Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Chabros

S. Grodzieńska i T. ChabrosTadusz Chabros (1923- 1976), ur. w Puławach. W latach 1939- 41 współpracował z „Prawdą Wileńską”. W lipcu 1944 roku podjął pracę w utworzonym w Lublinie Polskim Radiu. Był pierwszym spikerem czytającym program z wagonowego studia „Pszczółki”, a jego antenowym debiutem było odczytanie „Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego” . Po krótkim pobycie w radiu w Warszawie powrócił w 1952 r. do rozgłośni lubelskiej, gdzie przez szereg lat służył radiu jako redaktor naczelny, reżyser i realizator audycji radiowych. To jemu zawdzięczamy pierwsze nagrania rejestrujące historię radia w Lublinie: „Otwarcie na wesoło” [1957], „Pięciolecie PR w Lublinie” [1957], czy „Kawiarnia pod Koziołkiem” [1959].