Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Waldemar Sulisz

Znany lubelski reportażysta. Urodzony 22 grudnia 1956 r. w Nowej Rudzie. Obecnie związany z „Dziennikiem Wschodnim”. Tematem jego reportaży są przede wszystkim zwykli ludzie, artyści, a także dawny i zapomniany Lublin. Pisze o kulturze i kulinariach.

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Ukończył filologię polską ze specjalnością teatrologiczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem prof. Ireny Sławińskiej. Rozpoczął studia doktoranckie na KUL-u, ale ich nie ukończył. Bo zamiast pisać o teatrze, zaczął ten teatr robić.

Patrzenia na świat uczył się w Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika, gdzie był akustykiem. Przez kilka lat pracował w dziale organizacji widowni Teatru im. Juliusza Osterwy. Zajmował się reklamą i marketingiem. Przez trzy lata prowadził teatr w Seminarium Duchownym w Lublinie. Jest założycielem Teatru Studyjnego, pierwszego w Lublinie i trzeciego w Polsce teatru impresaryjnego. Teatr Studyjny wyprodukował trzy spektakle: „Dekameron”, „Plaisirs d'Amour” i „Whitman”.

Pierwszy tekst Sulisza związany z kulturą opublikowała Kamena”. Były lata 80., kiedy o umieraniu Starego Teatru zaczął pisać w Kurierze Lubelskim. Jego pierwsze reportaże ukazały  się w „Tygodniku Domowym”. Poza tym publikował na łamach: „Relacji”, „Gazety Domowej” i miesięcznika „Na przykład”.

Jak sam przyznaje: lubi jeść i pisać o jedzeniu. Teksty kulinarne pisał m.in.: dla czasopisma „Relacje” i „Dziennika Wschodniego”. Jest autorem książki: „Księga smaków Lubelszczyzny”, a także twórcą portalu www.apetycik.pl i strony gotowanie.radio.lublin.pl. W Polskim Radiu Lublin razem z Magdaleną Fijałkowską prowadzi audycje: „Gotuj z Suliszem” i „Zakochany Lublin”.

Obok teatru i reportażu jego pasją jest fotografia. Fotografuje pejzaże, Stare Miasto i inne magiczne zaułki Lublina. Kolekcjonuje oleodruki, odbitki naśladujące obraz olejny.

Waldemar Sulisz jest autorem albumu o Leszku Mądziku, Receptariusza Panny Apteczkowej. Prezes Kresowej Akademii Smaku i organizator Ogólnopolskich Turniejów Nalewek Kresowych.
 
 
opracowała Agnieszka Góra