Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Mysłowski – życiorys

 

Tadeusz Mysłowski
malarz
, grafik, rzeźbiarz, autor instalacji, fotografik


Urodził się w 1943 roku w Piotrkowie koło Lublina. Dzieciństwo i młodość spędził w Lublinie, mieszkał przy ulicy Kunickiego. W latach 1954–1956 uczęszczał do ogniska plastycznego przy Domu Kolejarza w Lublinie. W 1957 roku rozpoczął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, które mieściło się w budynku Bramy Grodzkiej. Liceum ukończył z wyróżnieniem w 1963 roku.

 

W 1963 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowniach: Wacława Taranczewskiego, Konrada Srzednickiego i Włodzimierza Kunza. W 1969 roku ukończył ASP z wyróżnieniem. Niedługo po ukończeniu studiów odbyła się pierwsza wystawa indywidulana Tadeusza Mysłowskiego w galerii „Arkady” BWA. W tym samym roku artysta wyjechał do Paryża, gdzie zaprezentował swoje prace w Galerii Lambert.
W maju 1970 roku Tadeusz Mysłowski wyjechał do Nowego Jorku, gdzie osiedił się na stałe. W 1982 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo.
Obecnie mieszka i pracuje, na zmianę, w Nowym Jorku i Lublinie.

 

Tadeusz Mysłowski prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Austrii, Francji, Rosji. Jedna z wystaw (w Galerie Renos Xippas w Paryżu), w lutym 1996 roku, została wykorzystana w filmie reklamowym koncernu IBM.


Prace Tadeusza Mysłowskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Luwru, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Victoria and Albert Muzeum w Londynie.

 

Tadeusz Mysłowski jest artystą zafascynowanym twórczością Malewicza, Kobro i Strzemińskiego; skoncentrował się na konstruktywizmie i abstrakcji geometrycznej. Nawiązuje do tradycji konstruktywizmu, inspiracji poszukuje w geometrii. W swej estetyce za podstawowe uważa pojęcie krzyża. Inspiracji poszukuje także w architekturze i strukturze przestrzennej Nowego Jorku. Posługując się prostym znakiem: punktem, linią, krzyżem, kwadratem, ukazuje relacje pomiędzy geometrią a metafizyką i uniwersalnością praw natury. Kwadrat i krzyż równoramienny są głównym motywem realizacji artysty, zarówno graficznych, malarskich, jak również przestrzennych.

 

Najważniejsze cykle zrealizowane przez Tadeusza Mysłowskiego: „Avenue of Americas”, „Key Drawings”, „New York Faces”, „Perspective Distortion”, „Towards Organic Geometry”, „New York Composites”, „Krzesło Trony”.

 

Jedym z ważnych wydarzeń dla artystycznego życiorysu Tadeusza Mysłowskiego były wydarzenia 11 września 2001 roku. W związku z atakiem na WTC Tadeusz Mysłowski wraz z Jacem Avilą Vermeerem stworzył film animowany „Cross Over” oraz wykonał dzieło „W stronę geometrii organicznej” – reakcję na 11 września 2001roku. Artysta zaprojektował także instalację nawiązujacą do wydarzeń 11 września – kolumnę św. Michała, która miała stanąć na placu Po Farze w Lublinie.

Jedynym dziełem Tadeusza Mysłowskiego jakie znajduje się w Lublinie jest zrealizowana w 1999 roku wraz ze Zbigniewem Bargielskim multimedialna instalacja „Shrine” znajdująca się w jednym z baraków byłego obozu koncentacyjnego na Majdanku.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe