Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zbigniew Gluza (ur. 1955)

Redaktor, wydawca, współzałożyciel, redaktora naczelny i autor pisma Karta”. Współzałożyciel i prezes Fundacji „Karta”. Laureat ważnych wyróżnień m.in. medalu św. Jerzego, nagrody im. Jerzego Giedroycia (z zespołem „Karty”).

Spis treści

[RozwińZwiń]

Życiorys

Zbigniew Gluza urodził się w 1955 roku w Warszawie. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W trakcie studiów działał w środowisku teatru alternatywnego. Po studiach podjął prace jako redaktor w miesięczniku "Informatyka". W 1981 roku rozpoczął przygotowania do wydania, nowego niezależnego pisma "Odnowa", którego pierwszy numer miał ukazać się w grudniu 1981 roku. Wybuch stanu wojennego uniemożliwiła mu realizacje planu. Na początku stycznia 1982 roku powołał podziemną gazetkę "Karta", która po wydaniu 19 numerów, przekształciła się w  książkowy almanach poświęcony tematyce wolności w świecie dyktatur.

W podziemiu opublikował autorską książkę monografię Teatru Ósmego Dnia (1982). W 1987 roku był inicjatorem ogólnopolskiego, niezależnego Archiwum Wschodniego.  W 1985 roku został aresztowany. Po wyjściu został zatrudniony jako redaktor biuletynu w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie pracował do 1989 roku.

Po roku 1989 inicjator, a następnie prezes dwóch fundacji: Fundacji Archiwum Wschodniego i Fundacji KARTA.

Jako redaktor naczelny Wydawnictwa KARTA, prowadzi serie wydawnicze: albumów najważniejszych wydarzeń Polski w XX wieku, a także książek wspomnieniowych wydawanych w seriach: Świadectwa i Żydzi polscy. Autor i współautor kilkudziesięciu wystaw, m.in. Oblicza totalitaryzmu, Dni „Solidarności”, Bramy wolności. Od "Solidarności" do zjednoczenia Niemiec, Koniec Jałty.

Członek Kolegium Programowo-Historycznego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Nagrody i wyróżnienia

Zbigniew Gluza był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność:

  • Polcul Foundation (1986)
  • medalem św. Jerzego (2001)
  • nagrodę im. Jerzego Giedroycia (2002)
  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

Zbigniew Gluza w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

W Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się spotkanie promocyjne książki W stanie oraz spotkanie z redakcją czasopisma "Karta".
Czytaj więcej


Zbigniew Gluza o Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

 

Opracowała Magdalena Kowalska, Karolina Kryczka.