Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Rynek Lubelsko-Wołyński” (1922)

„Rynek Lubelsko-Wołyński” ukazywał się w roku 1922 pod redakcją Albina Kozłowskiego i był wydawany przez Biuro „Reklama” (ul. Kościuszki 8) jako kontynuacja czasopisma „Reklama”. Od maja 1922 roku pismo zostało zastąpione przez miesięcznik „Rynek Prowincjonalno-Kresowy”.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Na łamach miesięcznikaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Miesięcznik był dostarczany bezpłatnie na terenie całego województwa lubelskiego i Wołynia w tysiącach egzemplarzy urzędom, instytucjom, stowarzyszeniom, czytelniom, lekarzom, adwokatom, cukierniom oraz wszystkim większym firmom handlowym i przemysłowym. Na łamach pisma odnajdziemy informacje o firmach i spółkach akcyjnych na terenie województwa lubelskiego i wołyńskiego, o pilnej potrzebie odbudowy przemysłu na ziemiach wschodnich po zniszczeniach wojennych, o polskim projekcie komunikacji z Rosją, czyli o wszystkim co dotyczyło handlu i przemysłu, a także osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich. Zawierał też skorowidz większych firm handlowo-przemysłowych, rozkład jazdy pociągów, najważniejsze adresy lubelskie.

Opis bibliograficzny czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tytuł:   Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Rynek Lubelsko-Wołyński. Miesięcznik poświęcony stosunkom gospodarczym Województwa Lubelskiego i Wołyńskiego”

Redaktor:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Albin Kozłowski 

Miejsce wydania:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lublin–Łuck–Równe, Biuro „Reklama”

Drukarnia:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Drukarnia Zakładów Graficznych J. Pietrzykowskiego

Format:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

31 cm

Częstotliwość:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

miesięcznik

Numeracja:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

R. 2, nr 7–8 (maj 1922)–R. 2, nr 10 (czerwiec/lipiec 1922)

Uwagi:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

R. 2, nr 7/8 (maj 1922) numer specjalny poświęcony Wołyniowi; R. 2, nr 9 (czerwiec 1922) numer poświęcony odbudowie po zniszczeniach wojennych;
R. 2, nr 10 (czerwiec/lipiec 1922) numer wystawowy wydany z okazji Lubelskiej Wystawy Rolniczo-Hodowlanej z dodatkiem krótkiego przewodnika po wystawie w Lublinie.

Stanowił kontynuację:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Reklama” (1919–1921)

Kontynuowany przez:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Rynek Prowincjonalno-Kresowy”

Stałe rubryki:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kronika; Skorowidz większych firm Woj. Lubelskiego; Reklamy