Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Długa w Lublinie – historia ulicy

Ulica Długa jest jedną z głównych ulic dzielnicy Kośminek.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W dniu 15 października 1916 r. na polecenie c. i k. generał-gubernatora austriackiego ulicę Długą wraz z całą wsią Kośminek włączono w granice administracyjne miasta Lublina.

Budownictwo użyteczności publicznejBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Miejska Szkoła Powszechna, ob. Zespół Szkół Energetycznych, ul. Długa nr 4a-6, mur., ok.1926, arch. Ignacy Kędzierski. Zobacz więcej>>

Budownictwo obronneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Koszary wojskowe dla oficerów piechoty carskiej, ob. domy: a. budynek I, tzw. Biała Kasarnia, ul. Długa nr 17, mur. k.XIX, b. Budynek II tzw. Czerwona Kasarnia, ul. Długa nr 34, mur., k. XIX.

Zabytki przemysłowe i gospodarczeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zakład przemysłowy M. Kośmińskiego, tzw. Kośminek, ul. Długa nr 5:
a. młyn parowy, ob. magazym, mur., 1861 (?), przebud. k. XIX (zobacz więcej>>),
b. piekarnia parowa, ob. magazyn, mur., po 1861,
c. magazyn zbożowy, mur., po 1861,
d. budynek gospodarczy, ob. nie użytkowany, mur., po 1861,
e. dom, ob. biuro, mur., k. XIX,
f. ogrodzenie, mur., 2 poł. XIX.

Fabryka Gilz, następnie Fabryka Lamp “Carbo-Lumen”, ob. zakład mechaniczny, ul. Długa nr 11, mur., XIX/XX, przebud. przed 1914.

Elektrownia przebudowana w II poł XX wieku na Elektrociepłownię, początkowo przy ul. Długiej, obecnie przy ul. Elektrycznej nr 2, mur., I poł. XX. Zobacz więcej>>

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Długiej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Długa nr 26, mur., ok. 1910.

Dom, ul. Długa nr 79, mur., XX.


 

 

Opracowała Ewa Sękowska

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Kuwałek Robert, Kośminek i Dziesiąta, www.jews-lublin.net.

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Tradycje przemysłu [Kośminek], „Kurier Lubelski” 1973, Lublin 1973.