Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka w Lublinie

Kontynuuje tradycje Szkoły Specjalnej, ul. Zamojska 12 (na rok 1934/1935).

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wędrówka szkoły

Budynek Szkoły Powszechnej nr 8 (1920-1921)
Budynek Szkoły Powszechnej nr 7 (1922-1925)
trzy izby na ul. 3 Maja 9 (1925 r.)
lokal przy ul. Niecałej 6 (1926-1934)
lokal na II piętrze przy ul. Zamojskiej 12 (1934-1939) - likwidacja szkoły przez niemieckiego okupanta (1939 r.)

Okres 1944 - do dziś.

Pomieszczenia przy ul. Królewskiej 11 (1944 -1952) -> lokal przy ul. Buczka 21 (1952 - 1967) -> budynek przy ul. Bronowickiej 21 (1967 - do dziś).

Historia

 • 1920-1921 - Szkoła Specjalna prowadzona jest przy Szkole Powszechnej nr 8.

 • 1922 – 1925 - Szkoła Specjalna działa w budynku Szkoły Powszechnej nr 7.

 • 1925 r. – Szkoła Specjalna otrzymała trzy izby w lokalu przy ul. 3 Maja 9.

 • 1926 r. – Szkoła Specjalna otrzymała nowy czteroizbowy lokal przy ul. Niecałej 6. Dzięki staraniom kierownika szkoły Tadeuszowi Zielińskiemu (od 1927 r.) lokal przy ul. Niecałej 6 zostaje powiększony.

 • 1934-1939 - Szkoła Specjalna funkcjonuje w lokalu przy ul. Zamojskiej 12 na II piętrze.

 • 1939-1944 - Likwidacja szkoły przez niemieckiego okupanta - zniszczenie dotychczasowego dorobku. Do 1939 roku w szkole uczyły się dzieci wyznania katolickiego, ewangelickiego i dzieci żydowskie.
 • 1944 r. – Wznowienie działalności szkoły jako szkoły podstawowej specjalnej nr 26 przy ul. Królewskiej 11. Przy ul. Królewskiej szkoła posiada 6 izb i kancelarię łącznie z pokojem nauczycielskim. W pomieszczeniach tych mieściło się 7 oddziałów dla dzieci upośledzonych umysłowo i 3 łączone oddziały dla dzieci głuchych.
 • 1952 r. - Od 1952 roku zostaje wydzielona szkoła dla dzieci głuchych – rozpoczyna ona swoją działalność we własnym lokalu przy ul. Buczka 21.W pomieszczeniach zwolnionych przez dzieci głuche J. Jędrnych zorganizował pierwszą klasę Państwowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.
 • 1954/55 r. - Szkoła Zawodowa przenosi się do własnego lokalu.
 • 1967 r. – Szkoła Podstawowa przenosi sie do nowowybudowanego budynku przy ul. Bronowickiej 21 i przyjmuje patronat J. Korczaka („ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka").
 • 1990 r. – Szkoła jako pierwsza szkoła specjalna w województwie podczas modernizacji bydynku pokonuje bariery architektoniczne.
 • 1992 r. – Obok Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 powstaje Szkoła Podstawowa nr 49 (pierwsza w Polsce ośmioklasowa szkoła dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Szkoła Podstawowa nr 49 i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 – tworzą Zespół Szkół Podstawowych nr 1 w Lublinie.
 • 1999/2000 r. - Powstaje Gimnazjum Specjalne nr1 w Lublinie w ramach reformy szkolnictwa. Do gimnazjum specjalnego uczęszczają uczniowie po szkole sześcioletnim okresie nauki w szkole podstawowej nr 26. Zespół Szkół Podstawowych Nr 1 zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4 w Lublinie.

 

Adres

przed wojną: Bronowice

obecnie: Bronowice

ul. Bronowicka 21

20-301 Lublin

www.zs4-lublin.interszkola.pl

Kontakt

tel.(081) 746 14 07

fax. (081) 746 46 49

mail: zs4-lublin@interszkola.pl

Dyrekcja

dyrektor: mgr Bożenna Kowalik

wicedyrektorzy: mgr Bożenna Kłosowska-Prażmo, mgr Alicja Dudak

Ludzie

Józef Czechowicz: nauczyciel (od 1926r?) a następnie dyrektor szkoły specjalnej (1931/32).

Helena Kamińska (uczennica Janusza Korczaka i Marii Grzegorzewskiej): kierownik szkoły w latach 1953–1972.

Literatura

Archiwalia
Kronika szkoły z 1931 roku z jednym egzemplarzem gazetki szkolnej wydanej w roku szkolnym 1930/31; Arkusze ocen (od 1933 roku).

             
Literatura
dwie monografie szkoły napisane przez nauczycieli ZS nr 4 jako prace dyplomowe.