Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Ku Farze w Lublinie - historia ulicy

Spis treści

[RozwińZwiń]
Uliczka zlokalizowana na Starym Mieście w Lublinie, łącząca ulicę Grodzką i plac Po Farze z placem Rybnym.
 
Uliczka niegdyś łączyła Rynek z linią obronną miasta od strony zachodniej. W XV wieku wzdłuż ulicy biegł rurociąg Mistrza Jana. Rurociąg ten mijając po stronie północnej Bramę Krakowską biegł ulicą Bramową do Rynku, potem ulicą Grodzką do uliczki Ku Farze i stamtąd do placu Rybnego.
 
Ulica Ku Farze była pierwotnie jednym z nielicznych przejść wewnątrzblokowych w obrębie zabudowy Starego Miasta. Przejście to zostało zamurowane w XVIII wieku podczas rozbudowy kamienicy przy ul. Grodzkiej 14.
 
Przywrócono je w 1954 roku. Wtedy też nadano uliczce obecną nazwę.
 
Przypuszcza się, że w XVI wieku, na miejscu obecnych zabudowań, stał drewniany, kryty gontem, parterowy domek. To w nim w nocy, 7 maja 1575 roku, wybuchł gwałtowny pożar, który niemal doszczętnie zniszczył Lublin.
 
 
Opracowała Anna Wójtowicz
 

Literatura

1. Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Lublin 1976.

2. Michalczuk S., O początkach Lublina, czyli geneza układu urbanistycznego Starego Miasta, Biuletyn Historii Sztuki, 32, nr 2, Warszawa, 1970.