Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Wczoraj” Bronisław Michalski (1932)

W redagowanym przez Czechowicza „Dzienniku Lubelskim” ukazuje się notatka „Czytajcie Michalskiego” napisana zapewne przez samego poetę: Związek Literatów w Lublinie wydaje jako pierwszą swą publikację tom wierszy Bronisława Ludwika  Michalskiego, w którym znajdą się liryki poety z lat 1929 – 1932 oraz tryptyk „Wiśnie”. Czytajcie Michalskiego. [1]

 


 
W Lublinie Michalski przebywał krótko, bo w latach 1929 – 1932, tym nie mniej został uznany za poetę „lubelskiego”, co potwierdziła publikacja tomiku jego wierszy „Wczoraj”. Jak pisze Henryk Makarski: Wiersze z tego tomiku – to wspomnienia młodości, folklor i barwny pejzaż stron rodzinnych, okolic znad Sanu i Bugu. [2]

 Współczesny Michalskiemu krytyk trochę ironicznie pisze, że „Wczoraj” jest wyrazem lubelskiej kultury literackiej, która zachowała jeszcze z czasów pierwszych naszych futurystów niechęć do dużych liter na początku zdań i wierszy i do wszelkich interpunkcji (...). [3]

 


 
Tomik Michalskiego został odbity w Drukarni Popularnej przy ul. Żmigród 1.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Przypisy

[1] „Dziennik Lubelski”, 7 czerwca 1932 r., nr 7.
[2] Henryk Makarski, Melancholia niknącej nadziei [w:] Lublin literacki 1932-1982, s.188.
[3] „Dziennik Lubelski”, dz. cyt.

 

Literatura

„Dziennik Lubelski” 7 czerwca 1932 r., nr 7.
Makarski Henryk, Melancholia niknącej nadziei [w:] Lublin literacki 1932-1982.