Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Romuald Wiśniewski

Urodził się w 1938 roku w Lublinie. Studiował polonistykę w KUL. Jeszcze w czasach szkolnych podjął współpracę z lubelskim Oddziałem PAP. Zawsze podkreślał, że praca w agencji pod kierunkiem red. Stefana Ziemnickiego była dla niego najlepszą szkołą dziennikarską. Od 1959 roku pracował w „Sztandarze Ludu” w dziale informacji, którego został niebawem szefem. Uprawiał felietonistykę. Publikacje felietonowe w wydaniach niedzielnych gazety wnet stały się bardzo popularną stroną pisma. W 1980 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w czasopiśmie „Prawo i Życie”, a także współpracował z PAP i z kilkoma krajowymi pismami. Z ramienia agencji PAP został akredytowanym korespondentem w Moskwie.

 
A. L. Gzella
 
 
Wybór reportaży