Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szczebrzeszyn – kościół pw. św. Mikołaja

Parafia rzymskokatolicka w Szczebrzeszynie została erygowana w XIV wieku staraniem Dymitra z Goraja. Kościół pw. św. Mikołaja jest trzecim z kolei kościołem parafialnym.


 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

ul. Wyzwolenia 1,
Szczebrzeszyn

Funkcje

kościół parafialny pw. św. Mikołaja

Historia

Świątynię zbudowano w latach 1610–1620 z inicjatywy księdza Mikołaja Kieślickiego (dziekana Kapituły Kolegiaty Zamojskiej). Kościół był kilkakrotnie palony i odbudowywany. Z dokumentacji konserwatorskiej wynika, że od czasu remontu w latach 1897–1898 wygląd kościoła nie ulegał poważniejszym zmianom.

Kalendarium

1610–1622 – budowa kościoła;
1622 – budowa wieży kościelnej;
1644 – pożar kościoła;
1754 – pożar kościoła;
1897–1898 – remont kościoła.

Styl

Materiały i techniki

Ściany murowane z cegieł łączonych zaprawą wapienną, tynkowane. Sklepienia kolebkowe. Więźba dachowa drewniana, stolcowa. Dach kryty dachówką ceramiczną (część nawowa) i blachą miedzianą (kaplice i prezbiterium). Posadzki kamienne.

Opis

Budynek na planie wieloboku, o prostokątnej nawie, do której przylegają: od wschodu – trójbocznie zamknięte prezbiterium, od zachodu – wieża (dzwonnica), od południa – kaplica, od północy – kaplica połączona z zakrystią.

Bryła kościoła rozczłonkowana. Nawa i prezbiterium kryte dachem dwuspadowym (w części prezbiterium przechodzącym w dach trójpołaciowy), kaplice i zakrystia kryte dachem pulpitowym.

Kościół dostępny przez wejście usytuowane w wieży (dzwonnicy) i dwa wejścia boczne.

Elewacja frontowa (zachodnia) symetryczna, trójosiowa, z trzykondygnacyjną wieżą na osi i dekoracyjnym portalem. Elewacja południowa niesymetryczna, dwuosiowa, podzielona szkarpami, z kwadratową kaplicą, przy której usytuowano boczne wejście z ozdobnym portalem. Elewację wschodnią tworzy trójbocznie zamknięte prezbiterium. Elewacja północna niesymetryczna, z kaplicą boczną i zakrystią. W zachodniej części elewacji północnej dekoracyjny portal boczny.

Wnętrze

Kościół halowy, trójnawowy. Wnętrze trójprzęsłowe, z sześcioma filarami. Świątynia posiada stiukową dekorację w typie renesansu lubelskiego. Wyposażenie kościoła (ołtarze i ambona) późnobarokowe, naczynia liturgiczne XIX-wieczne, prospekt organowy XX-wieczny.

Otoczenie

Kościół usytuowany w północno-wschodniej pierzei rynku. Od wschodu i zachodu do kościoła przylega zabudowa mieszkalna.

 

Opracowała Paulina Kowalczyk

 

Literatura

Karta biała, nr 1310, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Delegatura w Zamościu.

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe