Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica F. Żwirki i S. Wigury w Lublinie – historia ulicy

Ulica Żwirki i Wigury jest niewielką uliczką łączącą Dom Żołnierza z Alejami Racławickimi.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W latach 1924–1928 przy ulicy Żwirki i Wigury wybudowano Dom Żołnierza im. Józefa Piłsudskiego, według projektu arch. mjr. Mieczysława Dobrzańskiego. Wykorzystano przy tym cegły pozostałe po rozbiórce soboru p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego znajdującego się przy Placu Litewskim. Oficjalne oddanie budynku do użytku nastąpiło 19 marca1933 r. Po II wojnie światowej mieściło się w nim kino „Grunwald” oraz Teatr Muzyczny. W dniu14.X.1978 r. na skwerze przy Domu Żołnierza odsłonięto pomnik Henryka Wieniawskiego. Następnie w roku 2005 został on przesunięty pod nieodległą fasadę Filharmonii, na róg ulicy Skłodowskiej i Grottgera.

Budownictwo użyteczności publicznejBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dom Żołnierza, ul. Żwirki i Wigury nr 6, mur., 1924-1928, mjr arch. Mieczysław Dobrzański, remont. 1935 i od 1987-1997.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Żwirki i Wigury następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Żwirki i Wigury nr 4, mur., I poł. XX.
 
 
 
 
Opracowała Ewa Sękowska

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina,Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina,Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Kinematografia w Lublinie 1945–1989, oprac. Joanna Stachyra.

 
 

Kalendarium teatru w Lublinie.

Dybała Jerzy, Plac Litewski w Lublinie - dzieje zabudów i założenia urbanistycznego, "Roczniki humanistyczne" T. XX (1972), z. 5. 

Walas Bogdan, Ozdoba garnizonu, Wielka Księga Miasta. Dom Żołnierza, Gazeta w Lublinie, 28.01.1998, Agora, Lublin 1998.

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Słowa kluczowe