suterenie

w budynku frontowym

w oficynie

Pracownicy umysłowi

1

2

2

 

 

 

Wolne zawody

 

 

 

 

 

 

Robotnicy

 

 

 

 

 

 

Kupcy i przemysłowcy

1

 

 

 

 

 

Rzemieślnicy

1

 

 

1

 

 

Rolnicy

 

 

 

 

 

 

Inne zawody

 

 

 

 

 

 

Bez zawodu

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna ilość mieszkańców: 56

Mężczyzn

Kobiet

Dzieci do 6 lat

Dzieci od 7 do 18 lat

Chrześcijan

Żydów

11

32

6

7

56

 

 

Opis

Budynek murowany, jednopiętrowy z mieszkalnym poddaszem, ustawiony szczytem do ulicy. Dom wzniesiony na planie prostokąta. Piętro wyraźnie oddzielone szeroką opaską ograniczoną dwoma gzymsami, obiegającą wszystkie elewacje. Całość wieńczy gzyms koronujący.

Ściana szczytowa dwuosiowa, naroża i oś symetrii zaakcentowane lizenami. Na osiach prostokątne okna. W szczycie, po obu stronach osi symetrii, prostokątne okna. Elewacja boczna pięcioosiowa, z drzwiami na osi symetrii i oknami na osiach parteru i piętra.

W dachu znajdują się trzy lukarny.

Otoczenie:

Budynek sięga całej głębokości działki.

 

Opracowała Paulina Kowalczyk
Zredagował Szymon Zygma

Zdjęcia

Słowa kluczowe