Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Mysłowski – bibliografia

 

Altmann S., Die geometrischen Rebellen, „Dresdner Kulturmagazin”, Dresden, 11.04.2000.

Bargielski Z., Tadeusz Mysłowski. Kąt widzenia – Myślenie czystą formą, Wiedeń 2000.

Bojko Sz., Tadeusz Mysłowski jego Przeżycie Manhattanu, „Miasto”, No. 7, ROK XXXIV, pp. 36-37.

Bojko Sz., Prawa, Sztuka Nie Zna Praw, [w:] „W Sztuce Są Prawa 1995.

Bojko Sz., Rules + Art Knows No Rules + There Are Rules in Art, „Na przykład” 1998, nr 4 (59).

Brogowski L., Tadeusz Mysłowski: całość i sens. Fragment i monstra, „Magazyn sztuki”, nr 11 (3/96), s. 96-113.

Cohen R., Three Artists – Three Arguments, The Print Collector's Newsletter, vol. XI, 1980, nr 2.

Cohen R., Tadeusz Mysłowski: Selected Works: Cross Expanding Series, 1976–1988, 1990.

Chlabicz B., Sztukmistrz z Lublina, „Kurier Plus” 2000.

Desoi C., Von New York nach Hünfelder, „Hünfelder Zeitung”, Hünfeld, 17.05.2010.

Domanowska E., Badania w sztuce = Research in Art, „Exit”, January–March, No 1(25), R. 1996, s. 1118–1123.

Folga-Januszewska D., Tadeusz Mysłowski: Ku Geometrii Organicznej, Orońsko 1995.

Folga-Januszewska D., Perspective, Illusion, Illusionism, National Museum, Warsaw, ill. 19–20 (exhibition catalogue in Polish and English).

Folga-Januszewska D., Concepts of Space in Contemporary Art, National Museum, Warsaw, cover page, frontispiece, back cover, pp. 106–109 (in Polish and English).

Gotowski M., W Galerii Arkady, „Dziennik Polski”, Aug. 3–4, p.5.

Hal F., Reviews, „Artforum”, vol. XVIII, 1980.

Haponiuk M., Przebijanie Błękitu Nieba, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 161/1326.

Havlik D., Art From Atrocity: Tadeusz Mysłowski's Anti-Monument, „Queens Chronicle”, 1.07.1999.

Hodys W., Pałace Pod Baranami, Cracow, Poland (exhibition catalogue).

Hunter S., Faret Tachikawa: City of Art, w: A New Century for City and Public Art, 1995, p. 62.

Józefczuk G., Nagroda dla Mysłowskiego, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2009.

Józefczuk G., Intelektualne Intensywności, „Gazeta Wyborcza” (Lublin), 13–14.11.2004.

Józefczuk G., Człowiek Tadeusza Mysłowskiego, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 9.19.2009.

Kamiński I. J., Wszak Mamy Socjalizm, „Kamena”, No. 23 (843).

Kamiński I. J., W Strukturze Manhattanu, „Życie Literackie”, XXXII, 2-23,pp.l0-ll.

Kamiński I. J., W strukturze Manhattanu, [w:] Kamiński I. J., Trudny romans z awangardą, Lublin 1989, s. 264–308.

Kamiński I. J., Wywiad, „Kamena”, R. 1983, nr 13.

Karkowski Cz., O sztuce Tadeusza Mysłwoskiego, „Nowy Dziennik” 1999, nr 7494.

Karkowski Cz., Nowojorska Kronika Kulturalna, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 22.10.2004.

Kowalska B., Tadeusz Myslowski, (exhibition catalogue).

Kowalska B., Tadeusz Mysłowski, „Projekt”, 5"90/194, pp. 56–59; translation, pp. 65, 67–71P.

Lameński L., Z Lublina na Manhattan, „Akcent” 2009.

Lew T., D'Agostino P. [ed.], Still Photography: The Problematic Model, San Francisco 1981.

Lechowicz L., The Limitless Line of Attitudes Thoughts and Works, „Exit” 2000.

Long Island City Artist Keeps Holocaust Victims Spirits Alive, „Western Queens Gazette”, 16.06.1999.

Molik A., Zobaczyć świat inaczej, „Kurier Magazyn”, Lublin, 26.11.2004.

Pietrasiewicz T., Opis instalacji „Shrine”, Lublin 1999, rkp.

Pamula J., Arkady Galeria BWA, Cracow, Poland (exhibition catalogue).

Riabinin S., Cross Poems for TM, (three poems), Lublin, Poland.

Sawicki A., Poszukiwania młodych twórców: malarstwo T. Mysłowskiego, „Gazeta Krakowska”, Sept. 9–10, p.5.

Sawicki, A., The Art of Tadeusz Myslowski, Open Letter.

Sulisz W., Wpisany w krzyż, „Dziennik Wschodni” 1999.

Sztabinski G., Krzyże/Przestrzenie (exhibition catalogue).

Sztabiński, G., Między geometrią a biologią, „Obieg”, R. 1991, nr 9–10, s. 27–31.

Sztabiński G., Działania artystyczne Tadeusza Mysłowskiego i ich konteksty, [w:] Sztabiński G., Dlaczego geometria? Problemy współczesnej sztuki geometrycznej, Łódź 2004, s. 158–174.

Szwed E., Europe Looks at the Festival for Bruno Schulz, „Vilno Slovo”, nr 21 (394), Drohobycz, 27.05.2010.

Tadeusz Mysłowski, Fragmenty Nowego Jorku. Selekcja prac 1976–1997. Katalog wystawy, Wrocław–Lublin 1997.

Tadeusz Mysłowski: the whole and the sens, the fragment and the monsters.

Turowski A., Między metafizyką przestrzeni a organiką. Transformacje kwadratu (Exhibition Catalogue), Museum of Modern Art, Hünfeld, Germany.

Wojciechowski J.S., Tadeusz Mysłowski, [w:] Jaki rozum po katastrofach, Warszawa 1998.

Wójcik J., Geometria, Abstrakcja i Wieczność Praw Natury, „Rzeczpospolita” 1995, nr 281/4234.

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe