Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Turystyczna w Lublinie – historia ulicy

Ulica Turystyczna jest jedną z ulic obecnej dzielnicy Tatary.
 
 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicy

Ulica Turystyczna powstała w latach 50-tych z przekształcenia północno-wschodniego odcinka ulicy Łęczyńskiej. Niegdyś wzdłuż linii tej arterii biegł szlak prowadzący do Łęcznej. Rozwój terenów przylegających do dzisiejszej ulicy Turystycznej, jak i samej ulicy, przypadł na czasy 20-lecia międzywojennego, z chwilą rozbudowania Rzeźni miejskiej - najnowocześniejszego zakładu tego typu w ówczesnej Polsce . Stała się ona zalążkiem dla całego zespołu obiektów przemysłu mięsnego i spożywczego, działających także po zakończeniu II wojny światowej jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego.

Obiekty sakralne

Kapliczka, ul. Mełgiewska /Turystyczna, mur. Zobacz więcej>>

Budownictwo użyteczności publicznej

Czerwona Karczma, ob. dom, ul. Turystyczna nr 2, mur., ok 1830 ( na miejscu karczmy Budzyń, mur., 1. poł. XVII, zniszczony przed 1660 ), remont. 1952 i 1970-1971.

Zabytki przemysłowe i gospodarcze

Rzeźnia miejska, ul. Turystyczna nr 9, mur., 1924-1928, gruntownie przebud. po 1945. Zobacz więcej>>

Fabryka gwoździ i drutu, tzw. Czerwona Karczma, ul. Turystyczna nr 2. Zobacz więcej>>
 
 
 
Opracowała Ewa Sękowska
 

 

Literatura

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Michalczuk Stanisław, Tatary, Lubelskie przedmieścia, Kurier Lubelski, Lublin 1973.