Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Stanisław Leon Popek (ur. 1936)

Psycholog, malarz, poeta, wykładowca, eseista. Urodził się 20 lutego 1936 roku w Korytynie na Zamojszczyźnie. Studiował wychowanie plastyczne, historię sztuki, pedagogikę i psychologię. Jest profesorem zwyczajnym. Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, psychologią zdolności, twórczości i sztuki. W latach 1958–1963 pracował jako nauczyciel wychowania plastycznego i muzycznego w liceach pedagogicznych w Leśnej Podlaskiej i w Zamościu.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Praca naukowa

Do 1969 roku był kierownikiem sekcji plastyki w Okręgowym Ośrodku Metodycznym przy KOS w Lublinie, po czym objął stanowisko kierownika zespołu liceów ogólnokształcących, na którym to stanowisku pozostał roku 1972. W 1973 roku uzyskał stopień doktora psychologii i rozpoczął pracę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, gdzie pracuje również obecnie. Był kolejno prodziekanem (1979–1982), dyrektorem Instytutu Psychologii (1982–1984), dwukrotnie dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (1984–1987 i 1990–1996), a w roku 2003 objął funkcję rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i na tym stanowisku pozostał do 2006 roku.

 

Redaktor

Jest autorem wielu monografii, redaktorem książek, redaktorem naukowym „Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska”, twórcą dziewięciu tomów poezji, wiersze publikował również w wielu almanachach i czasopismach literackich. Jest członkiem Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a w latach 1998–2002 był jego prezesem.

Nagrody

Jako poeta jest laureatem wielu prestiżowych nagród ogólnopolskich, m.in. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1961); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976), Zasłużony Działacz Kultury (1967), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), dwukrotnie I Nagroda w Konkursie Poetyckim im. A. Kamieńskiej w Krasnymstawie (1999, 2003).

Jako artysta malarz tworzy głównie pejzaże; miał wiele wystaw zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Książki poetyckie

Wymiary czasu, 1994.

Ku brzegom Styksu, 1996.

Wenus leżąca, 1996.

Tryptyk z Michałem Aniołem, 1997.

Ptakom błękitnym, 1999.

Odsłony Rzymskie, 2000.

Maski podróżne, 2001.

Srebrne ogrody, 2003.

Poliptyk czasu. Wybór poezji, 2006.

Monografie

Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, 1978, 1985.

Kwestionariusz Twórczego Zachowania – KANH, 1990, 2000.

Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, 1999.

Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja, 1999, 2000.

Człowiek jako jednostka twórcza, 2001, 2003.
 
 
Opracowała Ela Zasempa

Literatura

[online:] http://hieronim.wbp.lublin.pl/wbp/b/wyd_kult/wystawy/popek2/popek2.htm, [dostęp: 25.06.2010]