Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 4 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojska 4.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Funkcja

Pierwotnie publiczne kąpielisko.

Kalendarium

25 czerwca 1925 – zatwierdzenie planu przebudowy
1927/1928 – przebudowa parteru i nadbudowa nowego piętra
1928 – oddanie do użytku piętra i parteru
2 sierpnia 1935 – prośba Papiewskiego o pozwolenie na budowę domu czynszowego
5 września 1935 – pozwolenie na budowę domu
17 października 1936 – sporządznie Ankiety
11 listopada 1936 – sporządzenie Ankiety
20 listopada 1937 – oględziny Inspekcji Budownictwa
27 listopada 1937 – pozwolenie na użytkowanie budynku
19 czerwca 1941 – Karta realności
1942 – wojsko niemieckie zajmuje mieszkanie nr 3 w budynku
1 lipca 1944 – wojsko sowieckie zajmuje mieszkanie nr 3 w budynku
lipiec 1945 – Wojsko Polskie zajmuje mieszkanie nr 3 w budynku
8 maja 1946 – Wojsko Polskie zwalnia mieszkanie nr 3 w budynku
17 maja 1946 – podanie Wandy Papiewskiej o przydzielenie szkła okiennego do oszklenia 26 okien

Historia

Budynek został znacząco przebudowany w latach 1927–1928, kiedy to nadbudowano dodatkowe piętro i przebudowano parter (m.in. usunięto kabiny wannowe publicznego kąpieliska). Piętro i 1/3 partetru przeznaczono na mieszkania i oddano do użytku w 1928 roku.

Ankieta z 1936 roku wymienia na terenie działki o numerze hipotecznym 146: dom murowany mieszkalny (wymagający remontu), oficynę mieszkalną, szopę murowaną, warsztat stolarski i mechaniczny, sklep tapicerski. Druga, sporządzona w tym samym roku, Ankieta dotycząca działki o numerze hipotecznym 147 mówi o trzykondygnacyjnym budynku murowanym użytkowanym od około 200 lat. W budynku mieścił się „Dom Handlowo Techniczny”.

Mieszkanie nr 3 w budynku od 1942 roku zajmowane było przez wojska: niemieckie (od 1942), sowieckie (od lipca 1944), polskie (od lipca 1945 do maja 1946).

Mieszkańcy

17.10 1936

Właściciel nieruchomości: Wacław Papiewski, syn Konstantego

Zarządca nieruchomości: Towarzystwo Kredytowe

Dozorca: Teofil Mróz

 

11.11.1936

Właściciel nieruchomości: Franciszek Papiewski, syn Kazimierza

Zarządca nieruchomości: Franciszek Papiewski

Dozorca: Kazimierz Szot

 

Opracowała Paulina Kowalczyk
Zredagował Szymon Zygma