Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Religijność ludowa - Miejsca święte

Miejsce kultowe – kościół lub kaplica – było punktem centralnym, w którym społeczność lokalna czciła Boga i świętych patronów.Wraz z tymi środkami sieć ogniskującą życie religijne, tworzyły miejsca uświęcone kontaktem z istotami nadprzyrodzonymi. Poprzez drzewa czy źródła z cudowną wodą przejawiała się ich szczególna moc. Czczone tam postaci zapewniały ludności opiekę i ochronę. Znajdując się na granicach wsi, przy rozstajnych drogach czy nad brzegami rzek, często wyznaczały także obszar społeczności lokalnej i zabezpieczały go przed ingerencją zewnętrznych sił demonicznych. Miejsca takie to: figury lub kapliczki, krzyże przydrożne czy cudowne źródła.