Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ryszard Kiwerski

(ur. 1930)

W latach 1950-1955 studiował historię sztuki na KUL. Współtwórca Grupy "Zamek", z którą wystawiał m. in. w Galerii "Krzywe Koło". Wykonywał kompozycje malarskie, ilustracje, fotomontaże, plansze reklamowe, plakaty. W 1975 roku otrzymał złoty medal za plakaty wystawione podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Od lat 70. mieszka w Paryżu.

Malarstwo Kiwerskiego jest wynikiem obserwacji światła, zapisem przemijającego czasu wynikiem obserwacji obiegu Ziemi wokół Słońca. Tak powstają, jak pisze Bruno Koper, Chronografie albo Czasografie będące odczytywaniem wymykającego się śladu czasu, który zostawia odcisk światła przechwyconego przez różne przedmioty. Artyście nie pozostaje nic nowego jak tylko precyzyjny zapis konturów i wypełnianie kolorami zawiłych form by dać całości kompozycji głębię sekund i minut, których już nie ma.

Prace znajdują się w zbiorach Centre Georges Pompidou w Paryżu, w Cinematheque de Paris, Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Literatura:
Katalog wystawy Galerii Sceny Plastycznej KUL, Lublin 2007.