Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wesoła 26 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Wesołej 26.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: 907
Numer przed 1939: Wesoła 26
Numer obecnyr: Wesoła 24

Funkcje

Kuźnia.

Kalendarium

8 marca 1926 – prośba Władysława Ziemby o pozwolenie na budowę domu i warsztatu
29 marca 1926 – pozwolenie na budowę
5 lipca 1940 – sporządzenie Karty realności na potrzeby Inspekcji Budownictwa
11 maja 1944 – zniszczenie domu podczas bombardowania
14 września 1949 – prośba Władysława Ziemby o pozwolenie na przeprowadzenie remontu
3 listopada 1949 – Inspekcja Budownictwa wzywa administrację do przeprowadzenia remontu budynku

Architekci

A. Gruchalski

Historia

Dom zniszczony podczas bombardowania 11 maja 1944 roku.

Mieszkańcy

1940

Właściciel nieruchomości: Władysław Ziemba, ur. 1885, rzym.-kat., rodz. Michał i Ludwika, zam. Wesoła 26

 

 

Zawód

Liczba osób zamieszkałych

na parterze

na piętrze

na poddaszu

w suterenie

w budynku frontowym

w oficynie

Pracownicy umysłowi

 

 

 

 

 

 

Wolne zawody

 

 

 

 

 

 

Robotnicy

 

 

 

 

 

 

Kupcy i przemysłowcy

 

 

 

 

 

 

Rzemieślnicy

2

 

 

 

2

 

Rolnicy

 

 

 

 

 

 

Inne zawody

 

 

 

 

 

 

Bez zawodu

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna ilość mieszkańców: 7

Mężczyzn

Kobiet

Dzieci do 6 lat

Dzieci od 7 do 18 lat

Chrześcijan

Żydów

3

2

 

2

7

 

 

 

 

Opracowała Paulina Kowalczyk