Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 4 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 4.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Funkcja

Pierwotnie publiczne kąpielisko.

Kalendarium

25 czerwca 1925 – zatwierdzenie planu przebudowy

1927/1928 – przebudowa parteru i nadbudowa nowego piętra

1928 – oddanie do użytku piętra i parteru

2 sierpnia 1935 – prośba Papiewskiego o pozwolenie na budowę domu czynszowego

5 września 1935 – pozwolenie na budowę domu

17 października 1936 – sporządznie Ankiety

11 listopada 1936 – sporządzenie Ankiety

20 listopada 1937 – oględziny Inspekcji Budownictwa

27 listopada 1937 – pozwolenie na użytkowanie budynku

19 czerwca 1941 – Karta realności

1942 – wojsko niemieckie zajmuje mieszkanie nr 3 w budynku

1 lipca 1944 – wojsko sowieckie zajmuje mieszkanie nr 3 w budynku

lipiec 1945 – Wojsko Polskie zajmuje mieszkanie nr 3 w budynku

8 maja 1946 – Wojsko Polskie zwalnia mieszkanie nr 3 w budynku

17 maja 1946 – podanie Wandy Papiewskiej o przydzielenie szkła okiennego do oszklenia 26 okien

Historia

Budynek został znacząco przebudowany w latach 1927–1928, kiedy to nadbudowano dodatkowe piętro i przebudowano parter (m.in. usunięto kabiny wannowe publicznego kąpieliska). Piętro i 1/3 partetru przeznaczono na mieszkania i oddano do użytku w 1928 roku.

Ankieta z 1936 roku wymienia na terenie działki o numerze hipotecznym 146: dom murowany mieszkalny (wymagający remontu), oficynę mieszkalną, szopę murowaną, warsztat stolarski i mechaniczny, sklep tapicerski. Druga, sporządzona w tym samym roku, Ankieta dotycząca działki o numerze hipotecznym 147 mówi o trzykondygnacyjnym budynku murowanym użytkowanym od około 200 lat. W budynku mieścił się „Dom Handlowo Techniczny”.

Mieszkanie nr 3 w budynku od 1942 roku zajmowane było przez wojska: niemieckie (od 1942), sowieckie (od lipca 1944), polskie (od lipca 1945 do maja 1946).

Mieszkańcy

Właściciele

17.10 1936

Właściciel nieruchomości: Wacław Papiewski, syn Konstantego

Zarządca nieruchomości: Towarzystwo Kredytowe

Dozorca: Teofil Mróz

11.11.1936

Właściciel nieruchomości: Franciszek Papiewski, syn Kazimierza

Zarządca nieruchomości: Franciszek Papiewski

Dozorca: Kazimierz Szot

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 4 cz.I, APL, sygn. 5920.

Szkic zabudowy nieruchomości firmy „Architekt” przy ulicy Zamojskiej w Lublinie

Szkic lokalu dla Biura Projektów

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 4 cz.II, APL, sygn. 5921.

Plan na pobudowanie domu 2 piętrowego murowanego z podziemiami w nieruchomości przy ul. Zamojskiej N3 róg Misjonarskiej w Lublinie, własność Inż. Fr. Papiewskiego

Zamienny projekt domu mieszkalnegio czynsz. W.P.Inż. Franciszka Papiewskiego przy ul. Zamojskiej No. 4 w Lublinie

Projekt fasady i szyldu przedsiębiorstwa Dom Handlowo-Techniczny Inż. Fr. Papiewski, Lublin ul. Zamojska 4

Plan domu czynszowego I piętrowego i szopy przy ul. Zamojskiej Nr 4 w Lublinie, włas. Inż.Fr. Papiewskiego

Plan na budowę domu mieszkalnego murowanego 2 piętr. od ul. Zamojskiej N 4 w Lublinie inż. Fr. Papiewskiego

Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Zamojska nr 4 lok. 1; 1a; 2-9, APL, sygn. 2366.