Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sygnatariusze Unii Lubelskiej

Kto podpisał Unię Lubelską?

W 1569 roku uczestnicy sejmu w Lublinie podpisali (a właściwie przypieczętowali) dwa akty Unii Lubelskiej. Jeden dokument wystawili posłowie Korony Królestwa Polskiego dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, drugi zaś posłowie Wielkiego Księstwa Litewskiego dla Korony Królestwa Polskiego. Do dziś zachował się jedynie ten drugi akt. Wystawiony przez posłów Korony dokument w 1920 r. został przewieziony do Warszawy, gdzie zaginął w czasie II wojny światowej[1].

Unia Lubelska
Unia Lubelska (Autor: nieznany)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Szczęśliwie obydwa dokumenty zostały szczegółowo opisane w okresie międzywojennym (publikacja Stanisława Kutrzeby i Władysława Semkowicza Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wydana w 1932 roku w Krakowie). W sumie pod wspomnianymi dokumentami złożono 217 pieczęci: 140 od Korony oraz 77 od Wielkiego Księstwa Litewskiego. 18 posłów początkowo reprezentowało Litwę, jednak po przyłączeniu przez króla województw podlaskiego, wołyńskiego, kijowskiego oraz bracławskiego do Korony złożyli odpowiednie przysięgi i reprezentowali już Polskę.

Dziesięciu posłów Korony uczestniczyło w obradach, ale nie złożyło swych pieczęci pod aktem Unii. Grzegorz Zieliński (Zieleński) musiał opuścić obrady nieco wcześniej. Trudno powiedzieć, dlaczego nie złożyli pieczęci pozostali. Niewykluczone, że mogli w tym czasie chorować lub brak pieczęci jest wynikiem niedopatrzenia sekretarzy[2]. Oprócz tego, dwóch posłów zmarło w trakcie obrad: Leonard Kobylski (poseł nurski) oraz Adam Siemuszowski (prawdopodobnie surogator i poseł lwowski)[3].

Zygmunt August, król Polski i wielki książę litewski, żadnego z aktów Unii nie przypieczętował, wydał natomiast dokumenty potwierdzające Unię, a w ostatnim dniu sejmu (11 sierpnia) raz jeszcze ogłosił zatwierdzenie Unii[4].

 

Unia Lubelska 1569 roku
Unia Lubelska 1569 roku (Autor: Bractwo Łukaszowców)

 

Poniżej znajduje się lista sygnatariuszy Unii Lubelskiej ze strony Korony na podstawie analizy pieczęci na dokumencie (wg Akta unii Polski z Litwą 1385-1791[5], uzupełniona o dane z artykułu Marka Ferenca[6]). Na tym dokumencie przywieszono 140 pieczęci:

1) Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński, herbu Radwan (brak pieczęci; pozostał tylko ślad na sznurku),

2) Filip Padniewski, biskup krakowski, herbu Nowina,

3) Stanisław Karnkowski, biskup kujawski, herbu Junosza,

4) Adam Konarski, biskup poznański, herbu Abdank,

5) Piotr Myszkowiecki, biskup płocki, herbu Jastrzębiec,

6) Wiktoryn Wierzbicki, biskup łucki, herbu Radwan,

7) Wojciech Starozrzębski (Sobiejuski), biskup chełmski, herbu Dołęga,

8) Sebastian Mielecki, kasztelan krakowski, herbu Gryf,

9) Stanisław Myszkowski, wojewoda i starosta krakowski, herbu Jastrzębiec,

10) Piotr Zborowski, wojewoda sandomierski, herbu Jastrzębiec,

11) Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki, herbu Korab (Łaskich),

12) Jan Sierakowski, wojewoda łęczycki, herbu Ogończyk,

13) Konstanty Ostrogski, wojewoda kijowski, herbu Ostrogskich,

14) Jan Krotoski, wojewoda inowrocławski, herbu Leszczyc,

15) Jan Firlej z Dąbrowicy, wojewoda lubelski, marszałek wielki koronny, herbu Lewart,

16) pieczęć zatarta; prawdopodobnie jest to Jan ze Służewa, wojewoda brzesko-kujawski, herbu Sulima,

17) Arnulf Uchański, wojewoda płocki, herbu Radwan,

18) Mikołaj Kiszka z Ciechanowca, wojewoda podlaski, herbu Dąbrowa,

19) Fabian Cema, wojewoda malborski, herbu Cemów (trzy pasy murów, po dwie warstwy każdy) przywiesił pieczęć swojego brata Ahacego Cemy,

20) Stanisław Sobek z Sulejowa, kasztelan sandomierski, podskarbi koronny, herbu Brochwicz I,

21) Stanisław Herburt z Fulsztyna, kasztelan lwowski, herbu Pawęża,

22) Andrzej z Tęczyna, kasztelan bielski, herbu Topór,

23) Mikołaj Ligęza z Bobrku, kasztelan zawichojski, herbu Półkoza,

24) Pieczęć identyczna z pieczęcią 21 (kto ją przywiesił, nie wiadomo),

25) Franciszek Krasiński, podkanclerz koronny, herbu Ślepowron,

26) Roman Sanguszko, wojewoda bracławski, hetman polny litewski, herbu Pogoń,

27) Szczęsny Parys, kasztelan warszawski, herbu Prawdzic,

28) w napisie otokowym litery …CZEN Z CZOR; reszty liter, herbu czy klejnotu nie dało się rozczytać,

29) Stanisław Barzy z Błożwi, marszałek nadworny koronny, herbu Korczak,

30) Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, kasztelan wiślicki, herbu Lewart,

31) pieczęć zaginęła, pozostał ślad na sznurku,

32) Stanisław Słupecki, kasztelan lubelski, herbu Rawicz,

33) Jan Kostka ze Stemberku, kasztelan gdański, herbu Dąbrowa,

34) Zygmunt Wolski, kasztelan czerski, herbu Połukoza,

35) Adam Kosiński, kasztelan podlaski, herbu Rawicz,

36) Jarosz Ossoliński, kasztelan sądecki, herbu Topór,

37) Ahacy Cema, wojewoda pomorski, herbu Cemów,

38) pieczęć wyłuskana,

39) Andrzej Dębowski, wojewoda bielski, herbu Jelita,

40) Jan Sieneński, kasztelan żarnowski, herbu Dębno,

41) Andrzej Kapusta, kasztelan bracławski, herbu Odrowąż,

42) Jan Sieneński z Gołogór, kasztelan halicki, herbu Dębno,

43) Wojciech Przyjemski, kasztelan lądzki, herbu Rawicz,

44) Jan Krzysztoporski, kasztelan wieluński, herbu Nowina,

45) Krzysztof Myszkowski, kasztelan rawski, herbu Jastrzębiec,

46) Walenty Dembieński, kanclerz koronny, herbu Rawicz,

47) Jan Herburt z Fulsztyna, kasztelan sanocki, herbu Pawęża,

48) Adam Drzewicki, kasztelan inowrocławski, herbu Ciołek,

49) Rafał Łeszczyński, starosta radziejowski, poseł województwa poznańskiego, herbu Wieniawa,

50) Jan Konarski, podkomorzy poznański, poseł województwa poznańskiego, herbu Abdank,

51) niewiadomy szlachcic, herbu Jastrzębiec, po obu stronach klejnotu litery: S | K,

52) Stanisław Niedrwicki, poseł województwa sandomierskiego, herbu Ogończyk,

53) niewiadomy szlachcic, herb zatarty, po obu stronach hełmu litery: R | D,

54) Stanisław Dobek Łowczowski, sędzia kamieniecki, poseł województwa podolskiego, herbu Gryf,

55) niewiadomy szlachcic, herbu Sulima, nad tarczą litery: A | P,

56) Paweł Skotnicki, chorąży halicki, poseł województwa ruskiego, herbu Grzymała,

57) Mikołaj Bujno (Buyno), chorąży drohicki i mielnicki, poseł województwa podlaskiego, herbu Ślepowron,

58) Hawryło Bokij (Bokiej) Pieczychwostski, sędzia łucki, poseł województwa wołyńskiego, herbu Bokij,

59) Jan Fredro, poseł województwa ruskiego, herbu Bończa,

60) Stanisław Żółkiewski, poseł województwa bielskiego, herbu Lubicz,

61) niewiadomy szlachcic, herbu Mogiła II, po obu stronach klejnotu litery: B | S (?),

62) prawdopodobnie Gabriel Masłowski, wojski wieluński, poseł województwa sieradzkiego, herbu Samson,

63) Mikołaj Grzybowski, podkomorzy warszawski, poseł województwa mazowieckiego, herbu Prus II,

64) Mikołaj Kossobucki (Kossobudzki), pisarz płocki, poseł województwa płockiego, herbu Pobóg (mogłaby to być również pieczęć Mikołaja Koniecpolskiego, por. 116),

65) Wojciech Niemojewski (Niemojowski), surogator inowrocławski, poseł województwa inowrocławskiego, herbu Szeliga,

66) niewiadomy szlachcic, herb w tarczy zatarty (jakoby półtora krzyża), nad tarczą litery: CK,

67) pieczęć zupełnie zatarta,

68) Jan Rakowski, trukczaszy Jego Królewskiej Mości, poseł województwa mazowieckiego, herbu Trzywdar,

69) niewiadomy szlachcic, w tarczy herb (może Ciołek), w klejnocie jakby Ciołek, po obu stronach litery: I | Z (może Zieleński?),,

70) niewiadomy szlachcic, w tarczy herb Ogończyk, nad tarczą litery SN (?),

71) Łukasz Kretkowski, poseł województwa brzeskiego, herbu Dołęga,

72) Piotr Kaszowski, poseł województwa lubelskiego, herbu Janina,

73) niewiadomy szlachcic, herb w tarczy zatarty, nad tarczą litery SE (?),

74) prawdopodobnie Erazm Eichler (Aichler), poseł miasta Krakowa, w tarczy herb jakby Dąb,

75) pieczęć zupełnie zatarta,

76) niewiadomy szlachcic, w tarczy herb zatarty, ślad klejnotu, w otoku napis uszkodzony: ANDR………MOVSKI (?),

77) Jakub lub Jan Łysakowski, poseł województwa mazowieckiego, herbu Lubicz,

78) Piotr Widawski, poseł województwa sieradzkiego, herbu Abdank,

79) niewiadomy szlachcic (może Gniewosz Strzyżowski), poseł bracławski, herbu Korczak, nad tarczą litery GS,

80) niewiadomy szlachcic, w tarczy herb w postaci równoramiennego krzyża o ramionach przy końcu rozdartych (Osmoróg?), nad tarczą litery IK,

81) Andrzej Trąbski z Noskowa, starosta różański, poseł województwa mazowieckiego, herbu Łada,

82) Bohdan Kosciuszkiewicz Chobołtowski, sędzia włodzimierski, poseł województwa wołyńskiego, herb wyobrażający jakoby dwie krzywaśnie połączone u dołu przęsłem, na którym stoi krzyż na podstawie trójkątnej, takaż podstawa pod przęsłem,

83) Mikołaj Bronisław z Oleśnik, poseł województwa ruskiego, herbu Radwan,

84) Mikołaj Szaszkiewicz Dołbunowski, poseł województwa bracławskiego, herb wyobrażający majuskułę M, na której krzyż,

85) niewiadomy szlachcic ruski, herbu Radwan (Paszkiewiczów), w którym miejsce krzyża zajmuje strzała, nad tarczą litery: GD,

86) Stanisław Zaleski, poseł województwa mazowieckiego, herbu Sulima,

87) Kasper Irzykowicz, podkomorzy mielnicki, poseł województwa podlaskiego, herbu Leliwa,

88) Piotr Broskowski (Broszkowski), poseł województwa mazowieckiego,

89) Michał Zaliwski, poseł województwa mazowieckiego,

90) Stanisław Radzimiński, dworzanin Jego Królewskiej Mości, poseł czerski, herbu Brodzic,

91) niewiadomy szlachcic, herbu Leliwa, nad tarczą litery: LM,

92) niewiadomy szlachcic, herbu Bończa, po obu stronach klejnoty: I | O,

93) niewiadomy szlachcic ruski, herb zatarty, nad tarczą litery niewyraźne, jakoby БТРД,

94) Piotr Jakacki, poseł województwa mazowieckiego, herbu Radwan,

95) Jakub Rokossowski, podsędek poznański, poseł województwa poznańskiego, herbu Glaubicz,

96) Piotr Borecki, poseł województwa ruskiego, herbu Hołobok,

97) Jan Piekarski, podkomorzy brzesko-kujawski, herbu Rola,

98) prawdopodobnie Walenty Ponętowski, stolnik łęczycki, poseł województwa łęczyckiego, herbu Leszczyc,

99) Andrzej Trąbski z Noskowa, starosta różański, poseł zakroczymski. Pieczęć zapewne przywiesił Florian Trąbski z Noskowa, starosta ciechanowski, poseł województwa płockiego,

100) Jan lub Jakub Łysakowski, poseł województwa mazowieckiego, herbu Lubicz,

101) Marcin Mężyński (Mężeński), podsędek zambrowski, poseł województwa mazowieckiego, herbu Kościesza,

102) Stanisław Niedziński (Nieździński, Nieździeński), sędzia wyszogrodzki, poseł województwa mazowieckiego, prawdopodobnie herbu Prus I,

103) Mikołaj Gaszyński (Gasznicki) vel Wierzchlejski, pisarz wieluński, poseł województwa sieradzkiego, herbu Jastrzębiec,

104) Teofil Brzozowski, podkomorzy bielski, poseł województwa bielskiego, herbu Korab,

105) niewiadomy szlachcic, herb zatarty (jakoby Zadora), nad tarczą litery A. B. K.,

106) Florian Jakacki, poseł województwa mazowieckiego, herbu Radwan,

107) Brykcy Przerembski (Przerębski), pisarz ziemski sieradzki, poseł województwa sieradzkiego, herbu Nowina,

108) niewiadomy szlachcic, herb zatarty, ślad klejnotu, po obu jego stronach litery P (?) R,

109) Aleksander Hincza, wojski mielnicki, poseł województwa podlaskiego, herbu Działosza,

110) Tomasz Dembowski, sędzia ziemski łęczycki, poseł województwa łęczyckiego, herbu Jelita,

111) pieczęć ośmioboczna, zupełnie zatarta,

112) prawdopodobnie Jan Parys, wojski warszawski, poseł województwa mazowieckiego, herbu Prawdzic,

113) Stanisław Dembiński (Dembieński), starosta chęciński, poseł województwa krakowskiego, herbu Rawicz,

114) może Piotr Sułowski (Szułowski), sędzia grodzki biecki, poseł województwa krakowskiego, herbu Jastrzębiec,

115) niewiadomy szlachcic, pieczęć silnie zatarta, nad tarczą ślad liter: S H (?),

116) Mikołaj Koniecpolski, poseł województwa sandomierskiego, herbu Pobóg (mogłaby to być również pieczęć Mikołaja Kossobudzkiego, por. 64),

117) Mikołaj Łysakowski, kasztelan lubaczowski, poseł województwa bełskiego, herbu Lubicz,

118) Dobrogost Potworowski, sędzia ziemski kaliski, herbu Dębno,

119) Wojciech Marszewski, burgrabia i sędzia grodzki halicki, poseł województwa kaliskiego, herbu Rogala,

120) Andrzej Krasiński, sędzia ciechanowski, herbu Ślepowron,

121) Stanisław Przerębski, poseł województwa sieradzkiego, przywiesił pieczęć Brykcego Przerębskiego,

122) niewiadomy szlachcic, herbu Abdank,

123) Mikołaj Sienicki, podkomorzy chełmski, poseł województwa ruskiego, herbu Bończa,

124) Walenty Orzechowski, sędzia przemyski, poseł województwa ruskiego, herbu Oksza,

125) Stanisław Trojan-Rachański, chorąży bełski, poseł województwa bełskiego, herbu Jastrzębiec,

126) Tomasz Dubrawski, podsędek halicki, poseł województwa ruskiego, herbu Sas,

127) Stanisław Drohojowski, starosta wolborski, poseł województwa ruskiego, herbu Korczak,

128) pieczęć zupełnie zatarta,

129) zapewne Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały, wojewoda sandomierski, poseł województwa krakowskiego, herbu Starykoń,

130) niewiadomy szlachcic, herb zatarty (jakby szachownica), po obu stronach zatartego klejnotu litery, z których druga to K.,

131) Piotr Strzała, sędzia oświęcimsko-zatorski, poseł województwa krakowskiego, herbu Kotwicz,

132) Marian Przyłęcki, burgrabia i sędzia grodzki krakowski, poseł województwa krakowskiego, herbu Drużyna,

133) Jan Płaza z Mstyczowa, poseł województwa krakowskiego, herbu Topór,

134) Stanisław Wysocki, kasztelan biechowski, poseł województwa poznańskiego, herbu Dryja,

135) Stanisław Sierakowski, kasztelan rypiński, poseł ziemi dobrzyńskiej, herbu Ogończyk,

136) Jan Konarski, podkomorzy poznański, poseł województwa poznańskiego, herbu Abdank,

137) zapewne Wojciech Sędziwój Czarnkowski, kasztelan santocki, poseł województwa poznańskiego, herbu Nałęcz,

138) Jan Pilecki, starosta horodelski, poseł województwa bełskiego, herbu Leliwa,

139) Jan (Janusz) Kościelecki, starosta bydgoski, poseł województwa kaliskiego, herbu Ogończyk,

140) Stanisław Przyjemski, poseł województwa kaliskiego, herbu Rawicz.

 

Wśród uczestniczących w obradach posłów, pieczęci których nie udało się rozpoznać, byli[7]:

Adam Zieleński (Żeleński), sędzia łukowski, poseł lubelski, herbu Ciołek,

Aleksander Siemaszko, podkomorzy włodzimierski, poseł województwa wołyńskiego, herbu Łabędź,

Andrzej Jeło-Kaniowski (Kuniewski), sędzia krzemieniecki, poseł województwa wołyńskiego,

Andrzej Zborowski, poseł sandomierski, miecznik koronny i krakowski, herbu Jastrzębiec,

Bohdan Kościuszko-Chobotowski, sędzia włodzimierski, poseł województwa wołyńskiego,

Bronisław Grabia, poseł rawski,

Feliks Czapliński, poseł podolski,

Grzegorz Zieliński, poseł i sędzia płocki, herbu Świnka,

Iwan Sołtan, poseł i sędzia grodzki kijowski,

Jakub Ponętowski,

Jan Białoskórski, poseł i podczaszy halicki, herbu Abdank,

Jan Ciświcki, poseł i wojski kaliski, herbu Wieniawa,

Jan Cybulski (Cebulski), poseł i wojski wyszogrodzki, herbu Prawdzic,

Jan Kmita, pisarz krakowski, burgrabia krakowski, poseł województwa krakowskiego, herbu Szreniawa,

Jan Strzyż (Strzesz), poseł i pisarz halicki, herbu Szaława,

Jan Woretko (Worytko), poseł halicki, sędzia grodzki żydaczowski,

Janusz Grudziński, poseł sieradzki,

Kilian Łukowski,

Krzysztof Krępski (Krempski), rotmistrz wojska kwarcianego, poseł podolski,

Leonard Strasz, poseł sandomierski, burgrabia krakowski, herbu Odrowąż,

Łazarz (Olizar) Kierdej-Mylski (Milski), poseł wołyński,

Łukasz Brzozowski, poseł rawski,

Maciej Górecki, pisarz polny, poseł halicki, herbu Sokola,

Marcin Kazanowski, rotmistrz królewski, herbu Grzymała,

Marcin Stępowski (Stępkowski), poseł gostyniński,

Marcin Szymanowski, sędzia sochaczewski, poseł rawski, herbu Ślepowron,

Mikołaj Jeżowski (Jeżewski), poseł warszawski, chorąży liwski (prawdopodobnie),

Mikołaj Szopski, poseł gostyniński,

Piotr Bąk (Bąk-Lanckoroński), poseł podolski,

Piotr Borkowski (Bielski),

Piotr Śrobski (Szrobski), poseł i wojski dobrzyński, herbu Sulima,

Stanisław Bniński, sędzia poznański, poseł województwa kaliskiego, herbu Łodzia,

Stanisław Czarnocki, poseł i sędzia sanocki,

Stanisław Raczko (Raczek), zapewne rotmistrz zaciężnej roty pieszej w wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego, która wchodziła w skład garnizonu twierdzy Lepel, poseł mielnicki,

Wasyl Hulewicz, wojski włodzimierski, poseł województwa wołyńskiego, herbu Nowina,

Wielisław Ławski, pisarz wiski, poseł województwa mazowieckiego, herbu Dołęga,

Wieńczysław Okuń, poseł sochaczewski,

Wojciech Piekarski, poseł i skarbnik łęczycki, herbu Rola.

 

Akt Unii Lubelskiej z 1 lipca 1569 roku
Akt Unii Lubelskiej z 1 lipca 1569 roku (Autor: )

 

Poniżej znajduje się lista sygnatariuszy Unii Lubelskiej ze strony Wielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie analizy pieczęci na dokumencie (wg Akta unii Polski z Litwą 1385-1791[8]). Na tym dokumencie przywieszono 77 pieczęci:

1) Walerian Protasewicz, biskup wileński, herbu Drzewica,

2) Jerzy Pietkiewicz, biskup miednicki, herbu Działosza,

3) Grzegorz (Hrehory) Aleksandrowicz Chodkiewicz, kasztelan wileński i hetman wielki litewski, herbu własnego,

4) Stefan Korybutowicz, książę zbaraski, wojewoda trocki, herbu Zbaraskich,

5) Ostafi Wołowicz (Wołłowicz), kasztelan trocki i podkanclerz litewski, herbu Bogoria,

6) Jan Chodkiewicz, starosta żmudzki, marszałek wielki litewski, herbu własnego,

7) być może jest to pieczęć Stanisława Hlebowicza herbu Leliwa, który uczestniczył w obradach sejmu jako pełnomocnik Wasyla Tyszkiewicza, wojewody smoleńskiego,

8) Paweł Iwanowicz Sapieha, wojewoda nowogrodzki, herbu Lis,

9) Jerzy Wasylewicz Tyszkiewicz, wojewoda brzeski, herbu Leliwa,

10) pieczęć niewiadomego szlachcica herbu prawdopodobnie Buchowieckich, który uczestniczył w obradach sejmu jako pełnomocnik Gabriela Hornostaja, wojewody mińskiego,

11) Malcher Szemiot, kasztelan żmudzki, herbu Łabędź,

12) Hrehory Tryzna, kasztelan smoleński, herbu Gozdawa,

13) Hrehory Wołowicz, kasztelan nowogrodzki, herbu Bogoria,

14) Jan Mikołajewicz Hajko, kasztelan brzeski, herbu Ogończyk,

15) pieczęć niewiadomego szlachcica herbu Jastrzębiec, który prawdopodobnie uczestniczył w obradach sejmu jako pełnomocnik Mikołaja Talwosza, kasztelana mińskiego,

16) Mikołaj Naruszewicz, podskarbi ziemski litewski, herbu Wadwicz,

17) Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, marszałek nadworny litewski, herbu Trąby,

18) Łukasz Bolesławowicz Świrski, herbu Lis,

19) Mikołaj Sapieha, herbu Lis,

20) Aleksander Wahanowski, herbu Syrokomla,

21) Jan Wołczek, koniuszy wileński, herbu Wadwicz,

22) Jan Bolesławowicz Świrski, herbu Lis,

23) Malcher Snowski, sędzia ziemski nowogrodzki, herbu Dołęga,

24) Kalenik Tyszkiewicz, herbu Leliwa,

25) niewiadomy szlachcic, w tarczy herb wyobrażający bierwiono poprzeczne, z którego obu końców wychodzą krzywaśnie silnie w dół wygięte, na bierwionie krzyż, litery nad tarczą zatarte,

26) Stanisław Naruszewicz, ciwun wileński, herbu Wadwicz,

27) pieczęć Jana Wołczka, identyczna z pieczęcią 21,

28) Jan Kiszka, krajczy litewski, herbu Dąbrowa,

29) pieczęć niewiadomego szlachcica, identyczna z pieczęcią 10,

30) Michał Haraburda, dzierżawca świsłocki, w tarczy herbu dwa haki na krzyż złożone, nad nimi krzyżyk,

31) Fedor Kopeć, poseł ziemi smoleńskiej, herbu Kroje,

32) Maciej Sawicki, starosta mielnicki, herbu Lubicz,

33) Bazyli Drzewiński, herbu Korczak,

34) pieczęć Stanisława Naruszewicza, identyczna z pieczęcią 26,

35) Malcher Matuszewicz Giedroyć, poseł województwa wileńskiego, herbu Poraj,

36) Andrzej Dzierzko, podkomorzy trocki, poseł województwa trockiego, herbu Wieniawa,

37) Kasper Rajecki, chorąży trocki, poseł województwa trockiego, herbu Łabędź,

38) Mikołaj Stankiewicz Bielewicz, podkomorzy żmudzki, poseł ziemi żmudzkiej, herbu Mogiła,

39) może Jan Pałuski, dzierżawca niemonojski, herbu Pobóg,

40) Jan Gradowski, ciwun ziemi żmudzkiej, herbu Polukoza,

41) Michał Wrona, poseł województwa trockiego, w tarczy herbu jakoby majuskuła И, której prawa laska u góry przekrzyżowana, lewa zaś strzałą zakończona. U góry i po obu stronach tego znaku trzy gwiazdki,

42) Jan Skirmunt, poseł ziemi smoleńskiej, herbu Godzięba,

43) Andrzej Iwanowicz Obryński, sekretarz królewski, podkomorzy nowogrodzki, poseł ziemi nowogrodzkiej, herbu Charytonowicz,

44) Kasper Giedroyć, poseł powiatu kowieńskiego, herbu Poraj,

45) Dominik Pac, podkomorzy brzeski, poseł województwa brzeskiego,

46) Adam Pociej, pisarz ziemski brzeski, poseł województwa brzeskiego, herbu Waga,

47) Tymofiej Hurko, podsędek witebski, poseł województwa witebskiego, herbu Haki,

48) pieczęć niewiadomego szlachcica z herbem jakoby Mogiła II, nad tarczą litery I A,

49) może Krzysztof Razmysowicz, poseł powiatu wilkomierskiego,

50) pieczęć niewiadomego szlachcica, w tarczy herbu strzała żeleźcem ku dołowi odwrócona, w górze raz przekrzyżowana, nad tarczą litery TP,

51) Wasyl Rahoza, chorąży nadworny litewski, poseł województwa mińskiego, herbu Rahoza,

52) Andrzej Stankiewicz, poseł województwa mińskiego, herbu Wadwicz,

53) Jan Klukowski, poseł powiatu grodzieńskiego, herbu Korczak,

54) Mikołaj Koncza, poseł powiatu wilkomierskiego, herbu Kościesza,

55) Iwan Massalski, sędzia ziemski grodzieński, poseł powiatu grodzieńskiego, herbu Mogiła Masalskich,

56) Szczęsny Augustynowicz Huba, poseł powiatu lidzkiego, herbu Doliwa,

57) Szadzibor Dowgird, poseł powiatu lidzkiego, herbu Bawola Głowa,

58) pieczęć niewiadomego szlachcica z herbem jakoby Mogiła II, nad tarczą litery I K (?),

59) Fedor Lenkiewicz Ipohorski, podsędek mozyrski, poseł powiatu mozyrskiego,

60) pieczęć Michała Wrony, identyczna z pieczęcią 41,

61) Stanisław Stanisławowicz, sędzia ziemski oszmiański, herbu prawdopodobnie Ginwiłł,

62) Maciej (Marcin?) Jacynicz, poseł powiatu słonimskiego, herbu Syrokomla (odmieniony, w miejscu krzyża strzała),

63) Michał Sokołowski, sędzia słonimski, poseł powiatu słonimskiego, herbu Gozdawa,

64) Jeronim Pukszta, chorąży wołkowyski, herbu Kościesza (odmienny),

65) Bogusz Aleksiejewicz Skołko, chorąży orszański, poseł powiatu orszańskiego, herbu Hutor,

66) Fedor Woropaj, poseł powiatu orszańskiego, herbu Nałęcz (wywrócony),

67) pieczęć Stanisława Stanisławowicza, identyczna z pieczęcią 61,

68) Iwan Domanowicz, podsędek piński, poseł powiatu pińskiego, herbu Jastrzębiec (odmienny),

69) Iwan Ilgowski, ciwun wieszwiński, poseł ziemi żmudzkiej, herbu Syrokomla (odmienny),

70) Piotr Skrobot, poseł powiatu wołkowyskiego, herbu Pobóg,

71) Fedor Stanisławowicz Durnik, burmistrz wileński, w tarczy gmerk mieszczański (odmiana herbu Odyniec),

72) Andrzej Ilgowski, ciwun twerski, herbu Syrokomla (odmienny),

73) Pieczęć Jana Gradowskiego (identyczna z pieczęcią 40), jednak litery po obu stronach klejnotu (A G) jakby umyślnie wytarte,

74) prawdopodobnie Hieronim Opachowski, pisarz miejski wileński, herb zatarty (może Godziemba),

75) Andrzej Chalecki, pisarz ziemski rzeczycki, herbu Syrokomla (odmienny),

76) pieczęć wyłuskana,

77) zapewne Izaj (Isaj) Szczołkan, poseł województwa mścisławskiego, herbu Korczak (odmienny).

 

Wśród uczestniczących w obradach posłów, pieczęci których nie udało się rozpoznać, byli[9]:

Mikołaj Olechnowicz Dorohostajski, stolnik Wielkiego Księstwa Litewskiego, herbu Leliwa,

Ławryn (Wawrzyniec) Woyna, podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego, pisarz Jego Królewskiej Mości, herbu Trąby,

Kaleniecki (Kalenicki) Tyszkowicz, dzierżawca wasilski,

Paweł Ostrowicki, poseł powiatu oszmiańskiego,

Andrzej Kisiel, horodniczy witebski, poseł województwa witebskiego,

Hrehory Makarowski, poseł województwa mścisławskiego,

Stanisław Szyrma, wojski piński, poseł powiatu pińskiego,

Jan Kłopot, poseł powiatu mozyrskiego,

Izmajło Zienkowicz, poseł powiatu rzeczyckiego,

Fiedor Jackowicz Wielkowicz, poseł wileński.

 

[1] H. Wajs, Unia Lubelska. 1 lipca 1569, Warszawa 2017, s. 15.
[2] M. Ferenc, Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej: unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", R. 141, z. 2 (2014), s. 376.
[3] M. Ferenc, dz. cyt., s. 369.
[4] H. Wajs, dz. cyt., s. 6.
[5] Akta unii Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s. 331-338.
[6] M. Ferenc, dz. cyt., passim.
[7] M. Ferenc, dz. cyt., passim.
[8] Akta unii Polski z Litwą…, s. 349-354.
[9] Akta unii Polski z Litwą…, s. 354-356.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932.

M. Ferenc, Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej: unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", T. 141, z. 2 (2014), s. 367–383.

H. Wajs, Unia Lubelska. 1 lipca 1569, Warszawa 2017.

 

Powiązane mapy