Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Relacja Expedyciey Zbaraskiey...” (1650)

 

W roku 1650 w Drukarni Jana Wieczorkowicza ukazał się ciekawy druk - „Relacja Expedyciey Zbaraskiey w roku Pańskim 1649, przeciw Chmielnickiemu Rythmem Polskim przez Marcina Kuczwarewica, roku pańskiego 1650 przełożona. W Lublinie w drukarni Jana Wieczorkowicza”.

 


Irena Dziok - Strelnik: Wiersz stanowi spisaną na gorąco kronikę wydarzeń pióra jakiegoś XVII-wiecznego „korespondenta wojennego”. Nie wiadomo, kto jest autorem oryginału, w każdym razie przekład jest „wcale dobry a opisy plastyczne” (Estr. T. 20, str. 392). [1]
Tematyka tej publikacji ogniskuje się wokół oblężenia Zbaraża w 1649 roku, ktore znalazło szerokie odbicie w piśmiennictwie epoki baroku. Tego typu utwory okolicznościowe często były pisane na zamówienie i pełniły swego rodzaju „funkcję propagandową”. Można przypuszczać, że koszty druku pokrywali „zamawiający”, którym zależało na propagowaniu swoich sukcesów.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Przypisy

[1] Irena Strelnikowa, Drukarstwo lubelskie w XVI i XII wieku, „Bibliotekarz lubelski”, 1971, R.16, nr 3/4, s. 29.

 

Literatura

 Strelnikowa Irena, Drukarstwo lubelskie w XVI i XII wieku,  „Bibliotekarz lubelski” 1971, R.16, nr 3/4.