Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Władysław Panas – archiwum Władysława Panasa

Archiwum (spuścizna) prof. Władysława Panasa

 

Archiwum prof. Władysława Panasa stanowi tak naprawdę jego spuściznę – wyraz rozległych zainteresowań, których efektem jest bogata twórczość. Porządkowanie materiałów rozpoczęło się w 2006 roku i nastąpiło po wstępnej selekcji teczek, zeszytów, notesów i luźnych kartek, zgromadzonych w szufladach potężnego biurka oraz pudełkach archiwalnych, wstępnie zresztą przez prof. Panasa opisanych.
 

Po konsultacji z panią dr Teresą Panas oraz dyrektorem Tomaszem Pietrasiewiczem, zdecydowano, że cały zasób (dla laików – wszystkie „papiery” zgromadzone przez prof. Panasa) otrzyma układ rzeczowy, zgodny z zainteresowaniami jego twórcy.

Stąd też utworzono dziewięć „bloków tematycznych”:

 

1. Profesor Władysław Panas

3. Lubliniana
4. Schulziana
5. Egga van Haardt 
6. Herbertiana
7. Rozanow
8. Frank
(O Jakubie Franku pisał prof. Władysław Panas w esejach zatytułowanych Daas)


W ramach każdej grupy tematycznej należy spodziewać się podziału na teksty autorstwa prof. Władysława Panasa i tzw. „teksty obce” (innych autorów), związane tematycznie z danym zagadnieniem.

W dalszych pracach nad porządkowaniem spuścizny Władysława Panasa przystąpiono do szczegółowej selekcji nie tylko ostatecznych wersji rękopisów, maszynopisów, tekstów komputerowych, zeszytów i notatników, ale i mnóstwa luźnych kartek i karteczek zapisanych ręką profesora.

Przyszło mi się zmierzyć z takimi teczkami, jak „Absolutny śmietnik”, „Rozmaite” lub też zupełnie nieopisanymi. W pierwszym przypadku zachowano w teczce stan rzeczy, jaki zastano (absolutny śmietnik), aby pozostawić ślad warsztatu prof. Panasa: literaturoznawcy, który do zapisywania swych myśli używał zarówno luźnych, białych i żółtych kartek papieru, cienkich bibułek, jak i skrawka gazety.

Zdarza się, że czysty maszynopis nosi ślady ręcznych poprawek profesora lub też do tekstu rękopiśmiennego został doklejony brakujący tekst w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu. Następnie, po usunięciu części metalowych, wyselekcjonowane materiały znalazły się w teczkach, które opisano zgodnie z tytułami nadanymi przez profesora lub, w przypadku ich braku, zgodnie z zawartością teczki.

Każda jednostka (teczka, zeszyt, notatnik) została opatrzona logo „archiwum prof. Władysław Panas”, autorstwa Marii Kowalczyk, oraz otrzymała sygnaturę archiwalną, która pozwoli na szybką lokalizację szukanych materiałów.

Ostatni etap prac to zabezpieczenie tekstów w pudełkach archiwalnych i ustawienie ich na półce zgodnie ze spisami, stanowiącymi ewidencję archiwum.

W tym „miniinwentarzu” zasobu (załączone w materiałach z Leksykonu) przy każdej sygnaturze zamieszczono informację o rodzaju jednostki archiwalnej, datach skrajnych (jeżeli była możliwość ich ustalenia) oraz rodzaju materiałów, znajdujących się w jednostce, z zaznaczeniem liczby kart.

Podsumowując: zasób archiwum prof. Władysława Panasa liczy 145 jednostek archiwalnych, co stanowi 2,30 mb. 

 

Opracowała Wioletta Cabaj

 
Pani dr Teresa Panas, w dniu 12 kwietnia 2008 roku, wyraziła zgodę na opublikowanie spisów na portalu internetowym, poświęconym pamięci jej męża, prof. Władysława Panasa.

Istnieje możliwość korzystania z archiwum po wcześniejszych konsultacjach z panią dr Teresą Panas.
Kontakt poprzez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN":
[email protected]