Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rozgłośnie radiowe w Lublinie po 1992 roku

Od 1992 roku pojawiają się w Lublinie nowe rozgłośnie o charakterze komercyjnym i społecznym. W 1995 roku działalność antenową prowadziło w Lublinie pięć takich rozgłośni: trzy komercyjne: Radio Rytm, Radio Puls, Radio Top oraz dwa należące do instytucji publicznych: Katolickie Radio Lublin podległe Archidiecezji Lubelskiej oraz Akademickie Radio Centrum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Swoje przedstawicielstwa posiadały w Lublinie także trzy sieci programowe o zasięgu ogólnopolskim: RMF FM, Radio Zet oraz Radio Maryja (tylko nadajnik). Od maja 1997 z sukcesami nadaje chełmskie Radio Bon Ton.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Radia niekomercyjne

Katolickie Radio Lublin po raz pierwszy zaistniało w eterze lubelskim w 1994 roku z inicjatywy ks. prof. Tadeusza Zasępy. Mieści się ono w salach katechetycznych parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny, a jego zasięg przekracza 100 km. Tematyka przygotowywanych audycji oscyluje wokół zagadnień religijno-społecznych. Mimo iż lubelska rozgłośnia katolicka przechodziła przez różne etapy – od „przekształcenia” się w Radio PLUS, kończąc na niedawno powstałym Radiu „eR" – nie zmieniła zasadniczo formatu.

Akademickie Radio Centrum to lokalna stacja radiowa istniejąca w eterze od 1995 roku. Wcześniej funkcjonowała przez ponad 30 lat jako radiowęzeł studencki, który swoim zasięgiem obejmował cały obszar Miasteczka Akademickiego UMCS. Studio radiowe mieści się w budynku Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Charakter rozgłośni można opisać jako akademicko-lokalny.

Radia komercyjne

Radio Rytm jako pierwsze zdemonopolizowało lubelski eter. W 1992 roku Marek i Andrzej Podraza założyli radio, które rozpoczęło nadawanie 24-godzinnego programu muzyczno-informacyjnego. Dzięki zupełnie nowej formule – serwisy specjalistyczne, wywiady, krótkie formy reporterskie, konkursy, reklama – szybko zyskało popularność na lubelskim rynku radiowym. Jego starania o koncesję uwieńczone zostały sukcesem dopiero w 1995 roku, kiedy to Rytm już połączył się z warszawskim Radiem Eska. I w tej formie egzystuje do dzisiaj.

Radio Puls także startowało w 1992 roku, jednak w wyścigu o koncesję wyprzedziło Rytm o rok. Jego założyciele – Przemysław Omieczyński i Przemysław Jaśkiewicz – starali się rozbudowywać kadrę i serwować lublinianom ambitny program. Kłopoty finansowe spowodowały jednak znaczną redukcję programów słownych i muzyczne sformatowanie radia. Obecnie ze zmienioną nazwą na: Twoje Radio – Złote Przeboje stało się ono częścią ogólnopolskiej sieci nadawczej.

Półtoraroczny epizod antenowy ma też za sobą Radio Top. Alicja Lejcyk-Kamińska kierowała rozgłośnią do czerwca 1996 roku i w tym czasie starała się zapewnić słuchaczom program publicystyczno-kulturalno-lokalny. Kres egzystencji Radia Top przyspieszyły trudności finansowe.

 

Opracowała Dominika Jakubiak

 

 

 

Literatura

Fornal S., Anteny nad Bystrzycą, Lublin 1997.