Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Twarz” Antoni Madej (1934)

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie i został wydrukowany w Drukarni J. Baranowskiego, J. Polakowskiego przy ul. Orlej 3 w Lublinie.

Karta tytułowa tomu wierszy "Twarz"
Karta tytułowa tomu wierszy "Twarz" (Autor: Madej, Antoni)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie.

Józef Czechowicz:

Twarz, to cykl złożony z 15 wierszy lirycznych, na ogół jednolitych w tomie. Jest to 15 zamyśleń, a może raczej poruszeń myśli niewzburzonej i nieroznamiętnionej (...). Wysubtelnienie widzenia poetyckiego, widoczne w ostatnich wierszach Madeja, sprawia że zdarzenia nikłe, cieniami rysujące się na źrenicach zamykają czytelnika w jakimś świecie poza rzeczywistością1.

Tomik został wydrukowany w Lublinie w Drukarni J. Baranowskiego, J. Polakowskiego przy ul. Orlej 3.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Czechowicz J., Nowe książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia J. Czechowicz, Nowe książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972, s. 170.