Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 55 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 55.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: Tatary Łąka Nr 1

Numer przed 1939: Zamojska 51, później Zamojska 55

Numer po 1944: Zamojska 55

Funkcje

Budynek mieszkalny. Fabryka maszyn rolniczych. Sodówka. Warsztat ślusarski.

Kalendarium

1911 – budowa szop i budynku pracowni

1922 – rozpoczęcie budowy domu mieszkalnego

1927 – wykończenie przybudówki mieszkaniowej

27 stycznia 1933 – podanie Jana i Franciszka Burzyńskich o wydanie zaświadczenia o budowie domu przy Zamojskiej 51

25 stycznia 1934 – podanie Marii Żywickiej o pozwolenie na wystawienie budki tytoniowej przy Zamojskiej 55

12 kwietnia 1937 – sporządzenie Ankiety

24 czerwca 1940 – Karta realności

Historia

W 1933 roku jako adres nieruchomości braci Jana i Franciszka Burzyńskich podano Zamojska 51. Następne dokumenty adresowane są na Zamojską 55.
W 1934 roku Maria Żywicka, córka Wincentego Fabiana Wasilewskiego (powstańca z 1863 roku), wdowa z dwojgiem nieletnich dzieci, zwraca się z prośbą o pozwolenie na budowę budki tytoniowej.
Ankieta z 1937 roku opisuje nieruchomość, na której znajdują się: murowana, jednopiętrowa przybudówka mieszkaniowa (wykończona w 1927 roku) i murowana pracownia z drewnianymi szopami do wyrobu maszyn rolniczych (z 1911 roku). Na terenie nieruchomości funkcjonowały fabryka maszyn rolniczych, sodówka, później warsztat ślusarski (1947). 

Mieszkańcy

Właściciel

1937 i 1940

Jan i Franciszek Burzyńscy, synowie Franciszka.

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 1 (na parterze), 1 (w oficynie).

Robotnicy 1 (na parterze), 1 (w oficynie).

Kupcy i przemysłowcy 1 (na piętrze), 1 (w oficynie).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 9

Chrześcijan 9

Mężczyzn 3

Kobiet 5

Dzieci do lat 7-18 włącznie  1

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 55, APL, sygn. 5960.

- Plan warsztatu ślusarskiego

Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Zamojska nr 55 lok. 1-4, APL, sygn. 2404.