Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

VIII L.O. im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

Kontynuuje tradycje Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego SS. Kanoniczek , ul. Podwale 12.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wędrówka szkoły

ul. Podwale 11 (1926–1972)  -> ul. Słowicza 5 (od 1972)

Historia

Rok założenia: 1926 r.

1922 – do Lublina przybywają Siostry Kanoniczki Ducha Świętego i osiedlają się na ul. Podwale 11.
1926 – powstaje Prywatna Siedmioklasowa Żeńska Szkoła Powszechna Zgromadzenia SS. Kanoniczek w Lublinie z inicjatywy siostry Marii Kosiak.
1932 – po wprowadzeniu reformy jędrzejewiczowskiej struktura szkoły zostaje podzielona na gimnazjum i liceum.
1934 – gimnazjum otrzymuje pełne prawa państwowe. Trzy lata później otrzymuje je również liceum.
1939 – wojska okupanta zajmują budynek szkoły. Dyrektor Zalewski zostaje aresztowany a nauka w szkole przerwana. Zwolniony z aresztu, będąc pod obserwacją, stara się działać za pośrednictwem innych osób. Ludwik Zalewski kieruje szkołą do 1952 r.
Wrzesień 1940 – siostra Serafina (Laura Lefreul) otrzymuje zgodę od władz okupacyjnych na utworzenie szkoły handlowej.
Wrzesień 1940–czerwiec 1944 – kontynuowanie działalności szkoły pod płaszczykiem Dwuletniej Szkoły Handlowej. Oficjalnym dyrektorem szkoły jest siostra Lefreul.
28 czerwca 1961 – upaństwowienie Liceum Ogólnokształcącego SS. Kanoniczek. Zmiana nazwy na III Państwowe Liceum Ogólnokształcące.
1 września 1966 – decyzja Inspektoratu Oświaty o zmianie nazwy szkoły na VIII Liceum Ogólnokształcące.
1967 – nadanie szkole imienia Zofii Nałkowskiej.
Lata 70. – pogarszanie się technicznego stanu budynku, siedziby szkoły, przy ul. Podwale 11 na skutek słabych fundamentów postawionych na grząskim terenie.
1972 – władze przyznają szkole budynek po Szkole Podstawowej nr 42 na Bronowicach przy ul. Słowiczej.

Ludzie

Ludwik Zalewski (1878–1952) dyrektor szkoły w latach 1932–1952. Wszechstronnie wykształcony humanista, ksiądz. Pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Adres

Przed wojną Stare Miasto, obecnie Majdan Tatarski

ul. Słowicza 5

20-336 Lublin
 

http://www.lo8.lublin.ids.pl

Kontakt

tel. (0-81) 744 06 23; (0-81) 744 06 23

email: lo8lub@lo8.lublin.ids.pl

Dyrekcja

Dyrektor: Barbara Wysocka

Archiwalia

Kronika szkolna prowadzona od 1961 r.