Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Władysław Panas – bibliografia

Spis publikacji książkowych i prasowych autorstwa Władysława Panasa, rozmów z nim, a także zbiór informacji o audycjach radiowych i programach telewizyjnych z jego udziałem.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Czechowicz

3. Władysław Panas, Józef Czechowicz (1903–1939), „Gazeta w Lublinie” 10.03.2000, nr 59.

Lublin

1. Władysław Panas, Daas (1), „Na Przykład” 1998, nr 4.
2. Władysław Panas, Jeździec niebieski (1), „Na Przykład” 1998, nr 5.
3. Władysław Panas, Daas (2), „Na Przykład” 1998, nr 6/7.

4. Władysław Panas, Jeździec niebieski (2), „Na Przykład” 1998, nr 8.

5. Władysław Panas, Daas (3), „Na Przykład” 1998, nr 9.
6. Władysław Panas, Jeździec niebieski (3), „Na Przykład” 1999, nr 3.
7. Władysław Panas, Daas (4), „Na Przykład” 1999, nr 1.

8. Władysław Panas, Jeździec niebieski (4), „Na Przykład” 1999, nr 5.
9. Władysław Panas, Daas (5), „Na Przykład” 1999, nr 6/7.

10. Władysław Panas, Jeździec niebieski (5), „Na Przykład” 2000, nr 1.
11. Władysław Panas, Daas (6), „Na Przykład” 2000, nr 3.

12. Władysław Panas, Jeździec niebieski (6), „Na Przykład” 2000, nr 5.
13. Władysław Panas, Daas (7), „Na Przykład” 2001, nr 1.
14. Władysław Panas, Jeździec niebieski (7), „Na Przykład” 2001, nr 2.
15. Władysław Panas, Małgorzata Bielecka-Hołda, Lublin jak wiersz: Sylwetki. Władysław Panas, „Gazeta w Lublinie” 1.03.1997, nr 51.
16. Waldemar Sulisz, Lublin jest księgą, „Na Przykład” 1997, nr 48.
17. Władysław Panas, Miasto aniołów, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 5.04.2002.
18. Władysław Panas, Nasze, rozm. Waldemar Sulisz, „Scriptores” 2003, nr 1 (27).
19. Władysław Panas, Oko cadyka, Lublin 2004, UMCS, Lublin 2004.
20. Władysław Panas, Potrzeba pamięci, rozm. Sławomir Żurek, Paweł Król, „Scriptores” 1998, nr 28/29.
21. Władysław Panas, Singer i ... Kraszewski: tajemniczy trop, rozm. Grzegorz Józefczuk, (czerwiec 2004) – tekst niepublikowany, napisany dla „Gazety w Lublinie”.
22. Władysław Panas, Tajemnica Bramy Grodzkiej, „Gazeta w Lublinie” 6.06.2001, nr 132.
23. Władysław Panas, Trzy pytania: prof. Panas o Czechowiczu, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 14.03.2002.
24. Władysław Panas, Władysław Panas, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 22.03.2002.
25. Władysław Panas, Mój alternatywny przewodnik, rozm. Grzegorz Józefczuk, „Gazeta w Lublinie” 22.04.2004.
26. „Scriptores” 2009, nr 33 (zeszyt Władysława Panasa opisywanie Lublina), t. 1, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
27. Brama, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1996, nr 1–2, s. 14–17. Przedruki w:
Pamięć – miejsca – obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, pod red. J.P. Hudzika i J. Mizińskiej, Lublin 1997.
Brama [bez miejsca i roku wydania; 1998].
Ścieżki pamięci. Żydowskie Miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, pod red. J.J. Bojarskiego, Lublin – Rishon LeZion 2001.

Schulz

1. Władysław Panas, Apologia i destrukcja. Noc wielkiego sezonu Brunona Schulza, [w:] K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki [red.], Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, Warszawa 1974.
2. Władysław Panas, Regiony czystej poezji. O koncepcji języka w prozie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1974, z. 1.
3. Władysław Panas, Zstąpienie w esencjonalność. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza, [w:] K. Czaplowa [red.], Studia o prozie Brunona Schulza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1976, nr 115.
4. Władysław Panas, wykład na temat Brunona Schulza w Puławach, materiał archiwalny (audio), 7.10.1990 w zasobach archiwum Ośrodka „Brama Grodzka ‒
Teatr NN”.

5. Władysław Panas, Mesjasz rośnie pomału... O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza, [w:] M. Kitowska-Łysiak [red.], Bruno Schulz. „In memoriam” 1892–1992, Lublin 1992.
6. Władysław Panas, Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14.
7. Władysław Panas, Bruno kabalista – o kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, „Akcent” 1996, nr 1.
8. Władysław Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Dabar, Lublin 1996.
9. Władysław Panas, Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku, [w:] W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
10. Władysław Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.
11. Władysław Panas, Andrzej Tyszczyk [red.], Szwirat ha-Kelim, czyli Brunona Schulza traktat o krokodylach, [w:] Interpretacje aksjologiczne, Lublin 1997.
12. Władysław Panas, Sąd Ostateczny: o jednym ekslibrisie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1.
13. Władysław Panas, Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001.
14. Władysław Panas, Fenomen Schulza, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 11.07.2002.
15. Władysław Panas, Pamiętamy i chcemy pamiętać, rozm. Grzegorz Józefczuk, „Gazeta w Lublinie” 13.07.2002.
16. Władysław Panas, W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie, „Gazeta w Lublinie” 19.11.2002.
17. Władysław Panas, Zamyślenie nad „Brunonem od Mesjasza”, rozm. Jerzy Jacek Bojarski, „Niecodziennik Biblioteczny” 2002, nr 1.
18. Władysław Panas, Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności [tekst wygłoszony 19 listopada 2003 roku w Drohobyczu podczas otwarcia muzeum Brunona Schulza], Lublin 2003.
19. Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza, „Midrasz” 2003, nr 3.
20. Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza, [w:] M. Kitowska-Łysiak, W. Panas [red.], W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, Lublin 2003.
21. Władysław Panas, Lekcja profesora Arendta, [w:] Tajemnica Siódmego Anioła: cztery interpretacje, Lublin 2005.
22. Władysław Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), tłum. Wiera Meniok, UMCS, Lublin 2006.

Semiotyka

1. Władysław Panas, Bachelard, „Tygodnik Powszechny” 1976, nr 17.
2. Władysław Panas, Przestrzenie semiotyczne. Na marginesach „Morfologii bajki” Władimira Proppa, „Znak” 1977, nr 281–282, s. 1372–1379.
Przedruk zmieniony: W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.
3. Władysław Panas, Z zagadnień interpretacji strukturalno-semiotycznej, [w:] Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, pod red. J. Sławińskiego, J. Święcha, Wrocław 1979, s. 9–24. Przedruk: W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.
4. Władysław Panas, Sztuka jako ikonostas, „Znak” 1982, nr 337, s. 1522–1542.
Przedruk: Posłowie do: P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, wstęp J. Nowosielski, Warszawa 1984.
5. Władysław Panas, W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.
6. Władysław Panas, Z zagadnień semiotyki podmiotu, [w:] Autor – podmiot literacki – bohater, pod red. A. Martuszewskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 1983, s. 31–36.
Przedruk: W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.

Tematy żydowskie w literaturze polskiej

1. Władysław Panas, Literatura polsko-żydowska: pismo i rana, „Akcent” 1987, nr 3, s. 17–26. Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
2. Władysław Panas, Literatura polsko-żydowska: zamach pióra, „Akcent” 1990, nr 1–2, s. 69–77. Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
3. Władysław Panas, Szoah w literaturze polskiej, [w:] Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu, pod red. J. Święcha, Lublin 1990, s. 37–54. Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
4. Władysław Panas, „Ja – polski poeta, hebrajski niemowa”. Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska (1918‒1939), „Tygodnik Literacki” 1991, nr 16. Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
5. Władysław Panas, Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i innych, Wrocław 1992, s. 1095–1104.
Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
6. Władysław Panas, Sacer: święty-przeklęty. Obraz judaizmu w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, pod red. S. Fity, Lublin 1993, s. 173–195. Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
7. Władysław Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

Pogranicze

1. Władysław Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red.T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996, s. 605–613.
2. Władysław Panas, Literatura polska w perspektywie Rzeczypospolitej wielu narodów, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. S. Wilk, Lublin 2003, s. 459–469.

Inne

1. Wypowiedź Władysława Panasa, [za:] Tajemnice i paradoksy. Dyskusja o twórczości Józefa Czapskiego, [w:] Spotkania: materiały z sesji: Józef Czapski 1896‒1993. Życie i dzieło, Lublin 1993.
2. Władysław Panas, „Antykwariat anielskich ekstrawagancji” albo „święty bełkot”. Rzecz o „Piecyku” Aleksandra Wata, „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 107–119. Przedruk: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, Lublin 2002.
3. Władysław Panas, Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje, Lublin 2005.

Redaktor

Władysław Panas był redaktorem kilku prac, między innymi:
1. O wartościowaniu w badaniach literackich. Studia, pod red. Stefana Sawickiego i Władysława Panasa, Lublin 1986.
2. Interpretacje aksjologiczne, pod red. Władysława Panasa i Andrzeja Tyszczyka, Lublin 1997.
3. W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. Jarosław Borowski i Władysław Panas, Lublin 2002.
4. W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003.

O życiu Władysława Panasa

1. Więzienna korespondencja Władysława Panasa, „Środowisko” [miesięcznik NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza] 1981, nr 4/6.
2. Bankrut z celi nr 68, Piotr Bojarski, [w:] http://miasta.gazeta.pl/poznan z 13.03.2003, [dostęp: 23.01.2015].
3. Jerzy Jacek Bojarski, Czytanie świata zaczyna się w Dębicy, Lublin 2010.

O twórczości prof. Władysława Panasa

1. Katarzyna Dumkiewicz, O „Księdze blasku”..., „Akcent” 1998, nr 4 (74), s. 127–132, [o książce Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza].
2. Agnieszka Czechowicz, Oko i całość, „Akcent” 2002, nr 1–2 (87–88), s. 195–199, [o książce Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza].
3. Paweł Próchniak, Intryga nieskończoności: Władysław Panas, pierwodruk: „Tygodnik Powszechny” 6.02.2005.
4. Jerzy Święch, Panas od Schulza, pierwodruk: „Akcent" 2005, nr 1 (99), s. 32-36.
5. Andrzej Tyszczyk, W stronę „kultury znaczenia”. O teorii interpretacji Władysława Panasa, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 1, Towarzystwo Naukowe KUL.
6. Jarosław Wach, Władysław Panas - znawca Schulza przez pryzmat Akcentu" widziany, [w:] Bruno Schulz a Kultura Pogranicza. Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod red. Wiery Meniok, Drohobycz 2007.
7. Sławomir J. Żurek, Zobaczyć ukrytą tajemnicę. O Władysławie Panasie, [w:] tegoż, Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 2008.

Publikacje wspomnieniowe

1. Grzegorz Józefczuk, Władysław Panas nie żyje, „Gazeta w Lublinie” 24.01.2005.
2. Grzegorz Józefczuk, Drohobycz dla prof. Panasa, „Gazeta w Lublinie” 16.02.2005.
3. TD [Teresa Dras], Honorowy doktorat dla prof. Panasa, „Kurier Lubelski” 16.02.2005.
4. Krystyna Pasieczna, Drohobycz Panasowi, „Dziennik Wschodni”, 19.02.2005.
5. Krystyna Pasieczna, Duch Władka unosi się nad Drohobyczem, „Dziennik Wschodni” 24.02.2005.
6. Jarosław Borowski [opr.], Instytut Filologii Polskiej, „Przegląd Uniwersytecki”, KUL 2005, nr 1–2.
7. Przyjaciele z katedry, „Przegląd Uniwersytecki”, KUL 2005, nr 1-2.
8. GRJ [Grzegorz Józefczuk], Władysław Panas – Widzący Lublin, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 1.02.2005.
9. TD [Teresa Dras], Lublin pożegnał Profesora KUL, „Kurier Lubelski” 1.02.2005.
10. Leonid Golberg, Pamięć i wdzięczność, tłum. z ukraińskiego Wiera Meniok, „Postęp” [gazeta lwowska], 9.03.2005.
11. Leonid Golberg, Życie talentu – jak iskra, tłum. z ukraińskiego Wiera Meniok, „Wolne Słowo” [gazeta z Drohobycza na Ukrainie], 16.03.2005.
12. Romulad Jakub Weksler-Waszknel, Widzący Lublin, pierwodruk: „Akcent", 2005, nr 1 (99), s. 27-29.
13. Stefan Szaciłowski, Panasowa czasoprzestrzeń, pierwodruk: „Akcent", 2005, nr 1 (99), s. 37-39.
14. Stefan Sawicki, O Władysławie Panasie - wspomnienie, pierwodruk: „Akcent", 2005, nr 1 (99), s. 30-31.
12. Waldemar Sulisz, Na pierwszą rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa. O Drohobyczu w Lublinie, „Dziennik Wschodni”, 24.01.2006.
13. Sławomir J. Żurek, Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci), „Akcent” 2006, nr 1 (103).
14. Paweł Buczkowski, Powrót do Drohobycza, „Gazeta w Lublinie”, 24.01.2006.
15. TD [Teresa Dras], Z profesorem po Drohobyczu, „Kurier Lubelski”, 24.01.2006.
16. Grzegorz Józefczuk, Który to Panas?, „Gazeta w Lublinie” 08.03.2008.
17. Grzegorz Józefczuk, Lublin i Drohobycz, miasta Władysława Panasa, Lublin 2014.
18. Zbigniew Milczarek, Marzenie błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie, Tomaszów Mazowiecki–Lublin–Drohobycz 2005.

Audycje radiowe

1. Władysław Panas, Okienko literackie. Bruno Schulz, rozm. D. Bieniaszkiewicz, 29’, 1992, Radio Lublin. Z okazji 100. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Brunona Schulza w jego życie i twórczość wprowadza prof. Władysław Panas.
2. Władysław Panas, Okienko literackie. Pismo i rana, rozm. D. Bieniaszkiewicz, 30’, 1996, Radio Lublin. Prof. Władysław Panas opowiada o swojej książce Pismo i rana.
3. Władysław Panas, Andrzej Peciak, Okienko literackie. Leo Lipski – portret pośmiertny, rozm. D. Bieniaszkiewicz, 30’, 1997, Radio Lublin. Audycja poświęcona osobie i twórczości Leo Lipskiego. Osoby zaproszone – prof. Władysław Panas, Andrzej Peciak.
4. Mój Bruno Schulz, rozm. B. Prządka, 15’, 2002, Program II Polskiego Radia. Z cyklu Zapiski ze współczesności, nagranie – A. Koss, Radio Lublin.
5. „Lublin okiem prof. Panasa”, rozm. G. Ruszewska, 44’31, 2006, Radio Lublin. Prof. Władysława Panasa i jego widzenie Lublina wspominają: Teresa Panas, Witold Dąbrowski, Tomasz Pietrasiewicz, Andrzej Tyszczyk. Fragmenty nagrań archiwalnych Władysława Panasa.
6. Wieczór literacko-muzyczny. Pamięci prof. Panasa, rozm. A. Koss, 52’, 2006, Radio Lublin. Audycja poświęcona osobie zmarłego przed rokiem prof. Władysława Panasa. Osoby zaproszone: Tomasz Pietrasiewicz, Andrzej Tyszczyk, Paweł Próchniak, Bartłomiej Michałowski, Grzegorz Józefczuk.

Programy i filmy telewizyjne

1. Ogród sztuk. W kręgu prawosławia, program Kamili Dreckiej, TVP S.A. 1996. Refleksja prof. Władysława Panasa o ikonie.
2. Brama Pamięci, reż. Marek Stachorski, TVP S.A. 1997. O Lublinie opowiada Władysław Panas.
3. Pamięć jest w nas, reż. Marek Stachorski, TVP Lublin. O Lublinie opowiada Władysław Panas.
4. Kawa czy herbata, program Małgorzaty Marczuk i Mirosława Świecha, TVP S.A. 2000. Rozmowa Pawła Pochwały z Władysławem Panasem o społeczności żydowskiej w Lublinie.
5. Nomen Nescio, reż. Szczepan Adamik, TVP S.A. 2000. Wypowiedź prof. Władysława Panasa o Lublinie.
6. Magiczne miasto, reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, TVP Lublin 2000. Rozmowa z prof. Władysławem Panasem o Lublinie.
7. Etniczne klimaty, program Waldemara Jandy, TVP Kraków 2003. O wielokulturowym Lublinie opowiada Władysław Panas.

 

Zebrał: Tomasz Pietrasiewicz

Powiązane artykuły

Inne materiały

Słowa kluczowe