Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szczebrzeszyn – katalog architektury drewnianej

Katalog architektury drewnianej w Szczebrzeszynie.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

ulica Cicha

Cicha 11/13Lokalizacja:
Cicha 11/13, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny użytkowany całorocznie. Budynek jednokondygnacyjny, drewniany, na wysokiej ceglanej podmurówce, kryty dachem dwuspadowym. Ściany oszalowane trzema poziomami szalunku w układzie naprzemiennie poziomym i pionowym. Nad górnymi krawędziami okien i drzwi, na całej ich szerokości, pasy pionowego szalunku. Ostatni poziom szalunku wykończony dekoracyjną listwą biegnącą dookoła bryły budynku. Elewacja frontowa trójosiowa, symetryczna, z otworem okiennym na każdej osi. Szczyty domu pionowo obite deskami. Okna dwurzędowe dwudzielne.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty blachą trapezową. Ściany drewniane, oszalowane, pomalowane farbą olejną w odcieniu zieleni. Przyziemie murowane z cegły. Zachowała się drewniana stolarka.

ulica Cmentarna

Cmentarna 6Lokalizacja:
Cmentarna 6, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, użytkowany całorocznie. Budynek w układzie szczytowym, jednokondygnacyjny, kryty dwuspadowym dachem. Ściany drewniane, otynkowane. Szczyty budynku pionowo obite deskami. Poddasze doświetlone trójrzędowymi dwudzielnymi oknami. Okna dwudzielne: jedno-­, dwu-­ i trójrzędowe.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dom częściowo remontowany. Dach kryty papą. Ściany z drewna otynkowanego. Przyziemie murowane. Oryginalna drewniana stolarka częściowo zachowana, w wyremontowanej części domu okna PCV.

 

Cmentarna 20Lokalizacja:
Cmentarna 20, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, użytkowany całorocznie. Budynek jednokondygnacyjny, drewniany, na wysokiej podmurówce, kryty dachem dwuspadowym. Ściany oszalowane trzema poziomami szalunku w układzie naprzemiennie poziomym i pionowym. Nad górnymi krawędziami okien i drzwi, na całej szerokości ramy, pasy pionowego szalunku. Elewacja frontowa trójosiowa, symetryczna, z otworami okiennymi i otworem drzwiowym na osiach. Otwór drzwiowy na osi symetrii. Szczyty domu z daszkami okapowymi, górna część szczytu ozdobiona promieniście ułożonym szalunkiem. Daszki okapowe kryte blachą. Okna dwurzędowe dwudzielne, z uchylnym lufcikiem.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty blachą. Ściany drewniane. Przyziemie murowane. Zachowała się oryginalna drewniana stolarka okienna.

ulica Klukowskiego

Klukowskiego 7


Lokalizacja:
Klukowskiego 7, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, częściowo użytkowany (podzielony na połowy). Budynek w układzie szczytowym, jednokondygnacyjny, kryty dachem naczółkowym. Ściany drewniane, otynkowane, w części przyziemia i w narożach budynku pokryte tynkiem w odcieniu brązu. Przy obydwu ścianach bocznych przybudówki. Szczyty budynku z daszkami okapowymi, pionowo obite deskami. Elewacja szczytowa dwuosiowa, z otworami okiennymi na osiach. Okna dwudzielne trójrzędowe.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty blachą płaską i blachą trapezową (po połowie). Ściany drewniane, otynkowane. Przyziemie murowane. Zachowała się drewniana stolarka okienna.

 

Klukowskiego 60Lokalizacja:
Klukowskiego 60, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, użytkowany całorocznie. Budynek w układzie szczytowym, jednokondygnacyjny, kryty dachem naczółkowym. Ściany drewniane, pionowo oszalowane deskami, złączenia desek obite listwami. Szczyty budynku z daszkami okapowymi, pionowo obite deskami. Elewacja szczytowa dwuosiowa, z otworami okiennymi na osiach. Okna dwudzielne dwu-­ i trójrzędowe.

Stan techniczny:
Stan techniczny zły. Dach kryty papą, pokrycie zniszczone. Ściany drewniane, oszalowane. Szalunek zniszczony. Przyziemie murowane (kamiennne?). Zachowała się drewniana stolarka okienna.

 

Klukowskiego (brak numeru)Lokalizacja:
Klukowskiego (strona parzysta), Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, pustostan. Budynek w układzie kalenicowym, jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Szczyty pionowo obite deskami. Dom drewniany, wzniesiony w konstrukcji wieńcowej, zwęgłowany na rybi ogon, otynkowany. Przy frontowej i tylnej elewacji drewniane przybudówki. Wejście do domu dostępne przez przybudówkę w elewacji frontowej. Okna trójrzędowe dwudzielne i dwurzędowe jednodzielne (przybudówka).

Stan techniczny:
Stan techniczny zadowalający. Dach kryty papą. Ściany drewniane, tynkowane. Przyziemie murowane. Zachowała się drewniana stolarka.

 

Klukowskiego (brak numeru)Lokalizacja:
Klukowskiego (strona parzysta), Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, pustostan. Budynek w układzie kalenicowym, wzniesiony w konstrukcji wieńcowej. Obiekt jednokondygnacyjny, kryty dwuspadowym dachem. Szczyty pionowo obite deskami, z daszkami okapowymi. Elewacja frontowa trójosiowa, symetryczna, z otworami okiennymi i drzwiowym na osiach. Otwór drzwiowy na osi symetrii. Okna trójrzędowe, dwudzielne.

Stan techniczny:
Stan techniczny zły, destrukt. Szczytowa część domu zniszczona. Dach kryty papą, częściowo zniszczony. Ściany drewniane, pobielone. Przyziemie murowane. Zachowała się oryginalna, drewniana stolarka.

ulica Wierzbowa

Wierzbowa 5


Lokalizacja:
Wierzbowa 5, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny użytkowany całorocznie. Budynek w układzie kalenicowym, jednokondygnacyjny, z zabudowanym gankiem od strony ulicy, kryty dwuspadowym dachem. Ganek kryty dachem pulpitowym. Dom wzniesiony w konstrukcji wieńcowej, zwęgłowany na rybi ogon. Elewacja frontowa trójosiowa, symetryczna, z otworami okiennymi na osiach i gankiem na osi symetrii. Szczyty pionowo obite deskami. Ganek przeszklony oknami trójrzędowymi, wielodzielnymi, pozostałe okna: dwurzędowe, dwudzielne.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty blachą płaską. Ściany drewniane, pobielone. Przyziemie murowane. Zachowała się drewniana stolarka.

ulica Wyzwolenia

Wyzwolenia 1


Lokalizacja:
Wyzwolenia 1, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny użytkowany całorocznie. Budynek dwukondygnacyjny, na planie dwóch połączonych prostokątów. Widoczny podział bryły na dwie części. Główna bryła budynku (część prawa) kryta dwuspadowym dachem, o pięcioosiowej, niesymetrycznej fasadzie. Do ściany szczytowej przylega część budowli o mniejszej powierzchni, kryta dachem pulpitowym (część lewa). Ściany pokryte trzema poziomami szalunku w układzie naprzemiennie poziomym i pionowym. Poziomy szalunku oddzielone profilowanymi listami. Nad oknami, na całej szerokości futryny, pasy pionowego szalunku. Okna dwurzędowe dwudzielne (fasada); jednorzędowe dwu-­ i trójdzielne (ściany szczytowe).

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty blachą trapezową. Ściany drewniane, oszalowane, pomalowane na zielono. Przyziemie murowane. Zachowała się drewniana stolarka okienna.

ulica Zamojska

Zamojska 52Lokalizacja:
Zamojska 52, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, pustostan. Budynek jednokondygnacyjny, w układzie szczytowym, kryty dachem naczółkowym. Ściany drewniane, szczyty pionowo obite deskami. Elewacja szczytowa trójosiowa, z otworami okiennymi na pierwszej i trzeciej osi. Otwór drzwiowy na drugiej osi, przesunięty w prawo względem osi symetrii. Wejście poprzedzone czterostopniowymi, cementowymi schodami. Okna jednorzędowe jedno­- i dwudzielne; dwurzędowe dwudzielne; trójrzędowe dwudzielne.

Stan techniczny:
Stan techniczny zły. Dach kryty papą, częściowo zniszczony. Ściany drewniane, częściowo otynkowane i pomalowane na niebiesko, częściowo obłożone laminowanymi płytami wiórowymi. Przyziemie murowane. Zachowała się drewniana stolarka.

ulica Zielona

Zielona 4Lokalizacja:
Zielona 4, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny użytkowany całorocznie. Budynek jednokondygnacyjny, na wysokiej, bielonej podmurówce, kryty dwuspadowym dachem. Ściany drewniane, pokryte trójpoziomowym szalunkiem w układzie naprzemiennie poziomym i pionowym. Nad otworami okiennymi i drzwiowym, na całej długości futryny, pionowe pasy szalunku. Elewacja frontowa trójosiowa, symetryczna, z otworami okiennymi na osiach i otworem drzwiowym na osi symetrii. Wejście do budynku poprzedzają czternastostopniowe, cementowe schody. Okna dwurzędowe trójdzielne i jednorzędowe dwudzielne.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty blachą płaską. Ściany drewniane, oszalowane. Przyziemie murowane. Częściowo zachowana oryginalna, drewniana stolarka okienna. W części domu okna PCV.

 

Zielona 14Lokalizacja:
Zielona 14, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny użytkowany całorocznie. Budynek w układzie szczytowym, jednokondygnacyjny, z werandą od strony podwórza, kryty dachem naczółkowym. Obiekt drewniany, wzniesiony w konstrukcji wieńcowej, zwęgłowany na rybi ogon. Przy ścianie bocznej współczesna, obita sidingiem przybudówka. Szczyty pionowo obite deskami, niebielone. Elewacja frontowa dwuosiowa, symetryczna. Okna dwurzędowe trójdzielne.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty eternitem falistym. Ściany drewniane, bielone. Przyziemie ceglane. Zachowała się drewniana stolarka okienna.

 

Dawny zajazd, ul. Zielona 16Lokalizacja:
Zielona 16, Szczebrzeszyn
dawny zajazd

Data powstania:
lata 90. XIX wieku

Opis budynku:
Obecnie dom mieszkalny użytkowany całorocznie. Budynek w układzie szczytowym, jednokondygnacyjny, kryty dachem naczółkowym. Ściany drewniane, zwęgłowane na rybi ogon. Ściana szczytowa oszalowana dwoma poziomami szalunku w układzie pionowym i poziomym. Ściana boczna (mieszcząca wejście do budynku) obita laminowanymi płytami wiórowymi pomalowanymi farbą olejną. Druga ściana boczna otynkowana. Nad oknami oszalowanych ścian, na całej długości futryny, pasy pionowego szalunku. Szczyty dachu pionowo obite deskami, z daszkami okapowymi. Dach wysunięty poza bryłę budynku tworzy niewielki podcień biegnący dookoła domu. W ścianie bocznej, przy wejściu do domu poprzedzonym trójstopniowymi schodkami, podcień wsparty jest na dwóch drewnianych słupach. Okna jednorzędowe jednodzielne.

Stan techniczny:
Stan techniczny dobry. Dach kryty papą. Ściany drewniane, oszalowane. Przyziemie murowane z cegły, wysokie, bielone. Okna PCV.

 

Zielona 25Lokalizacja:
Zielona 25, Szczebrzeszyn

Data powstania:


Opis budynku:
Dom mieszkalny, pustostan. Budynek w układzie kalenicowym, jednokondygnacyjny, kryty dwuspadowym dachem. Ściany drewniane, obite cienkimi płytami wiórowymi, pomalowane farbą w odcieniu zielonym. Dobudówka od strony podwórza. Elewacja frontowa dwuosiowa, niesymetryczna, z otworem okiennym i drzwiowym na osiach. Okna dwudzielne dwurzędowe, z uchylnymi lufcikami.

Stan techniczny:
Dach kryty papą. Ściany obite cienkimi płytami wiórowymi, zniszczone w partii przyziemia. Przyziemie murowane. Zachowana oryginalna drewniana stolarka.

 

Opracowała Paulina Kowalczyk

 

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe