Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„W grudzie ziemi” Antoni Madej (1934)

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie.

Józef Czechowicz: Ten zbiorek ma inny charakter [niż „Twarz”]. Jest on dosłownie zbiorkiem, w którym znalazły się utwory różne i różnolite. (...) Ta książka składa się z dwóch części: ze zbioru owych wierszy różnolitych i w różnym czasie powstałych oraz z poematu pt. „Polegli w bojach”, który tu podano, niestety w skróceniu. Wiersze mają podkład refleksyjny, jak w tomiku pt. „Twarz”, ale odcinają się od tamtych nasyceniem barwnym, wzmocnieniem akcentu i czymś trudnym do zdefiniowania, co zbliża je ku pełni poetyckiej. [1]

 

>>> czytaj więcej o Antonim Madeju

 

Podsumowując recenzowane dwa tomiki wierszy Antoniego Madeja: „Twarz” i „W grudzie ziemi” Czechowicz napisał:

W prowincjonalnym Lublinie, wśród murów średniowiecznych i przedmieść żyjących od świtu do świtu wyrósł poeta – twórca.

 

>>> czytaj więcej o twórczości i przekładach Antoniego Madeja w „Kamenie”

 
Tomik „W grudzie ziemi” został wydrukowany w Lublinie w Drukarni J. Baranowskiego i  J. Polakowskiego, przy ulicy Orlej  3.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Przypisy

[1] Józef Czechowicz, Nowe Książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972, s. 171.

 

Literatura

Czechowicz Józef, Nowe Książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972.