Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 30 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 30.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: Łąka Firlejowszczyzna Nr 2

Numer przed 1939: Zamojska 30

Numer po 1944: Zamojska 30

Numer obecny: Zamojska 30

Funkcje

Skład materiałów drzewnych (1936).

Kalendarium

3 listopada 1936 – sporządzenie Ankiety

lipiec 1941 – Karta realności

Historia

Właścicielem placu, na którym funkcjonował skład materiałów drzewnych był Lejba Rozenberg. W 1940 roku nieruchomość dzierżawił Paweł Lazar.

Mieszkańcy

Właściciel

1936

Właściciel nieruchomości: L. Rozebnerg, syn Chaskla, zam. Lublin, Zamojska 43

Dozorca: Dudzińska

1941 

Właściciel nieruchomości: Lejba Rozenberg.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 30, APL, sygn. 5944.