Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Lubomelska w Lublinie – historia ulicy

 Ulica Lubomelska była jedną z głównych arterii Wieniawy. Prowadzi ona obecnie w kierunku Czechowa.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W nazwie ulicy przechowane jest określenie terenu “Lubomelszczyzna", dawnego przedmieścia, późniejszej Wieniawy.

 

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulica Lubomelska stanowiła niegdyś groblę, będącą przedłużeniem drogi ciągnącej się wzdłuż wałów miejskich. Wały te, jak wiadomo, broniły miasta od zachodu i rozpięte były szerokim łukiem od Bystrzycy do Czechówki.  Grobla rozdzielała staw utworzony przez spiętrzenie brzegu rzeki Czechówki na wysokości wylotu ulicy Spokojnej. Jest ona widoczna na planie miasta z roku 1716.

 
Zobacz różne oblicza ulicy Lubomelskiej w bazie ikonografii >>
 

 

Ciekawe miejscaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy, ob. dom, ul. Lubomelska nr 5, mur., przed 1931.

Pomiędzy ulicami Niecałą a Lubomelską, wzdłuż południowej skarpy rzeki Czechówki ciągnęła się linia fortyfikacji zewnętrznych z XVII w. Ich relikty zachowały się do dnia dzisiejszego. Przy ulicy Lubomelskiej ocalały pozostałości bastionu z 1670. Obecnie znajduje się on na terenie Zespółu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych i Gastronomicznych usytuowanych przy ul. Spokojnej nr 10.

 

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Lubomelskiej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Budownictwo mieszkalne:

1.

Dom, ul. Lubomelska nr 7, mur., ok. 1930.

2.

Dom, ul. Lubomelska nr 8, mur., XX


 

Wspomnienia o ulicy LubomelskiejBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Wspomnienia o ul. Lubomelskiej w bazie historii mówionej>>

 

Opracowała: Ewa Sękowska

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

 

Powiązane miejsca

Słowa kluczowe