Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Kontynuuje tradycje Szkoły Powszechnej nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Jezuicka (na lata 1911–1914).

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wędrówka szkoły

1911 – ul. Jezuicka
1914 – ul. Namiestnikowska (Narutowicza)
1929 – Al. Długosza 4
1939–1945:
– ul. Dolnej Panny Marii (razem ze Szkołą Powszechną nr 8)
– ul. Strażacka 7 (razem ze Szkołą Powszechną nr 9)
– ul. Narutowicza (razem ze Szkołą Powszechną nr 7)
– ul. Rynek (razem ze Szkołą Powszechną nr 13)
1946 – Al. Długosza
1956 – ul. Zuchów 1 (kod 20-047)

Historia

Szkoła Powszechna nr 21 powstała w 1911 roku. 29 listopada 1915 roku szkole nadano imię Królowej Jadwigi. Do szkoły chodziły także dzieci żydowskie.

W 1964 roku szkole nadano imię nowego patrona generała Karola Świerczewskiego ps. „Walter”.

W roku 1990, z inicjatywy Komisji Zakładowej Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, dyrekcja, grono nauczycielskie, dzieci, młodzież i rodzice wystąpili do Kuratora Oświaty w Lublinie z prośbą o przywrócenie szkole imienia dawnej jej patronki – Królowej Jadwigi. Kurator mgr Wacław Czajka decyzją z dnia 25 maja 1990 roku przywrócił Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie imię Królowej Jadwigi.

Adres

przed wojną: Stare Miasto
obecnie: Śródmieście

ul. Zuchów 1
20-047 Lublin

adres strony internetowej uczniów: http://pierwszab.webpark.pl

 

Kontakt

tel.+48 (81) 534-18-36,
tel. 801-16-41 (automat na korytarzu), 

fax: +48 (81) 533-15-84

Dyrekcja

Dyrektor: (od 1992) Jerzy Piskor

Wicedyrektorzy: Joanna Kustra, Maria Laskowska

Archiwalia

kronika, sztandar, lista absolwentów [od r. szk. 1917/18], nauczycieli [od 1911 r.] (umieszczone na stronie internetowej szkoły).