Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Snopkowska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Snopkowska stanowi jedną z ulic dzielnicy Wieniawa prowadzącą do niej od strony północnej.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicy

W dniu 15 października 1916 roku na polecenie c. i k. generał-gubernatora austriackiego ulicę Snopkowską wraz z całą Wieniawą włączono w granice administracyjne miasta Lublina.

  

Zabytki

 Zabytki przemysłowe i gospodarcze

 Fabryka Pomp i imadeł, ob. nieużytkowana, ul. Snopkowskanr 14, mur., 1878.
 
 
Zabytkowe budynki

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Snopkowskiej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:
 

Zabudowa mieszkalna:

1.

Dom, ul. Snopkowska nr 15, mur., ok. 1914.

2.

Dom, ul. Snopkowska nr 17, mur., 1914.

3.

Dom, ul. Snopkowska nr 19, mur., ok. 1914.

 

 

 

Literatura

Gawarecki H., O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1976.

 

 

Zdjęcia

Słowa kluczowe