Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zdjęcia opowiadane

 
Zdjęcie - świat zatrzymany, ułamek chwili. Jedna klatka. Jedno wydarzenie. Jeden widok. Każde zdjęcie to również historia, wspomnienie, okoliczności z nim związane.
 
 
 
 
Fotografia przedstawia widok Zamku Lubelskiego i dzielnicy żydowskiej ze Wzgórza Czwartek. Zdjęcie zrobił w 1934 roku Józef Czechowicz. Jest to jedno z kilkudziesięciu zdjęć przedstawiających Lublin wykonanych podczas spacerów poety po mieście. Józefa Czechowicza jako fotografa wspomina między innymi Edward Hartwig. Wiadomo także, że Józef Czechowicz był częstym gościem Stanisława Magierskiego w sklepie z materiałami fotograficznymi przy Krakowskim Przedmieściu 25.