Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tomasz Pietrasiewicz (ur. 1955)

Twórca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, aktor teatru Grupa Chwilowa i reżyser Teatru NN, autor aranżacji wnętrz Bramy Grodzkiej i działań w przestrzeniach miasta, animator kultury, działacz opozycji w okresie PRL, autor książek. laureat wielu nagród i wyróżnień.

 

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1980). Założyciel, a następnie dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Reżyser przedstawień Teatru NN, a także Misteriów Pamięci m.in.: „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie” (2000), „Dzień Pięciu Modlitw” (2000), mających miejsce w przestrzeniach Lublina. Twórca wystaw w przestrzeni Bramy Grodzkiej oraz wystawy„Elementarz” (2003) mieszczącej się w jednym z baraków byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Autor trzytomowej monografii książkowej Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (2006-2008) oraz publikacji: Kręgi Pamięci (2008), Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z Pamięcią (2010), Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie (2014). Laureat licznych nagród i wyróżnień: Nagroda Wielka Honorowa Fundacji Kultury (2001), Nagroda im. Łukasza Hirszowicza (2004), Nagroda im. ks. Stanisława Musiała (2011), Nagroda im. Jerzego Giedroycia (2011), Europejska Nagroda Obywatelska (2013), Nagroda im. Ireny Sendlerowej (2014), Nagroda POLIN (2015).

Spis treści

[RozwińZwiń]

Życiorys

Tomasz Pietrasiewicz urodził się 21 sierpnia 1955 roku w Siedlcach. Ukończył fizykę na UMCS (1975–1980). Od 1976 roku kolporter wydawnictw opozycyjnych. Związany z teatrem Grupa Chwilowa w latach 19771989, przy którym m.in. współorganizował niezależne spotkania i dyskusje oraz założył bibliotekę wydawnictw niezależnych. Współzałożyciel, redaktor i drukarz podziemnego Wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych w latach 1984–1989.

Instruktor teatralny w Lubelskim Domu Kultury (1984–1985), Lubelskim Studio Teatralnym (1987–1991) i Centrum Kultury w Lublinie (1991–1994). Zastępca dyrektora Centrum Kultury ds. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (1994–1997). Od 1998 roku dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Twórca i reżyser Teatru NN (od 1990 roku): spektakle: Wędrówki niebieskie, Ziemskie pokarmy, Inwokacja, Zbyt głośna samotność, Moby dick, Tryptyk chasydzki (Był sobie raz..., Jak Fajwł szukał samego siebie, Tajbełe i jej demon), Sztukmistrz z Lublina.

Autor książek, m.in.: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, t. 1–3 (Lublin 2007–2008), Kręgi Pamięci (2008), Bombardowanie Lublina 09.09.39. Śmierć Józefa Czechowicza (2009), Czytanie Czechowicza (2001–2010) (2010), Teatr NN 1990–2010 (2010), Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z Pamięcią (2010), Animacja sieci w programie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (2010).

Autor realizowanych od roku 2000 w otwartych przestrzeniach Lublina Misteriów Pamięci.

Autor aranżacji przestrzeni Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz wystaw: „Wielka księga miasta”, „Portret Miejsca”, „Pamięć Miejsca”, a także „Elementarz” na terenie dawnego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Laureat wielu nagród, m.in. Nagroda Specjalna Fundacji Kultury za projekt „Pamięć – Miejsce – Obecność” (1993), Nagroda Artystyczna Miasta Lublina za 1993 rok (1994), Nagroda Wielka Honorowa Fundacji Kultury (2001), Nagroda im. Łukasza Hirszowicza (2004), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2008), Nagroda im. ks. Stanisława Musiała (2011), Nagroda im. Jerzego Giedroycia (2011), Europejska Nagroda Obywatelska (2013), Nagroda im. Ireny Sendlerowej (2014), Nagroda POLIN (2015).

Działalność artystyczna

Przedstawienia teatralne
1990 Wędrówki Niebieskie
1991 Ziemskie Pokarmy
1992 Inwokacja
1993 Zbyt głośna samotność
1995 Moby Dick
2001 Był sobie raz...
2002 Jak Fajwł szukał samego siebie
2002 Tajbełe i jej demon
2007Opowieści z Bramy
>>> Opowiadanie Historii
2010 Sztukmistrz z Lublina
2015Opowieści z nocy


Działania w przestrzeniach miasta
2000Misterium Pamięci „Jedna Ziemia Dwie Świątynie”
2000 Misterium Pamięci „Dzień Pięciu Modlitw”
2001 – „Misterium Ulicy Szerokiej”, „Misterium Druku i Papieru”
od 2002„Misterium Światła i Ciemności”
2004, 2006, 2011Misterium Pamięci „Poemat o Miejscu”
2008 Misterium Pamięci „Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła”


Wystawy
1998 „Wielka księga miasta”
1999 „Portret Miejsca”
2003 „Elementarz. Życie dzieci w obozie koncentacyjnym na Majdanku”
2008 „Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła”
2011 „Lublin. Pamięć Miejsca”

Nagrody i wyróżnienia

1993Nagroda Fundacji Pol-Cul
1993 – Nagroda za przedstawienie Inwokacja na Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu
1993Nagroda im. W. Hassa za wyobraźnię teatralną w przedstawieniu Ziemskie Pokarmy na Festiwalu Teatrów we Wrocławiu
1994Nagroda Specjalna Fundacji Kultury za projekt „Pamięć – Miejsce – Obecność”
1994Nagroda Artystyczna Miasta Lublina za 1993 rok
1995Nagroda Honorowa Fundacji Kultury (Akademia Małych Ojczyzn) – Ekspert Akademii Małych Ojczyzn
1999 – Nagroda Honorowa Ambasady Izraela w Polsce za zasługi dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Żydów Polskich
1999 – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” za udział w podziemnym ruchu wydawniczym
2001Nagroda Wielka Honorowa Fundacji Kultury
2003 – Medal Powstania w Getcie Warszawskim (za „szczególne zasługi w dziele pojednania, wzajemnego zrozumienia i harmonijnego współżycia Polaków i Żydów”)
2004Nagroda im. Łukasza Hirszowicza przyznana przez Żydowski Instytut Historyczny, za oryginalny wkład w dzieło przypomnienia żydowskiej obecności historycznej w Polsce oraz w Lublinie
2004Honorowy Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego
2008Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
2010Godność Członka Honorowego i Pamiątkowy Medal Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
2010Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami
2011Nagroda im. ks. Stanisława Musiała
2011Nagroda im. Jerzego Giedroycia
2011Wyróżnienie Bene Meritus Terrae Lublinensi 2011
2012Wyróżnienie „Pozytywista Roku 2011” w kategorii Kultura i sztuka
2013 - Medal "Amicus Civitatis" za wkład w budowę i rozwój Świdnika
             Europejska Nagroda Obywatelska
2014 - Nagroda im. Ireny Sendlerowej
2015 - Nagroda POLIN

Najważniejsze publikacje

Pietrasiewicz T., Bombardowanie Lublina 09.09.39: śmierć Józefa Czechowicza, Lublin 2009.
Pietrasiewicz T., Czytanie Czechowicza (2001–2010), Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, t. 8, Lublin 2012.
Pietrasiewicz T., „Jedna Ziemia – dwie Świątynie”, Kol Lublin: Annual of Lubliners in Israel and diaspora 2000, nr 36.
Pietrasiewicz T., Kręgi Pamięci 2000–2008, Lublin 2008.
Pietrasiewicz T., Kultura pamięci, „Gazeta w Lublinie” 21.11.2008.
Pietrasiewicz T., Miasto żydowskie – lubelska Atlantyda, „Midrasz” styczeń 2002.
Pietrasiewicz T., Odkrywanie Miejsca – materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, „Renowacje i zabytki” 2011, nr 3.
Pietrasiewicz T., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, [w:] Mała Ojczyzna. Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, pod red. W. Theissa, Warszawa 2001.
Pietrasiewicz T., Animacja sieci w programie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z Pamięcią, t. 2, Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Misterium „Poemat o Miejscu”, „Gazeta w Lublinie” 9.10.2002.
Pietrasiewicz T., „Scriptores. W poszukiwaniu ukrytego miasta. Czechowicz”, t. 1–3, Lublin 2006–2008.
>>> t. 1, >>> t. 2, >>> t. 3.
Pietrasiewicz T., Subiektywna historia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
Pietrasiewicz T., Teatr NN 1990–2010, Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie, Lublin 2014.
 

 

Niepublikowane teksty dotyczące programów i projektów Ośrodka

Pietrasiewicz T., Dom Wolnego Słowa, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., Edukacja i animacja w działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2008.
Pietrasiewicz T., Festiwal „Śladami Singera”, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., Małe Miasteczka Lubelszczyzny – Nasz Wielki Skarb, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., LUBLIN – w poszukiwaniu legendy, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., LUBLIN ZACZAROWANY – Festiwal Poezji (31 maja–24 czerwca), Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., Ośrodek. Summa, Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Powrót Sztukmistrza – Noc Świętojańska, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., Program „Środki Świata”, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., Program Edukacyjny „Lublin – Moje Miasto”, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., Tomasz Pietrasiewicz o idei wagon.lublin.pl – Lubelski lipiec '80; Tomasz Pietrasiewicz o Akademii Obywatelskiej, Lublin 2005.

Wywiady i artykuły

Bojanowski J. [oprac.], Wystarczy wyjść na te place puste i o tym pomyśleć – zapis spotkania redakcji „Scriptores Scholarum”, „Scriptores Scholarum” 1998, nr 1/18.

Kołodziejczyk M., Atlantyda spod chodnika, „Polityka” 15.12.2011, nr 51 [dostęp:23.04.2012].

Pietrasiewicz T., Archiwa: Performance z pamięci, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Tomasz Cyz, Dwutygodnik – strona kultury [dostęp: 23.04.2012].
Pietrasiewicz T., Czego Ajzyk nie wymyślił, a znalazł u siebie w domu, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Sylwia Hejno, „Kurier Lubelski” 12.11.2011, nr 263, dodatek specjalny „Lublin 1918”, s. 7.

Pietrasiewicz T., Człowiek – Brama, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Magdalena Pokrzycka-Walczak, „Nowy Tydzień w Lublinie”, 7–13.11.2011, nr 45.

Pietrasiewicz T., Pszczoły jako pretekst do rozmowy, [w:] A. Pucułek, Jedni biegają, inni jeżdzą na rowerze, a ja mam pszczoły, "Gazeta w Lublinie. Magazyn Lubelski", 24. 06. 2016.

Pietrasiewicz T., Miejsce, które może oczarować, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Marta Kubiszyn, „Los” kwiecień 1999, nr 4 (39).

Pietrasiewicz T., Naprawianie świata, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Paweł Krysiak, "Gazeta w Lublinie. Magazyn lubelski", 19. 02. 2016.

Podgórska J., Nawróceni na Bramę, „Polityka” 22.11.2003, nr 47.

Pietrasiewicz T., O pierwszym żeglowaniu Lublina na Wschód, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Paweł Laufer, „kultura enter” [dostęp:19.12.2012].

Pietrasiewicz T., Odkrywaliśmy historię krok po kroku, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Małgorzata Szlachetka, "Kurier lubelski", 11.05.2015 (dodatek)

Pietrasiewicz T., Pietrasiewicz: Potrzebujemy głosu społecznego sprzeciwu, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Rafał Czekaj, www.krytykapolityczna.pl, [dostęp: 23.04.2012].

Pietrasiewicz T., Przypadek zamierzony. Dlaczego właśnie Krawiecka 41? O genezie projektu „Krawiecka 41” i działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Marcin Skrzypek, „Scriptores” 2003, nr 2 (28).

Pietrasiewicz T., Sny Bramy Grodzkiej, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Grzegorz Józefczuk, „Na Przykład” 1998, nr 5.

Pietrasiewicz T., Szkoda każdego dnia z dala od..., z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Teresa Dras, „Kurier Lubelski” 26.08.2003.

Pietrasiewicz T., Światła świecące w ciemności, z Tomaszem Pietrasiewiczem z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie rozmawia W. Sulisz, „Dziennik Wschodni” 23.01.2008.

Pietrasiewicz T., Trzeba umieć marzyć, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 29.09.2001, nr 228.

Pietrasiewicz T., W laboratorium pamięci, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Teresa Dras, „Kurier Lubelski” 20.03.2001.

Pietrasiewicz T., "Wciąż jeszcze chodzimy po dymiącym pogorzelisku". Tomasz Pietrasiewicz opowiada o niezwykłym projekcie Teatru NN w rozmowie z Pawłem Krysiakiem, "Gazeta w Lublinie", 19.02.2016.

Pietrasiewicz T., Zmieniamy wizerunek Polski, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Piotr Kościński, „Rzeczpospolita” 9.11.2011 [dostęp: 23.04.2012].

Pietrasiewicz T., Zrobimy Lublinowi poetycki tatuaż. Rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem, szefem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Dziennik Wschodni” 24.05.2008.

 

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe