Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Władysław Panas – Władysław Panas w Bramie Grodzkiej

Wystąpienia i wykłady prof. Władysława Panasa w ramach działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN".

 

 

Prof. Władysław Panas w Bramie Grodzkiej podczas spotkania z Arturem Szlosarkiem, wrzesień 2002 roku,
fot. Marta Kubiszyn

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

1992

1 października

Spotkanie z cyklu spotkań z Władysławem Panasem. Tematem były rozważania na temat syntetyki i kultury pogranicza oraz istoty wielokulturowości.

 

>>> posłuchaj wypowiedzi Władysława Panasa o znaczeniu wielokulturowości w historii

 

15–19 listopada

Sesja w Drohobyczu poświęcona osobie Brunona SchulzaBrunonowi Schulzowi (1892–1942) w setną rocznicę urodzin i pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

W programie wykład Władysława Panasa: Bruno – kabalista (18 listopada)

 

>>> posłuchaj o związkach prof. Władysława Panasa z Drohobyczem
 

1993

26–28 maja

Sesja Józef Czapski – życie i dzieło

W programie dyskusja o życiu Czapskiego z udziałem Władysława Panasa.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz publikację wydaną z okazji sesji

1994

16–17 maja

Sesja Spotkanie z Prawosławiem

W programie wykład Władysława Panasa Czytanie ikony.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> posłuchaj wykładu profesora Władysława Panasa o ikonie

 

14–16 grudnia

Sesja Żydzi lubelscy

W programie wykład Władysława Panasa Widzący z Lublina wygłoszony w dniu 16 grudnia.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> przeczytaj transkrypcję wykładu Władysława Panasa o Widzącym z Lublina

 

1995

24–27 września

Sesja Pamięć – Miejsce – Obecność

W programie wykład Władysława Panasa Brama.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> obejrzyj wykład Władysława Panasa Brama

>>> czytaj tekst Władysława Panasa Brama

 

1996

29–31 maja

III Spotkanie z Prawosławiem

W programie wykład Władysława Panasa Odczytać ikonę.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> posłuchaj wykładu Władysława Panasa o ikonie

 

27–29 listopada

Sesja Brama Pamięci – miasto żydowskie

W programie promocja książki Władysława Panasa Pismo i rana prowadzona przez Monikę Adamczyk-Garbowską (29 listopada).

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> czytaj książkę Władysława Panasa Pismo i rana

1997

1 lutego

Prof. Panas był uczestnikiem projektu „Dom – wystawa Grodzka 19"

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

1998

Grudzień
Spotkanie wigilijne w Bramie Grodzkiej.

1999

9 września

Sesja Czytanie Czechowicza

W programie sesji wykład Władysława Panasa W krainie purpurowego mitu. Prolegomena do przyszłych studiów nad Poematem Józefa Czechowicza.

 

>>> wysłuchaj wykładów Władysława Panasa o twórczości Czechowicza >>> część 1 >>> część 2

 

20 września

Prezentacja makiety kompleksu Starego Miasta w Lublinie przed komisją, w której skład wchodził Władysław Panas.


>>> posłuchaj fragmentu wypowiedzi profesora podczas obrad komisji

 

22 października

Wieczór pamięci Janosa Pilinszky'ego (prof. Panas był uczestnikiem spotkania).

 

Grudzień

Spotkanie wigilijne w Bramie Grodzkiej.

2000

6 czerwca

Promocja albumu Bramy nieba. Bożnice murowane

Spotkanie z autorami Marią i Kazimierzem Piechotkami (prof. Panas był uczestnikiem spotkania).

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"
 

 

16 września

Prof. Panas był uczestnikiem Misterium „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie".

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

 

26 października

Spotkanie z Krzysztofem Pomianem (prof. Panas był uczestnikiem spotkania).

2001

15 marca

„Urodziny Czechowicza" – 98 rocznica urodzin poety

Władysław Panas uczestniczył w uroczystości odsłonięcia Jednodniowego Pomnika Józefa Czechowicza.

Podczas uroczystości w Bramie Grodzkiej Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> posłuchaj Władysława Panasa odczytującego fragment Poematu o mieście Lublinie

 

24 maja 

„Podróż między wierszami" – spotkanie z poezją Agaty Tuszyńskiej (prof. Panas był uczestnikiem spotkania)

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

17–20 czerwca
Festiwal sztuki „W kręgu Bramy" – Noc Świętojańska

 

20 czerwca

Prof. Panas uczestniczył w budowie pieca chlebowego podczas „Misterium ul. Szerokiej".

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz film z budowy pieca chlebowego

 

21 września

Wieczór autorski Jana Marii Kłoczowskiego (prof. Panas był uczestnikiem wieczoru).

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

29 września

Misterium dzwonu św. Michała (prof. Panas był uczestnikiem misterium)

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2002

15 marca

„Urodziny Czechowicza" – 99 rocznica urodzin poety

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie oraz opowiedział o swoich związkach z Lublinem.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz Władysława Panasa czytającego Poemat o mieście Lublinie

 

24 czerwca

Promocja książki Władysława Panasa Bruno od Mesjasza

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

9 grudnia

Spotkanie autorskie z Arturem Szlosarkiem

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: prof. Władysław Panas i dr Paweł Próchniak.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

2003

20 lutego

Promocja czasopisma „Scriptores, nr 27 (1/2003), (prof. Panas był uczestnikiem spotkania promocyjnego).

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN

 

15 marca

Urodziny Czechowicza – setna rocznica urodzin poety

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

13 lipca

„Noc z Czechowiczem" – spacer trasą Poematu o mieście Lublinie

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2004

15 marca

„Urodziny Czechowicza" – 101 rocznica urodzin poety

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

18 maja

Promocja książki Władysława Panasa Oko cadyka

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>>posłuchaj fragmentu wypowiedzi prof. Władysława Panasa podczas promocji

 

2 lipca

„Noc z Czechowiczem" – II spacer trasą Poematu o mieście Lublinie

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

Książki wydane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” dedykowane prof. Panasowi

„Scriptores” nr 33
Lublin jest księgą.
Władysława Panasa opisywanie Lublina

(2009)

„Scriptores” nr 37
Lublin jest księgą.
Czytanie Czechowicza
(2009)

Czytanie Czechowicza
(2001–2010)

(2010)

Artystyczne i animatorskie
działania w przestrzeni
miasta związane z Pamięcią

(2010)

 

 

Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz upamiętnienia osoby Władysława Panasa.

2006

styczeń

Rozpoczęcie prac przy porządkowaniu archiwum prof. Władysława Panasa.

 

>>> czytaj więcej o archiwum prof. Władysława Panasa

 

6 września

Uroczyste otwarcie zaułka Władysława Panasa

Nadanie schodom biegnącym od placu Po Farze ku ulicy Podwale imienia zmarłego w styczniu 2005 roku profesora – literaturoznawcy i miłośnika Lublina. Podczas otwarcia został odczytany wiersz ks. Alfreda Wierzbickiego pt. Zaułek Władka Panasa.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz film z uroczystości otwarcia zaułka Władysława Panasa

 
Promocja książki Znak kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza

Po uroczystym otwarciu zaułka Władysława Panasa w Bramie Grodzkiej odbyła się promocja najnowszej publikacji Teatru NN, wydanej dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego Znak Kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza. Fragmenty autorstwa Władysława Panasa.

Spotkanie prowadzili Andrzej Tyszczyk, Paweł Próchniak i Paweł Panas.

 

>>> zobacz wypowiedź Pawła Próchniaka z promocji książki Znak kabalistyczny

>>> przeczytaj książkę Znak kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza

 

2008

24 stycznia

PANAS.Teatr.pl
Prezentacja serwisu internetowego poświęconego sylwetce i twórczości prof. Władysława Panasa

W trzecią rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa została uruchomiona nowa strona internetowa, na której zostały udostępnione materiały tekstowe, ikonograficzne, audio oraz wideo, związane z dorobkiem wybitnego krytyka i wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bezpośrednio po prezentacji serwisu w Galerii Michałowski odbył się wernisaż wystawy fotograficznej poświęconej profesorowi. Zostały pokazane fotografie z prywatnych kolekcji Grzegorza Józefczuka, Zbigniewa Lemiecha i Bartłomieja Michałowskiego.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2009

23 stycznia

Promocja „ScriptoresWładysława Panasa opisywanie Lublina

Prezentacja najnowszego wydania „Scriptores” (nr 33, t. 1) poświęconego lubelskim tekstom prof. Władysława Panasa. Teksty zgromadzone w publikacji to przede wszystkim eseje Oko cadykaJeździec niebieskiDaas, a także wypowiedzi i wywiady udzielane przez niego na temat historii miasta Lublina i jego wyjątkowych miejsc. 

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> czytaj „Scriptores" nr 33, t. 1

>>> obejrzyj film z promocji 33. numeru „Scriptores"

 9 września

Promocja ScriptoresPanas. Czytanie Czechowicza

Druga publikacja poświęcona Władysławowi Panasowi, a czwarta poświęcona Józefowi Czechowiczowi. Zawiera teksty krytyczne, szkice, eseje Władysława Panasa i materiały z sesji poświęconej Józefowi Czechowiczowi w 60. rocznicę śmierci. W 37. numerze „Scriptores” znalazły się m.in. opracowane materiały audio i wideo oraz wypowiedzi prof. Panasa na temat Czechowicza.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> czytaj „Scriptores" nr 37, t. 2

 

 

2010

24 stycznia

Spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci prof. Władysława Panasa w 5 rocznicę śmierci

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2011

24 stycznia 

Spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci prof. Władysława Panasa

Podczas spotkania dr Wiktorii Durkalewicz z Uniwersytetu w Drohobyczu wygłosił wykład pt. Podstawą obcowania jest Pamięć. O Władysława Panasa semiotycznej wizji kultury.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe