Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Rynek Prowincjonalno-Kresowy” (1922)

„Rynek Prowincjonalno-Kresowy” ukazywał się w 1922 roku pod redakcją Albina Kozłowskiego i był wydawany przez Biuro „Reklama” (ul. Kościuszki 8) jako kontynuacja czasopisma „Rynek Lubelsko-Wołyński” (dawniej „Reklama”).

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Na łamach miesięcznikaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pismo było dostarczane bezpłatnie na terenie województw: lubelskiego, kieleckiego, wołyńskiego i poleskiego oraz w całej Rzeczypospolitej urzędom, instytucjom, stowarzyszeniom, czytelniom, lekarzom, adwokatom, cukierniom oraz wszystkim większym firmom handlowym i przemysłowym. Na łamach pisma drukowano informacje o życiu gospodarczym na terenie południowo-wschodniego kompleksu ziem dawnej Kongresówki i Kresów Wschodnich (województwo kieleckie określane jako przemysłowe posiadające zasoby węgla, rudy, przemysł metalowy, garbarski itd.; województwo lubelskie jako posiadające niewielki przemysł ale dobrze rozwinięte rolnictwo, oraz województwa wołyńskie i poleskie jako tereny tylko rolnicze). Tematyka dotyczyła życia gospodarczego, spółdzielczości, organizacji handlu, organizacji sieci kolejowych na terenach Polski południowo-wschodniej.

Opis bibliograficzny czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tytuł: „Rynek Prowincjonalno-Kresowy. Miesięcznik poświęcony stosunkom gospodarczym województw: lubelskiego, wołyńskiego i poleskiego”
Redaktor: Albin Kozłowski
Wydawca: Franciszek Głowiński
Miejsce wydania: Lublin, drukarnia Zakładów Graficznych J. Pietrzykowskiego
Format: 31 cm
Częstotliwość: miesięcznik
Numeracja: R. 2, nr 7–8 (maj 1922)–R. 2, nr 10 (czerwiec/lipiec 1922)
Uwagi: R. 2, nr 7/8 (maj 1922) numer specjalny poświęcony Wołyniowi; R. 2, nr 9 (czerwiec 1922) numer poświęcony odbudowie po zniszczeniach wojennych;
R. 2, nr 10 (czerwiec/lipiec 1922) numer wystawowy wydany z okazji Lubelskiej Wystawy Rolniczo-Hodowlanej z dodatkiem krótkiego przewodnika po wystawie w Lublinie.
Stanowił kontynuację: „Rynek Lubelsko-Wołyński”
Stałe rubryki: Kronika; Województwo Lubelskie; Województwo Kieleckie; Województwo Wołyńskie; Województwo Poleskie; Reklamy
 

Opracowała: Anna Wojtysiak