Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 41 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 41.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Działka u zbiegu ulic Zamojskiej i Miłej, w pierzei zabudowy ulicy Zamojskiej, od zachodu przylegająca do kamienicy Zamojska 43.

Dawny numer policyjny: 257 r

Numer hipoteczny: 258 (lub 90, 664, 858, 861)

Numer obecny: Zamojska 41/Miła 2

Funkcje

Przemysłowa i handlowa. W 1940 roku na terenie poesji istniał skład drzewa, owocarnia i kantor.

Kalendarium

1883 – wydzielenie działki z pasa nadrzecznych łąk należących do Franciszka Ksawerego Wędrowskiego

1887 – Wędrowski odsprzedaje działkę Apolinaremu Zarębskiemu i Edwardowu Siwińskiemu 1914 – wytyczenie ulicy Miłej wzdłuż północnej granicy działki

28 stycznia 1936 – oględziny nieruchomości

27 lutego 1936 – zarządzenie wykonania robót budowlanych

3 kwietnia 1936 – wezwanie do przesunięcia i wyremontowania budki handlowej

14 kwietnia 1936 – odwołanie właściciela budki

13 października 1936 – utrzymanie decyzji o przesunięciu i potrzebie wyremontowania budki w mocy

20 października 1936 – sporządzenie Ankiety

11 maja 1939 – nakaz rozbiórki szop na terenie dzierżawionym przez Rywkę Musman

30 maja 1939 – odwołanie Rywki Musman

22 czerwca 1940 – Karta realności

1945 – plac kupuje Antoni Majewski

1948–1950 – budowa kamienicy

Architekt

Tadeusz Witkowski

Historia

Działkę w 1883 roku wydzielono z pasa nadrzecznych łąk należących do Franciszka Ksawerego Wędrowskiego, który odsprzedał ją Apolinaremu Zarębskiemu i Edwardowu Siwińskiemu w 1887 roku. Do roku 1914 działka nie była zabudowana. W tym czasie wzdłuż północnej granicy działki wytyczono nową ulicę – Miłą.

W latach 30. XX wieku plac należał do Dawida Goldmana i był dzierżawiony przez Rywkę i Dawida Mussmanów. Istniał tam w tym czasie skład drewna budowlanego, zaś na terenie samej nieruchomości znajdowały się szopa, dwie wiaty oraz drewniana, ośmioboczna budka z wodą sodową (na rogu ul. Miłej i Zamojskiej), którą dzierżawił Aleksander Brzozowski.

W 1945 roku plac kupił Antoni Majewski, który w 1948 rozpoczął na tym terenie budowę trzypiętrowej kamienicy projektu Tadeusza Witkowskiego. Budowę zakończono w 1950 roku.

Opis

Budynek murowany z cegły, podpiwniczony, trzypiętrowy od frontu i czteropiętrowy od podwórza, kryty płaskim dachem. Budynek wzniesiony na rzucie trapezu (zbliżonego do prostokąta).

Fasada trzypiętrowa, siedmioosiowa, o regularnym rytmie otworów, bez podziałów. Na osi głównej wejście do sieni, na pierwszej i drugiej osi od południa wejścia do sklepów poprzedzone schodkami, trzeciej osi witryna sklepowa. Elewacja tylna siedmioosiowa, na osi środkowej, do wysokości trzeciego piętra, loggie. Elewacja od ulicy Wesołej dwuosiowa, czterokondygnacyjna.

Wnętrza: Układ wnętrz dwutraktowy, wielodzielny, z sienią i klatką schodową na osi głównej.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 41, APL, sygn. 5951.

Projekt domu mieszkalnego w posesji p. Antoniego Majewskiego przy ul. Zamojskiej Nr 41 w Lublinie (róg ul. Miłej)

Plan warsztatu tokarsko-drzewnego w Lublinie przy ul. Miłej 2, należ. Do Kołoszewskiego Kazimierza

Lublin. Kamienica ul. Zamojska 41. Rozpoznanie historyczne i postulaty konserwatorskie, oprac.R. Zwierzchowski, Lublin 2004, mps WUOZ, sygn. 17637.