Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tytus Dzieduszycki

     

(1930 – 1973)

Jako jedyny spośród członków Grupy "Zamek" studiował biologię na UMCS. Aktywnie uczestniczył najpierw w działalności Koła Młodych Plastyków, a następnie w Grupie "Zamek". Swoje prace prezentował na wystawach Grupy "Zamek" między innymi w: Galerii "Krzywe Koło" w Warszawie (1957, 1958), w Zachęcie (1959), w Białymstoku (1957), w Pałacu Sztuki w Krakowie (1958), w Lublinie (1960). Tytus Dzieduszycki projektował również scenografię, pisał wiersze, występował w kabarecie "Sex" i w lubelskiej "Piwnicy".

Twórczość rozpoczął od nawiązujących do postimpresjonistów realistycznych rysunków i akwarel, elementy kompozycji stopniowo poddając kubizującej stylizacji. Od 1957 roku Dzieduszycki tworzył prace charakterem zbliżone do informel, koncentrując się przed wszystkim na wartościach faktury, materii malarskiej, co w 1959 roku doprowadziło go do rozwiązań angażujących trzeci wymiar – przedmiotów ze szkła piankowego.

W 1959 roku Dzieduszycki wyjechał do Paryża na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tam udało mu się zorganizować wystawę Grupy Zamek w paryskich galeriach: Galerie de Georges Falli  Le Relenagh. Cinema d`Art et d`Essai w 1960 roku. Nawiązał też kontakt z paryskim ruchem Phases. Swoje prace wystawiał pod nazwiskiem Sas. Wydarzenia artystyczne w Paryżu opisywał w swojej korespondencji publikowanej w ostatnich numerach „Struktur”.

Literatura:
Nader L., Tytus Dzieduszycki, [w:] Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łodź 2002.

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe