Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 6 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 6.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer przed 1939: Zamojska 6

Numer obecny: Wyszyńskiego 6

Funkcje

Seminarium duchowne.

Kalendarium

1863 – stary gmach seminarium „jest w posiadaniu księży świeckich”

1905 – budowa nowego gmachu seminarium

1935 – remont budynku

1936 – remont budynku

27 października 1936 – sporządzenie Ankiety

5 czerwca 1937 – oględziny Inspekcji Budownictwa

15 czerwca 1937 – zarządzenie wykonania robót budowlanych

22 kwietnia 1947 – złożenie projektu odbudowy zniszczonej części seminarium

28 kwietnia 1947 – pozwolenie na odbudowę seminarium duchownego

Historia

Nowy gmach seminarium wybudowano w 1905 roku.

Ankieta z 1936 roku wymienia na terenie nieruchomości: dom mieszkalny, sale wykładowe, piekarnię (nieczynną), chlewnię, drewutnię i wozownię. Budynek seminarium posiadał wówczas 69 pokoi, 8 mieszkań dwupokojowych i trzy mieszkania trzypokojowe. Obiekt opisano jako piętrowy od frontu i dwupiętrowy od ul. Farbiarskiej.
W roku 1937 zarządzono wykonanie robót budowlanych: „ponieważ istniejący mur ogrodzeniowy od strony ul. Misjonarskiej zarysował się oraz na całej długości wzdłuż ulicy Zamojskiej odpadają tynki co wpływa ujemnie na wygląd ulicy”.W 1947 roku odbudowy zniszczonego Seminarium Duchownego podjął się A. Dembczyk z firmy „Roboty budowlane A. Dembczyk i J.W. Keller”. Dozór techniczny nad budową przyjął inż. arch. Jerzy Siennicki.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 6, APL sygn. 5923.

- Projekt odbudowy części zniszczonej Seminarium Duchownego w Lublinie, 1947

- Projekt bramy w Seminarium Duchownem

Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Zamojska nr 6, APL, sygn. 2368.