Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamojska 11 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 11.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Róg obecnej ulicy Wyszyńskiego i Miedzianej.

Numer hipoteczny: 171

Numer przed 1939: Zamojska 11

Numer po 1944: Buczka 11 (od 1950 r.), Buczka 17 (?)

Numer obecny: Wyszyńskiego 17

Funkcja

Budynek mieszkalny. Sklep.

Kalendarium

1912 – rozpoczęcie użytkowania budynków

1936 – remont budynku

17 października 1936 – sporządzenie Ankiety

17 marca 1939 – prośba o zatwierdzenie planu urządzenia reklamowego

29 kwietnia 1939 – pozwolenie na wykonanie napisu reklamowego nad sklepem

12 czerwca 1940 – Karta realności

13 kwietnia 1949 – prośba lokatora o komisyjne zbadanie stanu zachowania dachu na budynku mieszkalnym

14 kwietnia 1949 – oględziny nieruchomości

19 kwietnia 1949 – zarządzenie wykonania robót budowlanych

12 maja 1949 – prośba lokatora o zbadanie stanu zachowania mieszkania nr 24

18 maja 1949 – oględziny nieruchomości

24 maja 1949 – zarządzenie wykonania robót budowlanych

14 marca 1950 – skarga lokatora mieszkania nr 24

Historia

Ankieta nieruchomości z 1936 roku na terenie działki wymienia murowany budynek mieszkalny (w części frontowej) i murowaną oficynę mieszkalną.

Około roku 1947 zniszczeniu uległ dach, na co uskarża się lokator mieszkania nr 5 w 1949 roku. Kolejną skargę na stan zachowania budynku wniósł Roman Najda, lokator mieszkania nr 27: „Dach jest kryty blachą – a reperacja papą nie przynosi żadnego skutku. Obecnie na skutek deszczy – cieknie, formalnie leje się strugami deszczówka, po ścianach do mojego mieszkania, że muszę uciekać z łóżkiem, mieszkanie jest tak małe, że nie mam miejsca na jego przesuwanie, bo wszędzie cieknie. Mieszkanie w takich warunkach jest bardzo przykre i zagraża bezpieczeństwu – bo sufit może ulec zawaleniu (…) Z uwagi na wyżej przytoczone okoliczności, proszę o przychylne rozpatrzenie mojej prośby i o wydanie odpowiednich zarządzeń – względem reperacji dachu, bo jeżeli człowiekowi pracy, w czasie odpoczynku cieknie na głowę, to taki stan rzeczy nie należy do przyjemności”. W roku 1950 Najda ponownie wnioskuje o przeprowadzenie remontu budynku: „dnia 12 marca 1950 wiatr zerwał część dachu nad moim mieszkaniem tak, że naprawdę pozostaję bez dachu nad głową”.

Mieszkańcy

Właściciele

W 1936 roku

Właściciel nieruchomości: Franciszek, syn Antoniego, i Waleria Stryjeccy

Zarządca nieruchomości: Franciszek Stryjecki

Dozorca: Feliks Stanisławek

Zakłady handlowe: sklep spożywczy

W 1940 roku

Właściciel nieruchomości: Franciszek Stryjecki, ur. 30 października 1859, rzym.kat., rodz. Antoni i Marianna, zam. Zamojska m. 3

Administrator: Amelia Stryjecka, ur. 28 grudnia 1914, rzym.kat., rodz. Franciszek i Michalina, zam. Zamojska m. 3

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 2 (na parterze), 19 (na piętrze), 18 (w budynku frontowym), 3 (w oficynie).

Wolne zawody 3 (na piętrze), 3 (w budynku frontowym).

Robotnicy 3 (na parterze), 13 (w suterenie), 16 (w budynku frontowym).

Kupcy i przemysłowcy 4 (na parterze), 1 (na piętrze), 5 (w budynku frontowym).

Rzemieślnicy 2 (na parterze).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 148

Chrześcijan 148

Mężczyzn 39

Kobiet 79

Dzieci do lat 6 włącznie 6

Dzieci do lat 7-18 włącznie 24

Opis

Kamienica murowana, wzniesiona na planie prostokąta, trzykondygnacyjna. Fasada siedemnastoosiowa, z bramami przejazdowymi na 8 i 13 osi (od lewej). Na pierwszej kondygnacji 4 osi wejście w portalu zwieńczonym trójkątnym tympanonem, na osi 17 wejście poprzedzone schodami z poręczą. Pierwsza kondygnacja oraz naroża kamienicy boniowane. Otwory okienne: pierwszej kondygnacji w opaskach z klińcem, drugiej kondygnacji zwieńczone trójkątnymi tympanonami, w trzeciej kondygnacji w prostokątnych obramieniach z gzymsami. Pierwotne rozmieszczenie balkonów na drugiej i trzeciej kondygnacji: pojedyncze na 2, 6 osi, oraz podwójne na 10 i 11 oraz 15 i 16 osi.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 11, APl, sygn. 5927.

Plan urządzenia reklamowego p. Józefa Wodzińskiego, Lublin ul. Zamojska 11

Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Zamojska nr 11 lok. 1-5a; 6-39, APL, sygn. 2371.

Domowa ks. meld. m. L-na ul. Zamojska nr 11, 13, APL, sygn. 2674.

Domowa ks. meld. m. L-na ul. Zamojska nr 11, APl, sygn. 2673.

Domowa ks. meld. m. L-na ul. Zamojska nr 11, APL, sygn. 2672.