Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Szambelańska w Lublinie – historia ulicy

Ulica biegnąca od ulicy Grodzkiej w kierunku Olejnej.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicy

Została wytyczona na początku XIX wieku jako przejście wzdłuż wewnętrznej linii dawnych murów obronnych, które nadały jej łukowaty kształt. Północna część murów obronnych ciągnęła się od Bramy Krakowskiej w kierunku północnym, następnie skręcała na wschód i biegła wzdłuż ulicy Kowalskiej do Bramy Grodzkiej.

Nazwa ulicy

Ulica początkowo zwana była Przywale, w latach 40. XIX wieku nazwę zmieniono na Szambelańską.

Zobacz więcej >>> wspomnienia mieszkańców związane z ulicą Szambelańską

Kalendarium

początek XIX wieku – wytyczenie ulicy

lata 40. – zmiana nazwy ulicy na Szambelańska

 

Literatura

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Lublin 1976.