Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Mieczysława Biernackiego w Lublinie – historia ulicy

Ulica Biernackiego jest boczną ulicy Lubartowskiej i łączy tę arterię z ulicą K. Jaczewskiego. Stanowi dojazd do szpitala miejskiego św. Jana Bożego.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicy

Dawna nazwa ulicy – Bonifraterska. Obecna nazwa została nadana dla uczczenia pamięci wieloletniego dyrektora szpitala miejskiego, działacza społecznego, oświatowego, samorządowego i politycznego, zasłużonego i popularnego w Lublinie, lekarza Mieczysława Biernackiego.

 

Obiekty sakralne

Zespół klasztorny Karmelitów Trzewiczkowych, od 1835 Bonifratrów, ul. Biernackiego nr 5-9:

a. kościół, ob. rektoralny p.w. św. Eliasza Proroka, mur., 1742, arch Paweł Antoni Fontana (?), wielokrotnie remont., zobacz więcej>>
 
b. klasztor, ob. Wojewódzki Szpital Zespolony, mur., 4 ćw. XVII (?), rozbud. 1742, przebud. na szpital św. Jana Bożego 1839, arch. Ferdynand Knotkiewicz, remont. XIX i p[o 1945,
c. kapliczka, mur., ok. poł. XIX, d. pozostałość ogrodzenia, mur., XIX,
d. budynek dezynfekcyjny szpitala, ob. gospodarczy, mur., 1911,
e. budynek administracyjny szpitala, ob. magazyn apteki szpitalne, mur., ok 1911,
f. budynek administracyjny szpitala, mur., przed 1910,
g. drzewostan, w tym; lipa drobnolistna ( 405 cm w obwodzie na wys. 1.3 m ).
 

Pałace i zespoły dworskie

Zespół dworski na Łemszczyźnie, ul. Biernackiego / ul. Probostwo, nieistniejący.

Zabytki przemysłowe i gospodarcze

Suszarnia chmielu, ob. magazyn, ul. Biernackiego nr 22, mur., k. XIX.

Zabytkowe budynki

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Biernackiego następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Biemackiego nr 1, mur., pocz. XX.

Dom, ul. Biemackiego nr 4, mur., 1. 20 XX.

Dom, ul. Biemackiego nr 18, mur., 1909.

Dom, ul. Biemackiego nr 19., pocz. XX.
 
 
 
 
Opracowała Ewa Sękowska

 

Literatura