Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie

W granicach obecnego województwa lubelskiego zostało zlokalizowanych i umieszczonych na mapie ponad 850 majątków ziemskich funkcjonujących w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiele przedwojenych majątków znajduje się obecnie poza granicami współczesnego wójewództwa, którego kształt uległ zmianie. Część miejscowości zmieniła nazwę, bądź przestała istnieć, stąd trudności w umieszczeniu ich na współczesnej mapie. Problematyczne były również miejscowości, których nazwa występuje w wielu regionach Polski.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wybrane majątki ziemskie na Lubelszczyźnie

Matczyn
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 353 ha, należał do Jana Ligowskiego. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in. dwór, stadnina koni, murowana oficyna, stawy rybne, pięć domów dla fornali, szesnaście budynków gospodarczych, kuźnia, stelmacharnia i park. Do dziś zachował się odrestaurowany dwór, mieści się w nim Dzienne Centrum Aktywizacji. Zachowała się również obora, chlewnia, stodoła i park. Obiekt leży w granicach administracyjnych powiatu lubelskiego.


 

 

 

Piotrowice Wielkie
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 266 ha, należał do Ludwika Kopcia. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in. pałac, park, wiatrak i obora. Do dziś zachował się park oraz pałac, który jest opuszczony i niszczeje. Obiekt leży w granicach administracyjnych powiatu lubelskiego.

 

 

 

 

 

 

Polubicze Dworskie
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 434 hektarów, należał do Zdzisława Dmochowskiego. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły: dwór, budynek gospodarczy, gorzelnia, park, stajnia i stróżówka. Do dziś zachował się dwór i pozostałości parku, obiekt jest własnością prywatną. Leży w granicach administracyjnych powiatu bialskiego.

 

 

 
Pszczela Wola
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 617 ha, należał do Pawła Rohlanda. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in.: pałac, zabudowania gospodarcze i park. Do dziś zachował się pałac i park. Od 1944 roku mieści się tu Liceum Pszczelarskie. Obiekt leży w granicach administracyjnych powiatu lubelskiego.

 

 

 

 

 

Samoklęski
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 742 ha, właścicielem był Wacław Kazimierz Kuszell. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in.: pałac, oranżeria, park, oficyna, gorzelnia, stajnia, stawy rybne i drewniany spichlerz. Do dziś zachował się pałac, oranżeria i park, w którym znajdują się cenne okazy drzew. Obiekt jest własnością prywatną. Leży w granicach administracyjnych powiatu lubartowskiego.
 

 

 

 

 

Siemień
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 1025 ha, należał do Jana Zaorskiego. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in.: dwór, park, brama wjazdowa, sadzawka, stawy rybne, lodownia, spichlerz, rybakówka, kuźnia i młyn wodny. Do dziś zachował się dwór, ruiny lodowni i pozostałości parku. Dwór jest aktualnie siedzibą Gospodarstwa Rybackiego w Siemieniu. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na Izbę Pamięci Rybactwa, w której zgromadzono dawny sprzęt rybacki i kłusowniczy. Obiekt leży w granicach administracyjnych powiatu parczewskiego.
 

 

 

 


Sławin
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 256 ha, należał do Antoniego Krychowskiego. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in.: dwór, park, brama, budynki gospodarcze, ogrodzenie i piwnice. Do dziś zachowały się niektóre zabudowania gospodarcze i wymagający remontu dwór. Obiekt leży w granicach administracyjnych powiatu miejskiego Lublin.
 

 

 

 

Sobianowice
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 300 ha, należał do Kazimierza Rojowskiego. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in.: dwór, kuźnia oraz  park z mostkiem i kamiennymi rzeźbami.  Do dziś zachował się dwór w stanie ruiny oraz zaniedbany park, w którym znajduje się mostek i kamienne figury. Obiekt leży w granicach administracyjnych powiatu lubelskiego.

 

 

 

 

 

 

Tuszów
Majątek ziemski w 1930 roku liczył 387 ha, należał do Jana Rohlanda. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodziły m.in.: dwór, ogród owocowo-warzywny, stawy rybne i park. Do dziś zachował się odnawiany dwór, będący własnością prywatną. W dawnym parku, z którego zachowały się jedynie nieliczne okazy drzew, wybudowano szkołę. Obiekt leży w granicach administracyjnych powiatu lubelskiego.