Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 32 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 32.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer przed 1939: Zamojska 32

Numer po 1944: Zamojska 32

Numer obecny: obecnie nie istnieje

Funkcje

Budynek mieszkalny.

Kalendarium

18 maja 1936 – rewizja sanitarno-policyjna

2 kwietnia 1940 – oględziny nieruchomości, określenie domu na terenie nieruchomości jako nadającego się do rozbiórki

27 kwietnia 1940 – prośba o wydanie nakazu wykwaterowania lokatorów i zezwolenia na rozbiórkę domu

9 lipca 1941 – Karta realności

30 listopada 1946 – Kazimierz Genca prosi o oględziny domu i nakaz jego rozbiórki

3 lutego 1947 – prośba lokatora o oględziny budynku i przydział na nowe mieszkanie

Historia

W protokole rewizji sanitarno-policyjnej z 1936 roku, podpisanym przez lekarza dzielnicowego – dra Kowalskiego czytamy:

„Posesja zamieszkała przez 6 lokatorów z rodzinami. Posesja położona nad brzegiem rzeki Bystrzycy. Tuż nad brzegiem rzeki przy uregulowanej skarpie znajduje się dwukabinowy ustęp drewniany, grożący zawaleniem. Dół kloaczny mieści się pod ustępem i z dołu tego wydostają się nieczystości na przyległą skarpę. Jedna z kabin została unieruchomiona przez zabicie drzwi. Należy nakazać skasowanie istniejącego ustępu, grożącego zawaleniem i nieodpowiadającego przepisom sanitarnym, a pobudowania nowego z dala od brzegu rzeki”.

W roku 1940 budynek mieszkalny na terenie nieruchomości został zakwalifikowany jako „rudera nadająca się tylko do rozbiórki”. Mimo to budynek jeszcze w 1946 roku był zamieszkiwany przez 6 osób.

Mieszkańcy

Właściciel

Władysław Merkisz, ur. 21 stycznia, 1897, wyzn. rzym.-kat., zam. Narutowicza 13.

Opis

Opis: obecnie nie istnieje.

Otoczenie: teren w okolicy supermarketu „Biedronka”.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 32, APL, sygn. 5946.