Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Twarz” Antoni Madej (1934)

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie. Józef Czechowicz: „Twarz”, to cykl złożony z 15 wierszy lirycznych, na ogół jednolitych w tomie. Jest to 15 zamyśleń, a może raczej poruszeń myśli niewzburzonej i nieroznamiętnionej (...). Wysubtelnienie widzenia poetyckiego, widoczne w ostatnich wierszach Madeja, sprawia że zdarzenia nikłe, cieniami rysujące się na źrenicach zamykają czytelnika w jakimś świecie poza rzeczywistością. [1]
Tomik został wydrukowany w Lublinie w Drukarni J. Baranowskiego, J. Polakowskiego przy ul. Orlej 3.

 

>>> czytaj więcej o twórczości i przekładach Antoniego Madeja w „Kamenie”

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

 

 

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

[1] Józef Czechowicz, Nowe książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972, s. 170.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Czechowicz Józef, Nowe książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972.